<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

BiH može biti ponosna na usluge u mentalnom zdravstvu

Matthijs Muijen

Od ukupno 59 centara za mentalno zdravlje u BiH, 35 djeluje u Federaciji BiH, 23 u Republici Srpskoj i jedan u Brčkom Distriktu.

14. maj 2012, 12:00

Mentalno zdravlje u BiH nije tako stigmatizirano, niti je tako izdvojeno kao u drugim zemljama Evrope. Velika podrška ministarstava u BiH ovoj oblasti je nešto što se često ne viđa u ostalim evropskim državama, rekao je dr. Matthijs Muijen, regionalni savjetnik za mentalno zdravlje Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu.

"Federalno ministarstvo zdravstva je domaćin Regionalnog centra za razvoj u oblasti mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Evropi i samim tim je BiH veoma važna za mentalno zdravlje u tom dijelu Evrope", kaže on.

„U pogledu usluga u ovoj oblasti BiH je mnogo uradila, na šta može biti itekako ponosna. Prije svega zato što je razvila mrežu centara za mentalno zdravlje na nivou zajednice, a koji pokrivaju oba entiteta. To je veoma značajno i dosta jedinstveno“, kaže Muijen.

Od ukupno 59 centara za mentalno zdravlje u BiH, 35 djeluje u Federaciji BiH, 23 u Republici Srpskoj i jedan u Brčkom Distriktu.

„Osim toga važna je i veza između politika koje se donose na nivou ministarstava, kao i lokalne zajednice, odnosno rada profesionalaca u zajednici. Zadovoljan sam što sam do sada čuo dosta dobrih inicijativa i na entitetskom i na lokalanom nivou“, ističe Muijen.

U odnosu na razvijenije zemlje, koje imaju pet puta više psihijatara i puno više sredstava na raspolaganju, tvrdi da je BiH na nivou ideja, inicijativa i predanosti u mentalnom zdravlju, na istom nivou kao najrazvijenije zemlje svijeta.

Trenutno se zapadne zemlje suočavaju sa finansijskim problemima, kao što je skraćivanje budžeta ili ukidanje čak nekih dobrih usluga u mentalnom zdravlju.

„BiH još uvijek ima mogućnost da krene naprijed u poređenju sa ovim zemljama, s obzirom na to da je u fazi razvoja i napredovanja u ovoj oblasti. Pozitivna je stvar što se vidi da je mentalno zdravlje jedno od ključnih pitanja u BiH i što mu se posvećuje velika pažnja“, zaključio je Muijen.

Baveći se problematikom mentalnog zdravlja u Evropi, stekao je dugogodišnju vezu sa prominentnim ljudima u oblasti mentalnog zdravlja u BiH.

„Oni su bili veoma zapaženi u radu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom za Evropu, a među njima je entitetski lider Projekta za mentalno zdravlje Melita Murko, s kojom sam imao odličnu saradnju na pripremi deklaracije o djeci sa mentalnim poremećajima, koja je usvojena na konferenciji u Bukureštu“, istakao je Muijen.