<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Pravilnik jednog sedmogodišnjaka za ponašanje prema simpatiji

Ljubav

Mnogi stariji bi mogli štošta naučiti od ovog malog kavaljera, koji je već sa sedam godina “skopčao” kako se treba ponašati prema izabranici svog srca.

17. januar 2017, 12:00

 Ljubav, ma koliko godina imali, budi najljepše emocije. To se izgleda desilo i sedmogodišnjem dječaku koji je napravio spisak pravila ponašanja prema simpatiji.

Mnogi stariji bi mogli štošta naučiti od ovog malog kavaljera, koji je već sa sedam godina “skopčao” kako se treba ponašati prema izabranici svog srca.