Srbin pronašao besplatno grijanje - stranci čekaju u redu, dok je država nezainteresovana

Grijanje

Solarni koncentratori koji mogu da omoguće besplatno grejanje za celu Srbiju, bežični prenos struje, dobijanje pitke vode iz morske, nafte iz biomase, samo su neki od projekata profesora Vladana Petrovića za koje Srbija nije zainteresovana. Za razliku od stranaca.

11. septembar 2018, 12:00

undefined