<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Ogromni gubici Rafinerije nafte u Brodu!

ZADUŽENJE

"Nasvjetliji primjer privatizacije u RS", Rafinerija nafte u Brodu, gomila ogromne gubitke!

25. april 2012, 12:00

Zaključno s 31.decembrom prošle godine zaduženost je iznosila čak 530.143.385 maraka, odnosno neto zaduženost je bila 529.786.026, a kapital 100.545.956 KM.

Neto zaduženost Rafinerije nafte u Brodu preko pet puta je veća od kapitala tog preduzeća.


Rafinerija se zadužila kod matičnog preduzeća, odnosno ruskog vlasnika.

Zaključno s 31.decembrom prošle godine zaduženost je iznosila čak 530.143.385 maraka, odnosno neto zaduženost je bila 529.786.026, a kapital 100.545.956 KM.

Prošlu godinu Rafinerija je završila iskazavši ukupni gubitak u iznosu od 46.316.055 KM, dok su na dan 31.decembra 2011. njene kratkoročne obaveze veće od njene obrtne imovine za 119.983.690 KM, upozorila je u konsolidiranom finansijskom izvještaju za prošlu godinu revizorska kuća „Deloitte“ Banjaluka.

Rafinerija je dobila mišljenje s rezervom, ali su i skrenuli pažnju na određene stavke u poslovanju.

„Sposobnost Rafinerije da nastavi poslovanje u skladu s načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrške matičnog društva (OAO 'Neftegaz' Moska), koje se obavezalo da pruži finansijsku podršku Rafineriji za period od 12 mjeseci od datuma priloženih konsolidiranih finansijskih izvještaja. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s navedenim pitanjem“, upozorili su revizori u svom izvještaju.

Posebno je upozoreno da Rafinerija nije izvršila detaljnu analizu obezvrjeđenja vrijednosti svoje stalne imovine, kako se to zahtijeva po Međunarodnom računovodstvenom standardu (IAS) 36 „Umanjene vrijednosti imovine“.

„Na osnovu prezentirane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u nadoknadivu vrijednost stalne imovine prezentirane u bilansu stanja Rafinerije na dan 31.decembra 2011.godine“, navodi ova revizorska kuća.

Takođe, Rafinerija nije izvršila aktiviranje značajnog dijela nekrentina, postrojenja i opreme u pripremi iako se navedena sredstva koriste u poslovne svrhe preduzeća.

Ukupna vrijednost sredstava koja se koriste na dan 31.decembra 2011., a koja nisu aktivirana na dan sastavljanja finansijskih izvještaja za poslovnu 2011.godini, iznosi 22.529.028 KM.

„Na osnovu prezentirane dokumentacije nismo se mogli uvjeriti ni u potencijalne efekte dodatnog troška amortizacije po navedenom osnovu u poslovnoj 2011.“, upozorila je revizorska kuća „Deloitte“.

Podsjetimo da je početkom godine na osnovu odluka Vlade, Poreska uprava RS sklopila 212 ugovora o reprogramima između ostalog i onaj rafinerije nafte Brod. Ova kompanije bila je ubjedljivo prva na listi koja ima ugovor o reprogramu težak 126 miliona maraka. Rafinerija ulja ima reprogram na 566 hiljada KM. Rusi još nisu počeli otplaćivati dug, jer imaju grejs period do polovine 2014. godine.

 "Pored toga, ako se pogleda bilans uspjeha ova preduzeća, odmah se uviđa da je kumulativni prihod rafinerija nafte, ulja i Nestro petrola cca 250 miliona KM za 2010. godinu, a da je prihod Optima grupe u istom periodu čak 940 miliona KM! Zaključci koji se mogu izvesti iz ovih podataka su da nema stvaranja profita,da sva preduzeća gomilaju ogromne višemilionske gubitke, da se ne plaća porez na dobit iz razloga što dobiti – nema, te da se poslovanje očigledno prebacuje na Optima grupu, iz razloga što je 100% tni vlasnik tog preduzeća Neftegazinkor, a u ostala tri preduzeća postoje i mali akcionari koji imaju 20% uloga" naveo je u svom tekstu Naftna industrija projekat propasti ekonomista Siniša Božić

Pored ovoga, u momentu privatizacije zaostale plate radnika rafinerije u iznosu od 14 miliona KM izmirene su iz budžeta države, umjesto da je to kupac državnog kapitala uradio.

"Obzirom na strahovito gomilanje gubitaka u bilansima, pitanje je trenutka kada će preduzeća postati prezadužena, pasti u likvidonosnu krizu, što će se promptno odraziti na kašnjenje plata radnicima" objasnio je Božić u svom tekstu.

Zaključno s 31.decembrom prošle godine zaduženost je iznosila čak 530.143.385 maraka, odnosno neto zaduženost je bila 529.786.026, a kapital 100.545.956 KM.