<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

BUKA KARIKATURA: Halo Bing, Dodik je, kako brat...

Po ideji Aleksandra Trifunovića, karikaturu nacrtao Mladen Oljača

18. august 2022, 1:19

Halo Bing, Dodik je, kako brat... u zatvoru je.. šteta, slušaj ...treba mi pomoć, hoću da se zadužim, da mladima u Srpskoj dam po 100 KM, to će biti oko 10 miliona, ali ću ih zadužiti za 40 miliona, pa će oni to i da vrate.. hahah, ... može, odlično!