<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

BUKA Istraživanje: Na tržištu rada u BiH najtraženiji IT inžinjeri, farmaceuti, zidari, krojači, komercijalisti...

Na tržištu rada u BiH trenutno su najtraženiji IT inžinjeri, inžinjeri elektrotehnike, građevinski inžinjeri, diplomirani farmaceuti, te krojači, zidari, varioci.

07. januar 2014, 12:00

U Bosni i Hercegovi armija od više od pola miliona nezaposlenih govori da je zaposlenje u ovoj zemlji teško naći. Međutim, do posla lakše dolaze oni koji su se na vrijeme odlučili obrazovati i usavršavati u oblastima u kojem ima deficit radnika. Prema broju objavljenih oglasa natraženija zanimanja u našoj zemlji su IT inžinjeri, inžinjeri elektrotehnike, građevinski inžinjeri, diplomirani farmaceuti, te krojači, zidari, varioci.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH rekli su da su prema broju oglasa za posao traženi i ekonomisti i pravnici, ali zbog njihovog velikog broja značajan broj njih ne može naći posao i nalaze se na evidencijama nezaposlenih. Prema broju oglasa u BiH traženi su i prodavači.

Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH rekao je da su od „radničkih“ zanimanja najtraženiji zidari, tesari i varioci, odnosno uglavnom sva ona zanimanja koja idu uz građevinsku industriju.

Istakao je da su već godinama najmanje traženi diplomirani fizičari, inžinjeri grafike, socijalni radnici, inžinjeri rudarstva i mikrobiolozi, a od srednje stručne spreme poljoprivredni tehničari, stomatološki tehničari, tekstilni radnici i upravni tehničari.

Pupić  je rekao da već dugi niz godina obrazovni sistem izbacuje kadrove „za biroe zavoda za zapošljavanje“.

“Problem je prije svega u upisnim politikama u srednjim školama i fakultetima, koje ne vode računa o potrebama tržišta rada za pojedinim obrazovnim profilima i zanimanjima. Rješenje je formiranje partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou na principu Privreda-Obrazovne ustanove-Vlast-Službe za zapošljavanje, čiji bi jedan od zadataka bio i kreiranje upisne politike u obrazovnim institucijama. Takođe, zbog neusklađenost sistema obrazovanja javlja se konstantna potreba za dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom radnika”, rekao je za BUKU Pupić.

Istakao je da je zbog toga Agencija u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) i njihovim partnerima, pokrenula web stranicu www.obuke.ba putem koje građani BiH na jednom mjestu imaju pregled svih raspoloživih obuka u BiH, te firmi koje izvode obuke.

Naš  sagovornik smatra da je ovo jedan jako dobar alat koji će poboljšati zapošljavanje na našem tržištu rada.

“Agencija je i ove godine na vrijeme reagovala i pred sam kraj školske godine preduzela aktivnosti na usmjeravanju mladih na fakultete za kojima na tržistu postoje realne mogućnosti zaposlenja, jer je očit problem viška kadra u struci ekonomista, pravnika i slično, a deficit na drugim poljima. Nastojalo se na sve načine i preko svih dostupnih medija uticati na mlade osobe prilikom upisa na visokoškolske obrazovne ustanove da se opredijele u skladu sa potrebama tržišta. Ali znamo obrazovanje prema Bolonjskom procesu traje i do 5 godina tako da rezultate ne možemo očekivati dok ne prođe taj period”, kaže Pupić.

Kao osnovni savjet onima koji planiraju , ali i traže zanimanje, Pupić ističe važnost pravovremenog informisanja o potrebama tržišta rada prije nego se odluče za koju profesiju će se usmjeravati.

“U BiH su već godinama iste potrebe tržišta rada, a zavodi za zapošljavanje svake godine nekoliko puta iznose podatke o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima, tako da se ovi podaci mogu lako pronaći. Takođe potrebno je da svi postanemo svjesni da je često potrebno proći neku dodatnu obuku, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju kako bi se postalo konkurentnim na tržištu rada. I na kraju treba biti aktivniji u traženju posla jer imamo veliki problem sa pasivnošću osoba na evidencijama, te problem sa mobilnošću radne snage što nam još više otežava rad”, zaključuje on.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS na tržištu rada jako su tražena zanimanja trećeg stepena i to prvenstveno vozači, trgovci, mehaničari, zavarivači, monteri, ugostitelji, građevinari, te kožari i tekstilci.

Kada je riječ o četvrtom stepenu obrazovanja, podaci Zavoda za zapošljavanje Srpske govore da su najtraženiji farmaceutski tehničari, kožarski tehničari, trgovci, veterinarski, šumarski i tekstilni tehničari. Kada je riječ o visokoobrazovanom kadru, izražene su potrebe za profesorima matematike, ali i inženjerima građevine, arhitekture, geodezije, elektrotehnike, mašinstva, prerade drveta i slično.

TRAŽENI POSLOVI KOMERCIJALE I PRODAJE

Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar rekao je da ako posmatramo period od posljednjih 12 mjeseci, najčešći oglasi su bili za poslove iz oblasti komercijalnih poslova ili prodaje (29%), zatim zdravstva (12%), administracije uopšte (9%), dok se ostali poslovi odnose na građevinarstvo, informatiku, zanatske poslove, poslove u ugostiteljstvu, te elektrotehnici i mašinstvu.

Najmanje oglašavana zanimanja na njihovom sajtu u istom periodu bila su iz oblasti veterine, poljoprivrede, usluga zaštite, obrazovanja, prava, umjetnosti i dizajna, energetike i arhitekture.

“Današnje vrijeme je izazovno i zahtijeva drugačiji pristup traženju posla. Pod tim podrazumjevam prije svega cjelodnevnu angažovanost na traženju posla, a ne očekivanje da vas posao pronađe dok sjedite kod kuće. Nezaposlene osobe na početku potrage za poslom treba da budu iskreni prema sebi i da realno procijene svoje trenutne sposobnosti, znanja i vještine. Preciznije se odredite prema željenom poslu (dobar način da saznamo šta želimo raditi je da odbacimo sve poslove koje ne želimo da radimo)”, rekao je Vukajlović za BUKU.

Nakon toga Vukajlović savjetuje da se napravi spisak kompanija, većih ali i manjih, za koje nezaposlena osoba ima pouzdane informacije da se korektno odnose prema saradnicima, isplaćuju dobre i redovne plate, uplaćuju poreze i doprinose.

“Prije nego što im se obratite sa molbom i biografijom, dobro se informišite o njihovim poslovnim rezultatima, uspjesima i planovima. Dio tih spoznaja služiće vam da se profesionalno obratite potencijalnim poslodavcima i da dobijete priliku da se u direktnom razgovoru nametnete kao moguće personalno rješenje. Kompanije koje svoje proizvode i/ili usluge izvoze van prostora BiH, odnosno takmiče se na drugim realnim tržištima, mogu biti vaša ciljna grupa u traženju posla. Da bi opstali na drugim, zdravim tržištima, kompanije moraju imati dobre saradnike, gdje razvijajući njihove kompetencije, povećavaju svoje šanse za uspjehom. Možda je to kompanija vaših želja”, kazao je on.

Edina Šehović sa portala Posao.ba rekla je da su od početka rada ovog portala primjetili da se određeni trendovi ponavljaju iz godine u godinu, kako kod nas tako i u zemljama okruženja.

“Obzirom na velike zahtjeve koji dolaze iz velikih domaćih i međunarodnih kompanija uglavnom iz FMCG i drugih industrija, primjetili smo da najveći broj objavljenih oglasa dolazi iz oblasti komercijale i prodaje (ukupno 2114 objavljenih oglasa od početka rada portala Posao.ba), gdje se aktivno traži prodajno osoblje za promociju i prodaju proizvoda, servisa i usluga”, rekla je Šehovićeva za portal BUKA.

Među ostalim najtraženijim pozicijama povog portala su: administrativne i srodne usluge (ukupno 1685 oglasa), menadžment i upravljanje (896), ekonomija i finansije (786), informatika/software (730), ugostiteljstvo (726), marketing – PR (677), elektrotehnika – mašinstvo (670), zanatske usluge (578) i građevinarstvo (450).

Šehovićeva napominje da su prema njihovim analizama najmanje tražene pozicije upravo one koje dolaze iz oblasti policije i zaštitarskih usluga (ukupno 56 objavljenih oglasa od početka rada portala do danas), oblast nauke i istraživačkog rada (53), energetika (47), državna služba i uprava (26) te iz oblasti veterine (18).

Kada su u pitanju preporuke pri taženju posla naša sagovornica istiže prednosti registracije korisničkog profila na portalu Posao.ba, njegovo adekvatno i potpuno popunjavanje, te redovno ažuriranje podataka.

“Kako bi Vaš profil, koji je ujedno i Vaš CV, bio što privlačniji kompanijama, potrebno je unijeti što više informacija kako bi potencijalni poslodavci mogli razumjeti Vaše potrebe i očekivanja ali i na jednostavan način već prvim pregledom imati uvid u Vaše vještine, obrazovanje i radna iskustva”, kaže ona.

Šehovićeva ističe da je traženje posla organizovana i predana aktivnost, na koju je potrebno odvojiti dnevno i do nekoliko sati. Kaže da je pregled slobodnih pozicija na Posao.ba pojednostavljen zahvaljujući email obavještavaču portala.

Kaže da Posao.ba broji više od 14.000 registrovanih kompanija i preko 190.000 registrovanih korisnika/biografija, što ga čini najvećom online berzom rada u Bosni i Hercegovini i neprocjenjivim izvorom uvijek svježih informacija sa tržišta rada, zauzimajući 89 odsto tržišnog učešća. Kompanije svakodnevno pretražuju njihovu bazu biografija, u potrazi za kvalitetnim kadrovima.

Podsjetimo da je prema posljednjim podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH zaključno sa krajem avgusta u BiH je u prvih osam mjeseci rad po svim osnovama (penzija, stečaj, otkaz, otpuštanje i slično) prestao za 66.665 osoba, a u istom periodu sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 57.266 osoba. U BiH na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja bilo je 555.820 osoba od čega 50,71% žena.