<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Uspješni privrednik Branimir Muidža otkriva zašto strani investitori bježe iz Bosne i Hercegovine

18. juni 2024, 12:46

Ekonomija Bosne i Hercegovine nije nešto čime se mogu pohvaliti vlasti u ovoj zemlji. Kompanije koje uspješno posluju uglavnom to uspijevaju vlastitim naporima i uz puno administrativnih prepreka. O brojnim barijerama koje stoje na putu bh. privrednicima, ali i stranim investicijama, za Buku govori Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i dugogodišnji uspješni privrednik. U razgovoru za naš portal kaže kako bi domaće vlasti morale puno više uvažavati prijedloge privrednika, s obzirom da su oni generator razvoja u ovoj zemlji. Muidža govori o obrazovnom sistemu, tržištu rada, nametima na rad i kapital, a otkrio nam je da su strani investitori u Bosni i Hercegovini najbolji ambasadori ove zemlje u svijetu. Također, upozorio je na štetnost zapaljive retorike bez koje pojedini političari u BiH ne znaju funkcionisati.

Buka: Kako biste Vi ocijenili strana ulaganja u BiH. Jesu li na zadovoljavajućem nivou?

- Rekordni nivo stranih direktnih ulaganja ostvaren je prije 15-ak godina, a prošle godine je zabilježen značajan rast u relativnom postotku, ali u odnosu na nisku bazu iz prethodnih nekoliko godina. Ohrabruje porast i pozitivan trend, no za potvrdu trenda potrebno je ipak promatrati duži period od jedne godine. Osim toga potrebno bi bilo analizirati i strukturu prošlogodišnjih ulaganja. Zvanični podaci nisu dostupni, iako sudeći po inputima naših članica, najveći dio direktnih stranih ulaganja se odnosi na reinvestiranu dobit u investicije postojećih stranih investitora u BiH a tek manji dio na nova ulaganja.

Adaptacija obrazovnog sistema zahtjevima tržišta

Do sada se pokazalo da najveća stopa investiranja (između 65 i 75 posto), kako u razvijenim tako i u tranzicijskim zemljama, dolazi od reinvestiranja postojećih investitora. Zadovoljstvo tih investitora presudno je da bi se potaknula nova ulaganja, dolazak novih investitora i oni su najbolji ambasador koji može promovirati mogućnosti ulaganja u BiH. Takve investicije donose svjež kapital, nove tehnologije, otvaraju nova radna mjesta, poboljšavaju standard naših građana. Dakle, ukoliko želimo da napredujemo moramo više da slušamo glas privrednika i to treba biti apsolutni prioritet vlasti u BiH, s obzirom da su oni generator razvoja i da pune državne budžete. Država se mora prilagoditi potrebama privrednika počev od adaptacije obrazovnog sistema zahtjevima tržišta pa do otklanjanja aktuelnih poslovnih barijera.

Buka: Šta strane investitore odvraća od ulaganja u BiH, šta vlastima mora biti prioritet?

- Generalno gledajući iz perspektive investitora, sigurnost, stabilnost, vladavina prava i predvidivost su ključne stvari. Opća i pravna sigurnost, politička stabilnost, predvidivost kretanja poreza i ekonomskih politika, smanjenje opterećenja i nameta na rad i kapital, efikasno ishodovanje dozvola, jednaka pravna sigurnost za sve, efikasnost javne uprave, fokus na održivom razvoju, izgradnja infrastukture (cestovne, željezničke, komunalne), suzbijanje sive ekonomije, otvaranje novih radnih mjesta, digitalizacija javne uprave, trebaju biti prioriteti.

Buka: Kakav je poslovni ambijent u BiH, šta najviše muči privrednike?

- Gledajući trenutno stanje u državi, možemo reći da su izazovi u ovoj godini ostali više-manje isti kao i u prethodnim godinama. Najveći izazov u operativnom poslovanju kompanija i dalje predstavlja administracija koja je jako velika, složena i skupa, što dovodi do njene neefikasnosti i pritom ne pruža adekvatan kvalitet usluge.

Glavni razlog zašto većina investitora zaobilazi BiH

Dakle, vrlo su kompleksni organizacija i način funkcionisanja države. Čak i kada postoje dobra zakonska rješenja ponekad ili vrlo često se ne provode u praksi, pa se i strani i domaći investitori i poduzetnici, ali i građani svakodnevno susreću sa problemima kada institucije zbog svoje kompleksnosti i nedovoljno efikasnog birokratskog aparata, počnu različito tumačiti određene propise ili prebacivati nadležnosti. Također, vrlo često nailazimo na propise koji nisu harmonizovani na samoj teritoriji BiH, a koji nisu u skladu sa legislativom EU ni sa zemljama okruženja.

Također, predugo čekanje dozvola i odobrenja za rad su glavni razlog zašto većina investitora zaobilazi BiH. Dakle, mnogo je toga što se treba uraditi. Ipak, bez obzira na uočene prepreke, 84% naših članica je spremno da preporuči BiH kao zemlju za ulaganje, a 70% njih planira da reinvestira u BiH u naredne tri godine.

Buka: Radnici traže veće plate, a privrednici poreska rasterećenja, moramo li sve to ovoliko dugo čekati?

- Logično je da građani žele bolji standard, radnici zaslužuju adekvatna i dobra primanja za svoj rad, kao što privrednicima trebaju poreska rasterećenja kako bi bili konkurentniji i imali mogućnost dodatnog razvoja, zapošljavanja i povećanja primanja svojih uposlenika.

Mi se u Vijeću stranih investitora kontinuirano zalažemo za izmjenu propisa sa ciljem rasterećenja privrede te harmonizaciju propisa unutar zemlje. Tržište rada i kvalificirana radna snaga odnosno ljudski potencijali su jedan od važnih elemenata za odluku investitora u kojoj zemlji da uspostave ili prošire svoje poslovanje.

Građani su umorni od zategnutih političkih odnosa

Naše kompanije članice upućuju na izazove koji se javljaju na tržištu rada, gdje postoji deficit određenih zanimanja i kvalificiranosti, da se javlja dizbalans ponude i potražnje, da su porezi i doprinosi koji opterećuju troškove rada previsoki umjesto da budi niži, a da same neto plate budu više. Mišljenja smo da ukoliko država želi da postigne ono što je i cilj poreskih reformi, a to je da se u konačnici rasterete poslodavci sa davanjima što bi dovelo do dodatnog povećanja plata radnicima, potrebno je smanjiti stope doprinosa.

Buka: Koliko na strane investitore negativno utiče zapaljiva retorika u BiH koju često forsiraju pojedini političari?

- Bez ikakve namjere da se kao udruženje prebacujemo na klizav i blatnjav politički teren, sigurno je da takva retorika u značajnoj mjeri odbija ozbiljne investitore. Znamo da je kapital kao zec, traži sigurnije i izvjesnije destinacije. Predvidljivost, stabilnost i sigurnost, kao i smanjenje rizika za realizaciju investicije su neki od elementarnih preduslova za donošenje investicijskih odluka. Mislim da su i građani umorni od zategnutih političkih odnosa i da zaslužuju da sa više optimizma gledaju u budućnost i razmišljaju kako da se razvijamo kao društvo, kako da nam ekonomija bude bolja i kako da BiH bude destinacija za investitore, turiste i ponajviše zemlja ugodnog življenja za svoje građane koji imaju adekvatan standard.