<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Marina Berberović: Preko 4500 doktora medicine i stomatologije tuži Vladu Federacije, moguć i generalni štrajk

Hiljade doktora u FBiH 7. maja ide u štrajk upozorenja

18. april 2024, 8:40Specijalista medicine u Federaciji BiH za isti posao, u zavisnosti od grada u kojem radi, ima platu od 2.000KM do 3.000KM. Ova enormna razlika posljedica je činjenice da uposleni u zdravstvu nemaju potpisan kolektivni ugovor sa poslodavcem – državom. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije koji ima preko 4500 članova i organizovan je u svih 10 kantona, odnosno na području cijele FBiH već mjesecima traži od Vlade Federacije potpisivanje kolektivnog ugovora. No, Vlada to ignoriše. Zbog tog ignorantskog odnosa Savez je odlučio – tužiće Vladu Federacije. Kažu, Vlada ih diskriminiše, a sve će to dovesti do odlaska doktora. Hiljade doktora u Federaciji 7. maja ide u štrajk upozorenja, a ako ni tada ne bude reakcije razmatraće se i opcije generalnog štrajka. O borbi za ostvarivanje radničkih prava doktora u FBiH za Buku je govorila Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

BUKA: Zašto Vlada odbija razgovarati sa vama i ko vas je tačno odbio?

Teško je odgovoriti na ovo pitanje jer odgovor može dati samo Vlada FBIH. S naše strane u konzultaciji s advokatom mi ne vidimo nijednu prepreku za pregovore, nego baš suprotno, zakonska obaveza je pregovarati sa svim reprezentativnim sindikatima, a mi smo reprezentativan sindikat. 

Iako je sjednica Vlade na kojoj je razmatrano ovo pitanje održana prije više od mjesec dana mi nismo službenu obavijest dobili. Neslužbeno smo saznali da je Vlada FBIH donijela zaključak da nema zakonske obaveze sklapati s nama kolektivni ugovor jer takav po njima nikada nije postojao. Vlada bi za početak trebala preispitati svoje izvore takvih dezinformacija jer su javno dostupni ranije sklopljeni kolektivni ugovori za područje FBIH, a isto smo im i mi dostavili nekoliko dana pred samu sjednicu. 

BUKA: Tužićete vladu: šta je pravni osnov i mislite li da će biti teško dokazati diskiminaciju?

 Smatramo da Vlada FBIH radi diskriminaciju zdravstva. Krajem prošle godine je ova ista Vlada sklopila kolektivni ugovor za organe uprave i državne službenike te samim tim pokazala šta im je prioritet. Zdravstvo očito nije.

BUKA: Vi tražite kolektivni ugovor, zanimljivo je da se vlast hvali uspjehom na EU putu, a recimo Direktivom EU o minimalnoj plači od zemalja članica se zahtjeva da minimalno 80% uposlenika bude pokriveno kolektivnim ugovorima…?

U FBIH što se zdravstva tiče trenutno u 8 kantona postoje važeći Kolektivni ugovori, ali oni su sklopljeni na razini kantona. Problem je što u 10 kantona, nemamo dva ista kolektivna ugovora niti dvije iste plaće za dva doktora koji imaju isto zanimanje, istu specijalizaciju, iste ili slične uvjete rada. Mi od Vlade FBiH tražimo da zaustavi ove razlike koje se kreću do 50% u iznosu plaće doktora i da sklopimo jedan kolektivni ugovor koji će se onda primjenjivati na u svim kantonima.

BUKA: Zašto je sindikatu bitan kolektivni ugovor, odnosno koja je prava najbitnije i najhitnije ujednačiti?

To su za početak upravo ove razlike u plaćama. Trenutno se plaća specijaliste u FBiH kreće od 2000 KM do 3000 KM, za doktore medicine i stomatologije su nešto niže plaće, ali opet su to razlike od 50%. Nažalost doktori odlaze iz ovih sredina s malim plaćama pa tako danas u Orašju nemate nijednog kardiologa, u Livnu imate dva anesteziologa koji dežuraju, a i ostale grane su deficitarne. Sami znate da se zdravstvene usluge moraju obezbijediti 24h dnevno, a to ovaj broj doktora ne može pokriti.

BUKA: 7. maja ste najavili štrajk upozorenja, ali šta nakon toga? Čeka li nas generalni štrajk i šta bi to značilo za građane?

Budući da je Vlada ostavila opciju da se zatraže mišljenja kantonalnih Vlada i ministarstava mi od njih očekujemo da do 7.5. dobiju ta mišljenja i na osnovu njih promijenu odluku o pregovorima s našim sindikatom. Ukoliko se to ne desi 7.5. ćemo održati štrajk upozorenja, a generalni štrajk je nešto što u ovoj situaciji moramo provjeriti kako zakonski organizirati, ali on je sigurno jedna od opcija. Mi smo zahtjev za pregovore predali prije 10 mjeseci i zbog građana, naših pacijenata smo stalno odgađali taj korak. Međutim Vlada nije pokazala razumijevanje i ako dođe do njega Vlada FBIH će biti jedini krivac za štrajk i sve one usluge koje će stanovništvu biti uskraćene, a to je sve osim hitnih stanja.

BUKA: Da li nam sve ovo govori da je potrebna reforma zdravstva i da je zdravstvo u velikom haosu i problemima?

Reforma zdravstva je nešto što mi tražimo godinama. Međutim ni sa prošlom vlasti, a očito ni s ovom ne vidimo želju da se ona pokrene. Naš zdravstveni sistem jedva funkcionira. Mi imamo dobre doktore, ali ih je nažalost sve manje. Ovi koji ostaju su preopterećeni i ne mogu se nekada dovoljno posvetiti svakom pacijentu. 

Mi kao udruženje koje okuplja 95% doktora iz FBiH, koji svaki dan radimo tu, koji znamo koje probleme imaju radnici, ali i pacijenti, mi smo se ponudili Vladi da budemo pokretač reforme tako što ćemo ukazati na probleme, ali i ponuditi rješenja, međutim izgleda da svaka vlast čeka da im mandat prođe i priči o reformi, ali je ne pokrene. 

BUKA: Hoće li nerazumijevanje vlasti dovesti do emigracije medicinske struke i odlaska doktora?

Odlasci su svakodnevni i ovo je zadnja prilika da pokušamo zadržati doktore i druge zdravstvene radnike tu, u FBIH. Ne pokrene li se rješavanje problema u zdravstvu građane uskoro neće imati tko liječiti.