<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

BUKA Analiza: Kako naći posao u inostranstvu - Preporuke i savjeti

Za dobijanje posla u inostranstvu potrebno je ispuniti određene zahtijeve i proći kroz detaljne procedure.

01. februar 2014, 12:00

Broj nezaposlenih u BiH svakog mjeseca raste, pa nije rijedak slučaj da osobe, koje ne mogu da nađu posao u zemlji u kojoj žive, zaposlenje pokušaju potražiti u inostranstvu. Za dobijanje posla u inostranstvu potrebno je ispuniti određene zahtijeve i proći kroz detaljne procedure. U ovom tekstu, između ostalog, donosimo uputstva i preporuke koje vam može olakšati traženje posla u inostranstvu.  

Građani BiH odlaze u Sloveniju, Njemačku, Švajcarsku, Austriju, ali i druge zemlje gdje pokušavaju zaraditi novac za prehranu svojih porodica. Među najtraženijim zanimanjima su medicinski radnici i radnici u građevinskom sektoru.

Boris Pupić, stručni saradnik za informisanje Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine rekao je da Agencija do ove godine nije imala veliki broj oglašenih radnih mjesta u inostranstvu.

“Prosječno između 200 i 300 osoba godišnje je išlo na rad u inostranstvo preko nas. Međutim, od ove godine i potpisanog Sporazuma o zapošljavanju sa Slovenijom mi svakodnevno objavljujemo nove oglase za rad u Sloveniji i naši građani odlaze tamo. Takođe, imamo saradnju i sa drugim državama, tako da će ove godine taj broj biti daleko veći”, kazao je Pupić za BUKU.

Pupić je rekao da se najviše traže radnici u građevinskom sektoru (varioci, zidari, bravari i takva zanimanja) i to u svom državama koje su nam dostavljale oglase, a to su Austrija, Švicarska, Njemačka i Slovenija. Od ove godine imaju i veliki program zapošljavanja njegovatelja u SR Njemačkoj putem kojeg će se u 2013. i 2014. godine 500 njegovatelja zaposliti toj zemlji, a to je, prema Pupićevim riječima, jedno od najtraženijih zanimanja u EU danas.

Ilustracija: Razgovor za posao


“Sa državama sa kojima imamo potpisan sporazum o zapošljavanju: Slovenija i Srbija, cijeli proces zapošljavanja ide preko Agencije za rad i zapošljavanje BiH i njihovih nacionalnih službi za zapošljavanje. U tim slučajevima oglas nam dostavlja služba zapošljavanja te države, a mi, kada završimo proceduru posredovanja, njima dostavljamo spiskove kandidata. Nakon toga poslodavac dolazi u BiH da obavi intervju, ako je intervju zahtjevan, te poslodavac vrši odabir kandidata i obavještava one koje je odabrao. Sa ostalim državama, slična je procedura, jer poslodavac mora dobiti potvrdu od svoje službe zapošljavanja da u toj regiji nema tražene radne snage i tek tada se oni mogu obraćati nama i dostavljati nam oglase”, objasnio je Pupić.

GARANTUJU SE PRAVA RADNICIMA

Kada je riječ o pošovanju prava radnika i sigurnosti na poslu naš sagovornik kaže da za poslove za koje posreduje Agencija za rad i zapošljavanje BiH garantuju se prava radnicima.

“Radnici imaju ista prava kao i svi ostali radnicu i toj državi. Sama dužina posla zavisi od potreba poslodavca. Često se desi da se radnicima produži ugovor i nakon onog vremena koje je navedeno u oglasu. Takođe zahvaljujući sporazumima o socijalnom osiguranju u većinu država u koje naši radnici odlaze, oni imaju pravo na novčane naknade ako ostanu bez posla, a u svakom slučaju poslodavac im mora obazbijediti osiguranje od povreda i zdravstveno osiguranje i to je nešto na čemu mi uvijek insistiramo. Naravno, ima situacija kada poslodavac to ne plaća, ali onda mi to navedemo u oglasu kako bi radnici znali o kakvom poslovnom aranžmanu je riječ”, kaže Pupić.

Kad osoba traži posao u inostranstvu Pupić kaže da je poslodavac dužan da radniku izvadi radnu dozvolu.

“Tu dozvolu radnik ne plaća i ona ide na teret poslodavca. Takođe, svako posredovanje u zapošljavanju se, kada je riječ o privatnim agencijama, naplaćuje od poslodavca, a nikad od radnika. To znači da radnik ne treba nikome uplaćivati nikakav novac. Nakon što dobije radnu dozvolu, poslodavac potpisuje ugovor ili daje izjavu da će zaposliti konkretnog radnika i ti dokumenti se dostavljaju u ambasadu te države kako bi se izvadila radna viza. Tek tada radnik treba da ide u inostranstvo. Naravno, radnik može i samostalno boraviti u inostarnstvu i tamo naći poslodavca, a u tom slučaju je bitno da mu se u što kraćem roku promijeni uslov boravka – da više to nije turistčka već radna viza”, ističe se iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Građevinski radnici - među najtraženijim zanimanjima

Miroslav Vukajlović, direktor Agencije Spektar iz Banjaluke objasnio je proces zapošljavanja radnika u inostranstvu u slučaju da Agencija Spektar posreduje pri zapošljavanju radnika.

“U slučaju da Agencija Spektar posreduje pri zapošljavanju radnika u Njemačkoj, postupak je sljedeći:  Agencija Spektar će oglasiti otvorena radna mjesta i naglasiti koja znanja, vještine i sposobnosti potencijalni kandidati moraju ispunjavati za posao. Nakon toga, pristupamo predselekciji kandidata nakon čega našoj partnerskoj agenciji iz Njemačke dostavljamo spisak kandidata za koje mi procjenjujemo da mogu da popune otvorena radna mjesta. Nakon toga, naša partnerska agencija iz Njemačke će razgovorati sa predloženim kandidatima i dostaviti svoj prijedlog poslodavcu kod koga bi kandidati trebali da rade”, kazao je Vukajlović za BUKU.

Objasnio je da će poslodavac potom razgovarati sa svim predloženim kandidatima od strane naše partnerske agencije iz Njemačke i odlučiti koje će kandidate pozvati na sezonski rad.

“Nakon pribavljanja potrebnih dokumenata poslodavac će obezbijediti radnu i boravišnu dozvolu u Njemačkoj za odabrane kandidate i poslati u Ambasadu SR Njemačke u Sarajevu gdje će je odabrani kandidati preuzeti. Potom kandidati odlaze na sezonski rad koji će u pravilu trajati između četiri i šest mjeseci, a postoji velika mogućnost produžetka ugovora ukoliko kandidat na radnom mjestu pokaže visoku radnu etiku.  U slučaju da poslodavac procjeni da može računati na neke radnike na duže staze, u Njemačkoj će pokrenuti postupak priznavanja stečenih kvalifikacija i po pozitivnom okončanju tog postupka, ponuditi novi ugovor i povećati mjesečnu nadoknadu za 25-30 odsto u bruto iznosu”, kazao je Vukajlović.

Dodao je da postoji i vjerovatnoća da će Agencija od strane poslodavca dobiti instrukcije za dodatno osposobljavanje potencijalnih kandidata za tražene poslove, a na taj način bi se smanjila mogućnost odlaska i rada nekompetentnih ljudi u Njemačku.

Vukajlović ističe da je Agencija u kojoj radi više od jedanaest godina odbijala saradnju po pitanju zapošljavanja radnika u inostranstvu, a najčešći razlog za to je bio nedostatak čvrstih garancija da će se obećani i ponuđeni uslovi za radnike u praksi i sprovesti. Vrijeme iza nas nažalost je, kaže naš sagovornik, obilježeno raznim prevarama koje su naši radnici osjetili na svojoj koži širom svijeta, a možda bi to bilo drugačije da je postojao koliko-toliko uređen postupak nadzora i kontrole oglašenih radnih mjesta od strane nadležnih institucija u RS i BIH.

PREPORUKE RADNICIMA


Iz iskustva u radu u Agenciji Spektar Vukajlović je dao preporuke osobama koje nastoje da nađu zaposlenje u inostranstvu:

1. Dobro informisanje o poslu i kompaniji u kojoj se planira zasnovati radni odnos. Informišite se kod prijatelja i poznanika, po mogućnosti i kod nadležnih institucija, putem interneta ili na drugi način.

2. Dobro analizirajte uslove rada i uporedite ih sa uslovima rada u BiH

3. Ukoliko možete usmene dogovore pretvorite u važeći pismeni ugovor sa nadležnošću suda u BiH, da biste imali važeće dokumente u slučaju spora.

Medicinski radnici - najtraženije zanimanje danas u EU


Vukajlović kaže da sa ovim predostrožnim radnjama kandidati mogu smanjiti mogućnost eventualne prevare na radu u inostranstvu.     

Prema njegovim riječima, zapošljavanje u inostranstvu je najsigurnije kada su prava naših radnika izjednačena sa pravima radnika u zemlji u kojoj obavljaju posao. To podrazumjeva da naši radnici posjeduju važeću dozvolu za rad i boravak u drugoj zemlji, a sve ostalo podrazumijeva veliki rizik.

“Jedan od načina preventivnog spriječavanja neželjenih posljedica za naše radnike na radu u inostranstvu je regulisanje odnosa između BiH i zemlje koja prima radnike kroz potpisivanje sporazuma o radnom i socijalnom zbrinjavanju. Takvi sporazumi omogućavaju lakši pristup tržištu rada i obezbjeđuju više prava našim radnicima na tom tržštu po pitanju radnog i/ili socijalnog statusa. Do sada je BiH potpisala samo par sporazuma i nadamo se da će ih biti više u narednom periodu. Do tada ćemo ostati zemlja odakle će se radnici „nesigurno“ zapošljavati na velikom broju destinacija u svijetu”, kaže Vukajlović.

TRAŽENA ZANIMANJA U BIH I INOSTRANSTVU


Iz Agencije Spektar rekli su nam da kada je riječ o RS, odnosno BiH, najtraženija zanimanja su ekonomske struke jer u ukupnoj strukturi otvorenih radnih mjesta ova zanimanja zauzimaju najveći broj.

“Posebno interesantna zanimanja su u oblasti informacionih tehnologija gdje već i osrednji programeri i dizajneri mogu sami veoma lako pronaći posao po jako dobrim uslovima. Posebno su traženi i kandidati koji posjeduju jezičke kompetencije (odlično poznavanje jednog ili više stranih jezika) za različite vrste poslova koji se nude na tržištu”, kazao je Vukajlović.

Objašnjava da su poslovi koji su dostupni radnicima iz BiH najčešće iz medicinske struke (doktori specijalisti, stomatolozi, medicinske sestre, njegovatelji...), ugostiteljski radnici (konobari, barmeni, kuhari, sobarice), varioci, pomoćni radnici za poslove u poljoprivredi, šumarstvu, kućnim poslovima i slično.

Vukajlović na kraju zaključuje “kada govorimo o poslovima u privatnom sektoru najvažnije je da morate biti dobri u svom zanimanju kako bi vas tržište prepoznalo i nagradilo zaposlenjem. Danas se osrednjost se sve rjeđe nagrađuje, a u budućnosti sigurno neće”.

Zaposlenje u inostranstvu nezaposlenom čovjeku iz BiH je spas od bijede i siromaštva koje vlada našim društvom, ali da bi radnik zaštitio svoja prava mora se dobro informisati o poslu na koji se prijavljuje i odraditi sve moguće predostrožnosti koji mu savjetuju stručnjaci iz ove branše.

Vezani tekstovi:

BUKA Istraživanje: Posao u inostranstvu - Niko se ne trudi da zadrži mlade u BiH

BUKA Istraživanje: Rad na crno - Prevara ili prinuda

Buka Arhiva