Ko će zaustaviti vršnjačko nasilje?

VIDEO

Svaki oblik nasilja kojem je dijete izloženo ostavlja duboke tragove u samom djetetu, a posljedice mogu biti veoma tragične, kao što je samoubistvo djeteta, ali mogu biti manje vidljive, a veoma snažne kao što je bol, tuga, potištenost djeteta, povlačenje u sebe, depresija, anksioznost, povrjeđivanje sebe, loše mišljenje o sebi, gubitak povjerenja prema drugima, postizanje slabijih rezultata u školi.

18. februar 2016, 12:00

Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu danas obilježava tri godine rada linije. Povodom same trogodišnjice rada, a u sklopu projekta “Odgovoran/na sam i ja!” finansiranom od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta, snimljen je kratki film koji govori o problemu vršnjačkog nasilja.

Ovim filmom žele skrenuti pažnju da je i vrijeđanje oblik vršnjačkog nasilja koje često preraste u dugotrajno maltretiranje, a u nekim situacijama i u fizicko zlostavljanje.  Takođe, žele da prikažu da je važno reagovati i na ove oblike nasilja  jasno i nenasilno te sprijeciti dalje razvijanje nasilja.

“Smatramo da se situacije koje su u videu prikazane, ali i brutalnije situacije nasilja, često zanemaruju i da velika većina javnosti okreće glavu u pomisli kako su to 'dječija posla'. Često javnost ima priliku da reaguje ali to ne čini. Zaboravlja se da okretanjem glave od nasilja nas čini saučesnicima u tom nasilju, bilo da se radi o vršnjačkom, porodičnom ili drugom obliku nasilja nad djecom. Zato u videu postavljamo pitanje 'Ko će zaustaviti vršnjačko nasilje' i odgovaramo sa 'SVI MI! “, Snežana Jondža, koordinatorica Plavog telefona.

Kaže da ukoliko se ne razvije osetljivost na to da omalovažavanje, vrijeđanje i zadirkivanje su oblici nasilja koji ostavljaju tragove na djetetu koje je izloženo ovim porukama, dopuštamo da se nasilje razvija i da poprima teže oblike.

A kada je vreme da se reaguje?

Da li je to psovanje djeteta, da li je to udarac, da li je to seksualno zlostavljanje? Koja je to granica kada se smatra da to više nisu „dječija posla“ već da je vrijeme da se odrasla osoba uključi?

"Svaki oblik nasilja kojem je dijete izloženo ostavlja duboke tragove u samom djetetu, a posljedice mogu biti veoma tragične, kao što je samoubistvo djeteta, ali mogu biti manje vidljive, a veoma snažne kao što je bol, tuga, potištenost djeteta, povlačenje u sebe, depresija, anksioznost, povrjeđivanje sebe, loše mišljenje o sebi, gubitak povjerenja prema drugima, postizanje slabijih rezultata u školi", ističe Jondža.

Ovim videom žele da podstaknu javnost da reaguje, da ne okreće glavu već da se aktivno uključi od samih početnih oblika nasilja nad djecom i zaštiti svako dijete koje je žrtva nasilja, na način na koji može da ga zaštiti.

Video pokazuje neke od načina reagovanja kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Ukoliko je neko svjedok da je neko dijete žrtva nekog oblika nasilja može i da pozove Plavi telefon i da anonimno prijavi nasilje, te da na taj način pomogne djetetu koje je u problemu. Broj Plavog telefona je 080 05 03 05.

Plavi telefon je savjetodavna, anonimna i besplatna linija za djecu, koja predstavlja jednu od usluga Udruženja „Nova generacija“.  Broj linije je 080 05 03 05. Cilj Plavog telefona jeste pružanje savjeta i podrške djeci u teškim i kriznim situacijama, a posebno u slučajevima nasilja i eksploatacije.

Budući da je linija prepoznata od strane djece u širem kontekstu, linija je otvorena za sve probleme djece za koje im je potrebna podrška i savjeti. Više o Udruženju Nova generacija i Plavom telefonu možete naći na web stranici www.novageneracija.org ili na web stranici www.plavitelefon.ba, kao i na broju telefona 051/923-270.  

Ko će zaustaviti vršnjačko nasilje?Plavi telefon, savjetodavna, anonimna i besplatna linija za djecu, 18.02.2016....

Posted by Plavi telefon BiH on Thursday, February 18, 2016