<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Studenti iz BiH u Evropi: Erasmus Mundus prvi korak ka tome

STUDIRANJE U INOSTRANSTVU

Erasmus Mundus pomaže mnogo u usavršavanju znanja i sticanju novih iskustava.

30. januar 2014, 12:00

Krajem prošle godine, nesuglasice u vezi sa programom Erasmus Mundus u BiH digle su na noge studente, intelektualce, medije i sve one koji se bave studentskom populacijom. Naime, javnost je bila šokirana činjenicom da studenti iz BiH neće moći učestvovati u ovako značajnom programu razmjene studenata i to zbog administrativnih nesuglasica i nedogovora između Republike Srpske i Federacije BiH da se osnuje državna Agencija koja bi se bavila ovim pitanjem. Studenti su nastojali da ukažu na poražavajuću situaciju u kojoj su se našli, ljuti na političare zbog toga što im onemogućavaju da svoje usavršavanje nastave u inostranstvu.

Nakon višednevne polemike u medijima, u decembru prošle godine, Delegacija Evropske unije saopštila je da će, bez obzira na probleme oko nedogovora između političara iz RS i FBIH, određene aktivnosti budućeg programa Erasmus+ (2014-2020) biti otvorene za BiH.

„Za te aktivnosti neće biti neophodno da vlasti BiH nešto učine, kao ni bilo kakav dodatni sporazum sa Evropskom komisijom. Aktivnosti u okviru bivšeg programa Erasmus Mundus Action 1 će ostati na raspolaganju – Zajednički program na nivou master i doktorskih studija, uključujući stipendije; aktivnosti iz Action 2 – Saradnja i razmjena projekata sa institucijama visokog obrazovanja; te Tempus – aktivnosti usmjerene prema institucionalnoj reformi u obrazovnom sektoru“, saopštila je tada Delegacije Evropske unije.

Govoreći o učešću Bosne i Hercegovine u budućem programu ERASMUS+ 2014-2020, portparol Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u BiH, Andy McGuffie, izjavio je da za određene aktivnosti unutar programa neće biti potreban sporazum sa vlastima BiH.

„Da bi učestvovala u nekim od aktivnosti u okviru budućeg programa ERASMUS+ (2014-2020), Bosna i Hercegovina bi trebalo da potpiše sporazum sa Evropskom komisijom i uplati odgovarajući finansijski doprinos. To je odgovornost vlasti BiH i to ostaje pitanje koje one moraju da riješe. No, napominjemo da će neke od drugih aktivnosti budućeg programa Erasmus+ (2014-2020) biti otvorene za BiH. Za te aktivnosti neće biti neophodno da vlasti BiH nešto učine, kao ni bilo kakav dodatni sporazum sa Evropskom komisijom.”

McGuffie je pojasnio da je to moguće zahvaljujući finansijskom grantu datom jednostrano od strane Evropske unije iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući BiH.

Ukoliko bi vlasti BiH uspjele postići zajednički stav, zemlja bi bila u mogućnosti da učestvuje u dijelu takozvanih Centralizovanih akcija, što bi po prvi put otvorilo mogućnosti Erasmusa za čitav jedan novi obrazovni nivo, a to su osnovne i srednje škole.

Na sreću, administrativni i politički problemi riješeni su, pa bh. studenti imaju mogućnost da apliciraju na određene konkurse u okviru programa Erasmus Mundus.Kada su u pitanju studijski programi za koje se studenti mogu prijaviti, Nejira Ajkunić, portparolka Mreže studenata Sarajevo (ESN Sarajevo i ESN BiH), kazala je da najviše aplikacija za programe Erasmus Mundus dolazi od studenata sa ekonomskih i pravnih fakulteta.

„Bitno je napomenuti da je jedan od projekata razmjene, ERAWEB, namijenjen isključivo za oblasti koje se tiču zdravlja (medicina i farmacija). Takođe, projekat EUROWEB namijenjen je i tehničkim naukama“, kazala je Ajkunićeva za BUKU.

Ajkunićeva je istakla da je veoma značajno da mladi usavršavaju svoje znanje u inostranstvu, jer imaju mogućnost da izaberu neke od najprestižnijih univerziteta u Evropi, te da od evropskih stručnjaka i profesora usvajaju znanja i da razvijaju svoje vještine. Ona kaže da samim tim što mogu u svom CV-ju napisati da su bili na masteru u Beču, Berlinu ili nekom drugom univerzitetskom centru, povećava njihove šanse za zaposlenje, ne samo u BiH, nego i u inostranstvu.

„Erasmus Mundus pomaže mnogo u usavršavanju znanja i sticanju novih iskustava. Na prezentaciji koju je održao ESN Sarajevo (Tips and Tricks about Erasmus by ESN Sarajevo), imali smo priliku da čujemo iskustva studenata koji su bili na razmjeni. Vidjeli smo da način obrazovanja ovdje i, na primjer, u Brnu u Češkoj nije isti. Studenti na evropskim univerzitetima, da bi stekli znanje, ne nauče samo materiju i izađu na ispit, nego prođu kroz takozvane case study i odmah primijene ono što su naučili na predavanjima i kod kuće na stvarne situacije u životu“, objasnila je Ajkunićeva.

Iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu rekli su nam da su u akademskoj 2013/2014. godini ukupno 43 studenta, nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu iskoristili mogućnost stipendiranja kroz Erasmus Mundus program i otišli na razmjenu na partnerske EU univerzitete, dok je 38 studenata, nastavnika i saradnika sa partnerskih EU univerziteta došlo na fakultete i akademije Univerziteta u Sarajevu.

„Najveći broj aplikacija kada su u pitanju projekti Erasmus Mundus programa odnosi se na fakultete društvenih i humanističkih nauka, s obzirom da je i ponuda studijskih programa na engleskom jeziku od strane partnerskih EU univerziteta najveća upravo iz tih oblasti. Evropska komisija je pokrenula dva projekta mobilnosti: ERAWEB i EUROWEB, kojima se znatno povećava broj stipendija za mobilnost studenata, nastavnika i saradnika u zemlje članice Evropske unije u oblasti medicinskih nauka (ERAWEB) i u oblasti tehničkih nauka (EUROWEB)“, rekli su za BUKU iz ove službe.

Objašnjavaju da je program Erasmus Mundus Evropske Komisije pripremljen i finansiran s ciljem približavanja zemalja Zapadnog Balkana i zemalja članica Evropske unije. U okviru ovog programa, Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u svih pet partnerstava koja su 2013. godine odobrena od Evropske komisije. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen studijski i stručni boravak na 41 univerzitetu iz zemalja članica Evropske unije.

Za akademsku 2014/2015. godinu objavljeni su konkursi za sljedeće projekte: BASILEUS (www.basileus.ugent.be), rok: 2. februar 2014. godine; JoinEU-SEE P.E.N.T.A. (www.joineuseepenta.eu), rok: 1. februar 2014. godine ; SIGMA (www.sigma.uw.edu.pl), rok: 3. februar 2014. godine, EUROWEB (www.mrtc.mdh.se/euroweb), rok: 31. januar 2014. godine i ERAWEB (www.erasmus-westernbalkans.eu), rok: 1. april 2014. godine.

Objasnili su da je tokom 2008. godine Evropska komisija omogućila Bosni i Hercegovini pravo učešća u programu koji je posebno kreiran za zemlje koje ne ostvaruju pravo učešća u programu ERASMUS, kao najvećem programu za finansijski i organizacijski podsticaj mobilnosti.

„Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u svakom od tada finansiranom projektu (ukupno 15 projekata), čime je studentima, nastavnicima i saradnicima omogućio odabir između 48 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije. Istovremeno, organizacione jedinice našeg univerziteta bile su domaćini studentima, nastavnicima i saradnicima sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije. U sklopu ERASMUS MUNDUS programa implementirani su sljedeći projekti: BASILEUS I-V, JoinEU-SEE I-V, STEM, SIGMA, EUROWEB I-II, ERAWEB. Samo u okviru ovih projekata, broj studenata, nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu koji su boravili na univerzitetima zemalja članica Evropske unije iznosi 273, dok je naš univerzitet ugostio 175 studenata, nastavnika i saradnika“, kažu iz Službe za odnose sa javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Iz službe dodaju da akademska razmjena podrazumijeva realizaciju dijela studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na nematičnom univerzitetu. Pojam se najviše odnosi na kratke programe razmjene (npr. na period od jednog semestra ili jedne akademske godine koji se onda priznaje na matičnoj instituciji) ili na cijele studijske programe koji završavaju dodjelom diplome (degree programme). Na taj način studentima se omogućava da prošire svoja lingvistička, kulturološka i obrazovna iskustva. Kada je riječ o nastavnicima i saradnicima, boravak na nematičnom univerzitetu doprinosi usavršavanju vještina i kvalifikacija kako bi oni mogli doprinijeti poboljšanju kvaliteta visokoobrazovanog procesa na matičnom univerzitetu.

NAJKVALITETNIJI MASTER I DOKTORSKI STUDIJI

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS rekli su nam da je Erasmus Mundus program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija.

„Cilj programa je unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i međukulturnog razumijevanja kroz saradnju sa partnerskim zemljama (zemlje koje nisu članice EU). Ovim programom se želi povećati atraktivnost i prepoznatljivost evropskog visokog obrazovanja. Ovaj program raspolaže budžetom od 930 miliona evra, od čega se 90 odsto izdvaja za stipendije, a preostali dio se dodjeljuje kao neposredna podrška univerzitetima učesnicima za organizacione pripreme“, rekli su za BUKU iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Istakli su da se ovaj program sastoji iz tri dijela: Akcija 1: Erasmus Mundus master i doktorske studije koje predstavljaju centralni dio  programa; Akcija 2: Erasmus Mundus saradnja; Akcija 3: Širenje aktivnosti (u ovoj akciji pored visokoškolskih institucija mogu učestvovati i ostale institucije – javna i privatna preduzeća koja imaju aktivnu ulogu u oblasti visokog obrazovanja).

„U toku je Erasmus Mundus II faza koja traje od 2009. do 2013. godine i nastavak je prve faze programa koja je pokrivala period 2004–2008. Evropska komisija je odgovorna za vođenje programa EM 2009 – 2013. Ona upravlja budžetom i postavlja prioritete, ciljeve i kriterijume za program. Osim toga, vodi i prati opštu primjenu, praćenje i evaluaciju programa na evropskom nivou. Izvršna agencija za obrazovanje, audovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) odgovorna je za sprovođnje programa EM“, kažu u Ministarstvu.Objašnjavaju da se u okviru programa Erasmus Mundus može konkurisati za master studije, doktorske studije i postdiplomske studije u okviru mreža za razmjenu studenata, a konkurisati mogu studenti završnih godina i apsolventi, oni koji su već završili studije, naučno-nastavno osoblje i mladi stručnjaci.

„Prijavljivanje za Erasmus Mundus studijske programe je individualno. Studenti imaju mogućnost da dio svojih dodiplomskih i postdiplomskih ili cijele postdiplomske studije provedu studirajući  na nekom  od univerziteta u EU. Za njih su namijenjene mreže za razmjenu i stipendiranje studenata formirane kroz posebne Erasmus Mundus projekte“, rekli su iz Ministarstva i dodali su da Univerzitet u Banjaluci od školske 2011/2012. godine učestvuje u dva Erasmus Mundus programa razmjene - Join EU-SEE III i EUROWEB.

„Izvršna agencija u oblasti  obrazovanja, medija i kulture (EACEA) je objavila dodatni konkurs za Erasmus Mundus projekte za visokoškolske institucije u okviru Akcije 2. Namijenjen je visokoškolskim institucijama koje žele da formiraju mreže za razmjenu studenata i nastavno-naučnog i administrativnog osoblja. Rok za konkurisanje je 3. mart 2014. godine. Planirano je da proces selekcije bude okončan do juna 2014. godine.  Ovaj konkurs je i ujedno i posljednji pod ovim nazivom, nakon čega će nastupiti novi program EU za finansiranje obrazovanja – Erasmus +“, objašnjavaju.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS ističu da je usavršavanje naših stručnjaka, kako u zemlji tako i u  inostranstvu, veoma poželjno, naučno i obrazovno veoma značajno.