O Ljubavi- Fjodor Mihajlovič Dostojevski

KNJIŽEVNIK

Braćo, ne bojte se grijehova ljudskih, volite čovjeka i u grijehu njegovom, jer kad ko voli čovjeka i grešnog, to je već slika Božanske ljubavi, i vrhunac je ljubavi na zemlji.

02. maj 2016, 12:00

 Volite sve stvorenje Božije, i cjelokupno, i svaku mrvicu. Svaki listić, svaku zraku Božiju volite. Volite životinje, volite bilje, volite svaku stvar. Budeš li volio svaku stvar – i tajnu ćeš Božiju razumjeti u stvarima A shvatiš li je jednom, ti ćeš je posle neumorno početi poznavati sve dalje i više, svakodnevno.

I zavoljećeš, najzad, sav svijet vascijelom i vasionom ljubavlju. Životinje volite: njima je Bog dao klicu misli i tihu radost. Nemojte im je narušavati i remetiti, ne mučite ih, ne oduzimajte im radost, ne protivite se misli Božijoj. Čovječe, ne uznosi se, ne misli da si bolji od životinje: one su bezgrešne, a ti, sa svojim veličanstvom, ti samo gnojiš zemlju svojom pojavom, na njoj trag svoj gnojni ostavljaš posle sebe, – i to, avaj, skoro svaki, svaki između nas!

Djecu volite naročito, jer su ona bezgrešna kao anđeli, i žive da bi nas razdragala i usrećila; ona žive zarad čišćenja srdaca naših, kao neki putokaz za nas. Teško onome ko uvrijedi dijete…

Pred ponekom mišlju ostaneš u nedoumici, naročito gledajući grijeh ljudski, pa se zapitaš; „Da li treba silom pobjeđivati, ili smirenom ljubavlju?“ Svagda odlučuj ovako: „Pobijediću smirenom ljubavlju“. Odlučiš li se tako jedared za svagda, cio svijet ćeš moći pokoriti. Ljubavna smirenost je strašna sila, od svih najjača, nema joj ravne na svijetu! Svakog dana i časa, svakog trenutka nadgledaj samoga sebe i pazi na sebe, da ti izgled bude blago lijep. 

Eto, prošao si pored malog djeteta, prošao si ljut, sa ružnom riječju, sa ozlojeđenom dušom; i nisi možda ni primijetio dijete, ali je ono tebe vidjelo, i lik tvoj, ružan i zao, možda je ostao u njegovom slabačkom i nezaštićenom srdašcu. Ti to ne znaš, međutim si možda već time bacio rđavo sjeme u njegovu dušu, a to sjeme će možda i porasti, a sve stoga što se nisi uzdražao pred djetetom, jer u sebi nisi odgajio pažljivu i djelatnu ljubav.