<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Slučaj Picin park: Ročište protiv banjalučkih šetača trajalo više od pet sati!

Treće ročište protiv trojice banjalučkih šetača pred banjalučkim Osnovnim sudom trajalo je više od pet časova. Ročište koje je započelo u 11 časova završeno je nešto prije pola 5 popodne!

23. januar 2014, 12:00

Banjalučki šetači protiv kojih je podnesen Zahtjev za pokretanjem prekršajnog postupka jer su, između ostalog, tokom nekoliko dana u junu 2012. godine  "prelazili na crveno", te šetanjem po kolovozu “ometali normalno odvijanje saobraćaja” danas su se pred Osnovnim sudom našli treći put.


Naime, pred ovom institucijom danas je nastavljeno suđenje protiv trojice banjalučkih šetača koji se terete za prekršaje počinjene prema odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja (ZOBS) BiH.


Prekršajne prijave koje su dobili banjalučki šetači pozivaju se na članove 106. stav 1. 109. stav 1. 237 stav 1. tačka 16 i 238 stav 1. ZOBS-a  BiH a u kojima stoji da su šetali po kolovozu mimo pješačkog prelaza i svjetlosne signalizacije predviđene za pješake.


Danasje na redu bilo iznošenje dokaza , kako pripadnika Centra javne bezbjednosti Banjaluka tako i trojice šetača.

Nakon završenog pretresa koji je trajao više od 5 sati jedan od okrivljenih Branislav Tešanović kazao je medijima kako mu se činilo da su usmeni dokazi protiv šetača a koje je predstavila policija bili usmeno veoma kontradiktorni jer se npr. jedan od policajaca rekao kako ga se uopšte ne sjeća sa šetnji.


“ Na moje pitanje gdje i kada tačno sam prelazio, niko mi nije dao precizan odgovor. Sudinica je očigledno prihvatala i takve dokaze. Dokazi se ne poklapaju za iznesenim zahtjevom za pokretanjem prekršajnog postupka” svoje viđenje dao je Tešanović medijima

Još jedan od učesnika u prostupku bio je i Miodrag Dakić

“ Teško je u jednoj izjavi sumirati sav besmisao kroz koji smo bili prinuđeni da prođemo. I pored iznošenja dokaza mi nismo sigurni da će presuda biti donesena u našu korist” navodi Dakić.

“Mislim da sudinica nije bila spremna na ovakav proces jer iako se radi o prekršajnom postupku zbog prelaženja preko crvenog svjetla ovaj slučaj ima jednu političku težinu, jer se ovdje radi o pitanju kriminala, na koje su građani pokušavali da ukažu i u tome su uspjeli sa dokažu da je investitor kriminalac. Sada se nažalost tim građanima sudi” kaže Dakić.


On dodaje kako će se trojica šetača žaliti i očekuje da će presuda biti izrečena za 8 dana.