<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Simone de Beauvoir: Ženom se ne rađa, ženom se postaje!

GODIŠNJICA

Kao izuzetna učenica, studirala je filozofiju na Sorbonnu u Parizu, gdje se susrela sa tadašnjom elitom, upoznavši i Jean-Paula Satrea, njenog životnog partnera.

14. april 2017, 12:00

Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, (Simone de Beauvoir) rođena u Parizu 9. januara 1908. godine, a  umrla 14. aprila 1986., takođe, u Parizu.

Njena porodica je nastojala zadržati buržujski status koji je podrazumijevao, između ostalog, da se djeca odgajaju u skladu sa tradicijom, što je podrazumijevalo da se njeno školovanje od najranijih dana djetinjstva usmjerava u strogo katoličkom duhu. U školama za djevojčice u kojima se nastava odvijala jedanput sedmično i to u pauzama između molitvi i časova kulinarstva. To je prije svega mjesto  gdje su usmjeravane mlade dame kako da budu pristojne požrtvovane  žene, a kasnije i majke. Međutim, taj način odgoja nije bio prihvaćen u francuskom intelektualnom krugu, u kojem se ipak podrugljivo gledalo na ovakav vid odgojnih ustanova.

Kako je otkrila skučena razmišljanja sredine u kojoj je odrastala, potražila je privatne institucije  za naobrazbu. Odbacila je socijalne i religijske vrijednosti svoje obitelji, te život odlučila posvetiti pisanju i proučavanju. Kao izuzetna učenica, studirala je filozofiju na Sorbonnu u Parizu, gdje se susrela sa tadašnjom elitom, upoznavši i Jean-Paula Satrea, njenog životnog partnera. Beauvoir i Satre su dijelili više od pola stoljeća političke i intelektualne stavove.

Drugi spol (The Second Sex)

Njena borba za jednakopravnost  rezultirala je knjigom “Drugi spol” (The Second Sex) koja je obavezna literatura feminističke publike. Knjiga je objavljena 1949. godine i prevedena na  40-ak jezika. Dijelovi knjige su posvećeni seksualnosti i lezbijskim vezama što je tada skandaliziralo javnost i potaknulo burne rasprave.

Čuvenom izjavom „ženom se ne rađa, ženom se postaje“ Beauvoir je ukazala na činjenicu da je ženski spol određen ne biološkom već društvenom definicijom, te da se shvaćanje sebe kao žene formira pod utjecajem okoline. Simone de Beauvoir je smatrala da su  žene definirane kao „drugi spol“ od strane patrijarhata pripisivanjem lažne aure „misterije,“ a stereotipiziranje u društvu uvijek provodi dominantna grupa. Ona kritizira klasifikaciju prema kojoj je muškarac apsolutan i transcendentan, a žena nedovršena i osakaćena.

Simone i Sartre

Simone de Beauvoir je u dobi od 21 godine postala najmlađa osoba i tek deveta žena  u francuskoj povijesti s položenim državnim ispitom iz područja filozofije. Počela je  predavati na fakultetu, objavila je i svoj prvi roman L'Inviteé (1943.). Iako u vezi sa Sartreom, istovremeno održava i druge prolazne veze i upušta se u homoseksualni odnos s nekoliko svojih učenica, zbog čega joj je zabranjen rad u obrazovnom procesu.

Poznatom izjavom „ženom se ne rađa, ženom se postaje“ Beauvoir je ukazala na činjenicu da je ženski spol određen ne biološkom već društvenom definicijom, te da se shvaćanje sebe kao žene formira pod utjecajem okoline. Prema de Beauvoir, žene su definirane kao „drugi spol“ od strane patrijarhata pripisivanjem lažne aure „misterije,“ a stereotipiziranje u društvu uvijek provodi dominantna grupa. Ona kritizira klasifikaciju prema kojoj je muškarac apsolutan i transcendentan, a žena nedovršena i osakaćena.

Aktivizam

Demonstrirala je protiv zabrane pobačaja i za ostala ženska pitanja, ali kako je bila pod utjecajem anglo-američkog feminizma, nije imala previše razumijevanja za novi francuski feminizam koji je promicao obiteljske vrijednosti. Njezino feminističko djelovanje naišlo je i na osudu kada je 1971. potpisala Manifest 343, u kojem su brojne Francuskinje iz javnog života svojim potpisom tvrdile da su pobacile. Među njima se potpisala de Beauvoir, iako je bilo poznato da nikada nije bila trudna.

Rezultat Manifesta je doveo do legalizacije pobačaja u Francuskoj 1974. godine.

Simone de Beauvoir  je razotkrila patrijarhalnu osnovu teorija u biologiji, psihoanalizi, povijesnom materijalizmu; proučavala je rodne uloge i postavila slobodu, pravo na samoodređenje i jednakost kao osnove svih vrijednosti.

Simone je ostala sa Sartreom do njegove smrti, nakon koje je objavila nekoliko tekstova o posljednjim godinama njegova života. Umrla je osam godina kasnije, a pokopana je pokraj njega na groblju Montparnasse.

Tekst je preuzet sa portala Ženska posla