<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Najmlađa doktorka sudske medicine donijela Bosni i Hercegovini i prvo međunarodno priznanje za naučnicu godine

Nauka u ovoj državi nažalost nema svoju pravu vrijednost

01. oktobar 2022, 8:08

Bosna i Hercegovina dobila je svoju prvu internacionalnu nagradu “Young achiever Award”, koju dodjeljuje Međunarodni istraživački i razvojni centar za publikacije (IRDCP).  Zasluge pripadaju mladoj naučnici iz oblasti sudske medicine Emini Dervišević, koja je bila najbolja među 500 aplikanata iz cijelog svijeta. Dervišević, inače doktor medicinskih nauka, zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za sudsku medicinu. S njom smo razgovarali o stanju zdravstva u BiH, nedostatku medicinskog kadra, motivima za odabir sudske medicine, ali i laskavom priznanju “MLADE NAUČNICE ZA 2022. GODINU/YOUNG ACHIEVER AWARD”.

“Kada su me proglasili naucničom godine, tada su na dodjeli rekli da nagrada prvi put ide u Bosnu i Hercegovinu, tako da sam još ponosnija što je ovo priznanje prvo u kategoriji “Young achiever Award” pripalo mojoj malenkosti”, ponosno je počela svoju priču za BUKU dr. Emina Dervišević.

BUKA: Koji su kriteriji za nagradu koja se prvi put dodjeljuje naučnici iz Bosne i Hercegovine?

Riječ je o Internacionalnoj nagradi za najuspješnijeg mladog naučnika, koju dodjeljuje Centar za Internacionalna istraživanja i razvoj nauke (IRDCP). Kriteriji su bili: da ste doktor nauka, mlađi od  35 godina, te da je sprovedeno originalno istraživanje, uz biografiju i bibliografiju.

BUKA: Kako je biti žena forenzičar? Da li nailazite na stereotipe u društvu, u smislu podjela na 'muške ' i 'ženske' poslove?

Ja sam ljekar na specijalizaciji iz sudske medicine i vrlo sam ponosna što je odluka bila isključivo moja. Od starta imam podršku porodice, supruga i kolega. Ne mogu da ne spomenem da uistinu učim od najboljeg tima i da mi je znanje i praksa koju mi prenose moje kolege bila presudna u mojoj odluci za ovu specijalizaciju, unatoč tome što društvo kaže - ali ti si žena… Klasično standardizirana mentalna slika  društva. Jer, zar je upitno danas šta može muškarac, a šta žena?”

BUKA: Kako ste se uopšte odlučili baš za ovu oblast medicine?

Nakon trogodišnjeg rada u porodičnoj medicini, prijavila sam se na konkurs, koji je objavio 2017. godine Medicinski fakultet, i bila primljena. Odlučila sam se za ovu specijalizaciju jer je sudska medicina vrlo specifična i zahtijeva veliko znanje, ne može je svako raditi upravo zbog specifikuma i okolnosti s kojima se susrećete. Zahtijeva ozbiljnost, principijelnost, elokventnost, koncentraciju i ono što ju je učinilo meni posebnom je to što nikad ne znate kakav vas dan čeka, nijedan nije isti. Tu su u čitavom procesu i studenti kojima prenosimo znanje, te istraživanja usko vezana za ovu oblast.”

BUKA: Kao neko ko je završio medicinske studije i radi u BiH sa ne tako visokom platom u odnosu na evropske zemlje, šta Vas zadržava u BiH? Vaša struka tražena je i jako dobro plaćena van granica BiH, zbog čega se nerijetko Vaše kolege nerijetko odlučuju napustiti zemlju.

Ciljevi koje sam imala nisu podrazumjevali odlazak iz BiH, sve je stvar izbora, međutim ne znam šta donones okolnosti i budućnost. Znam samo da nastojim uživati u svakom danu, te ga maksimalno iskoristiti. Plata nije često mjerilo urađenog posla niti zalaganja.

BUKA: Smatrate li da nedostaje medicinskog kadra u BiH? Često čujemo nezadovoljstvo zdravstvenim sistemom u BiH, duga čekanja na preglede... Je li nedostatak kadra razlog tome?

Medicinskog kadra nedostaje i sve će više nedostajati, mada su to pitanja drugih nivoa pa ne bih započinjala temu bez kraja.

BUKA: Šta Vas motoviše da napredujete u svojoj oblasti? Šta su Vaši daljnji planovi?

Zaljubljena sam u istraživanje i nauku, u svaki adrenalinski šok u iščekivanju rezultata novih metoda. Ideja ne nedostaje, baš naprotiv - pregršt je ideja za pionirske pothvate, ali finansijske podrške itekako nedostaje, jer nauka u ovoj državi nažalost nema svoju pravu vrijednost. Moram da se zahvalim Međunarodnom komitetu Crvenog krsta/križa koji je podržao veliki broj istraživanja. Nadalje, apriori mi je privesti specijalizaciju kraju, usvojiti znanja, imati što više prakse koju ću prenijeti budućim naraštajima i raditi kao vještak sudske medicine.  Najmlađi sam doktor medicinskih nauka  na polju Sudske medicine u Bosni i Hercegovini, tako da ciljevi idu u smjeru naučnih istraživanja, prestižnih rezultata koje ćemo moći primijeniti i u praksi, odlaska na edukacije i svjetske kongrese kako bih u najboljem svjetlu predstavljala BiH. Cilj mi je i radno mjesto MFUNSA, čime bih obogatila svoju biografiju i bibliografiju.

Kada je riječ o prestižnom priznanju koje je ova najmlađa doktorka medicinskih nauka u polju Sudske medicine donijela prvi put u BiH, ono je rezultat rada Međunarodnog istraživačkog i razvojnog centra za publikacije (IRDCP), koji  ima zadatak promicanje globalne izvrsnosti u istraživanju i razvoju nauke. IRDCP obuhvata preko 2000 naučnih publikacija. Organizovali su preko 400 konferencija i jedna su od vodećih Web of Science (WOS) priznatih organizacija sa vodećim sloganom “Removing Barriers in the Research”. Moto IRDCP-a je kontinuirani razvoj ljudskog društava kroz nauku. Ovaj centar podržava sve vrste naučnih istraživanja i studija, od eksperimentalnih do primijenjenih u području inženjerstva i tehnologije, poljoprivrede i zaštite okoliša, društvenih i humanističkih nauka, književnosti i razvoja obrazovanja, i naravno medicine.

Google scholar profil doktorke Dervišević, na kojem se mogu vidjeti publikacije originalnih istraživanja možete pronaći ovdje.