<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Reakcija pravnih zastupnika društva HES Vrbas povodom istupa u javnost nadležnog Ministarstva

"Društvo HES Vrbas zaista je u potpunosti ispunilo sve ugovorene procedure koje su prethodile upućivanju Obavještenja o raskidu Ugovora o koncesiji", kažu advokati.

21. oktobar 2015, 12:00

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske vezano za raskid Ugovora o koncesiji za izgradnju hidroelektrana (HE) na Vrbasu 16. oktobra saopštio je sljedeće:

“Vlada Republike Srpske nije zaprimila zvanični odštetni zahtjev od koncesionara `HES Vrbas` niti pravnog zastupnika, što je i logično, jer Ugovor o koncesiji za izgradnju Hidroenergetskog sistema na Vrbasu ima normirane odredbe o raskidu istog za slučaj krivice koncendenta, odnosno koncesionara. Ovdje je važno istaći da su raskidni uslovi ovog ugovora vrlo komplikovani i vremenski zahtjevni i sam raskid se okončava u ugovorom predviđenom arbitražnom postupku. Stoga smo začuđeni načinom istupa ovog koncesionara što dovoljno govori o pouzdanosti i respektabilnosti istog”.

Iz advokatske kancelarije "Baroš", kao pravnih zastupnika društva HES Vrbas rekli su danas da nemaju namjeru da vode medijsku raspravu povodom raskida Ugovora o koncesiji i osnovanosti potraživanja društva HES Vrbas.

“Takav tip rasprave posebno ne bismo željeli da vodimo sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva, međutim, upućeno saopštenje za javnost ovoga Ministarstva sadrži navode koji su u potpunosti proizvoljno izrečeni, lišeni bilo kakvog pravnog osnova, iz kog razloga imamo potrebu da se argumentovano izjasnimo na sadržaj takvih navoda”; kažu iz ove advokatske kancelarije.

Ističu da je istina da zaključeni Ugovor o koncesiji predviđa proceduru za raskid ugovora, kao što je istina da je HES Vrbas u cjelosti ispoštovao ugovorenu proceduru.

“Inicijativa Koncesionara HES Vrbas izražena kroz brojne dopise nije rezultirala održavanjem sastanka sa predstavnicima Koncedenta u cilju postizanja Prijateljskog poravnanja, saglasno članu 23.2. Ugovora o koncesiji. Na upućeni dopis kojim se HES Vrbas dana 23. maja 2015. godine, obratio Koncedentu zahtjevajući formiranje Nezavisne komisije eksperata, što predstavlja i posljednji korak pred pokretanje arbitražnog postupka, nikada nije dostavljen bilo kakav odgovor. Upravo iz tog razloga, HES Vrbas je dostavio Koncedentu Obavještenje o raskidu Ugovora o koncesiji, koje je takođe u potpunosti usaglašeno sa članom 19.3. Ugovora o koncesiji”, saopštilu su danas advokati.

Na kraju kažu da s obzirom na prethodno izneseno ostaje im nejasno čuđenje nadležnog Ministarstva, kako se navodi „istupom ovoga koncesionara“, iz razloga što je društvo HES Vrbas zaista u potpunosti ispunilo sve ugovorene procedure koje su prethodile upućivanju Obavještenja o raskidu Ugovora o koncesiji.

Podsjetimo da je 16. oktobra održana press konferencija pravnih zastupnika društva HES Vrbas, odnosno advokatske kancelarije Baroš. Tada je najavljeno da "HES Vrbas" traži odštetu od Vlade RS u iznosu od 46 miliona KM.

Feđa Bičakčić, advokat tada je rekao da je obična šteta koja se odnosi na ulaganja u imovinu i obaveze koje je društvo imalo u toku poslovanja oko devet miliona KM, dok 36 miliona KM predstavlja izgubljenu dobit za posljednjih pet godina, koja je trebalo da bude stečena da je preduzeće radilo.

Više informacija:

"HES Vrbas" traži odštetu od Vlade RS u iznosu od 46 miliona KM