Fenomenalni 3D crteži na francuskim ulicama (FOTO)

Francuski umjetnik pod nazivom Lavalet na zgradama, poločnicima, prolazima i drugim objektima slika prilično inovativne crteže. Od prošle godine zbog svog nesvakidašnjeg rada privukao je pažnju javnosti i medija. Njegovi crteži izgledaju trodimenzionalno i kao da komuniciraju sa prolaznicima. Pogledajte njegove radove.

02. februar 2014

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art