<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

KONTROLA STRAHOM "Decenijska devalvacija sistema vrijednosti otjerala je na hiljade ljudi iz BiH, a oni koji su ostali svakodnevno strahuju od novog rata"

Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor i stručnjak za bezbjednost za BUKU o stanju u BiH

10. maj 2024, 1:24

“Pazite na Balkan, to je sljedeća tačka žarišta na svijetu”. Izjavio je ovo proteklih dana viši saradnik na Hudson institutu u Washingtonu, Luke Coffey. On smatra da bi se situacija na Balkanu, a posebno u BiH, u narednih nekoliko sedmica mogla "početi zagrijavati".

Nije on jedini analitičar koji to govori i koji predviđa nove sukobe na Balkanu.

Takođe, mnogi građani su bili uznemireni i dokumentom koji je 25.4.2024. godine počeo kružiti online prostorom, a u kojem je, između ostalog, stajalo da će “zbog nemira” granice biti zatvorene i u kom se pozivaju  muškarci od 16. do 63. godine da preuzmu oružja za “odbranu domovine”. Uprkos demantima i upozorenjima medija, slika se i dalje nastavila dijeli na društvenim mrežama, a građani su još danima bili u strahu i panici.

 Tu je i Rezolucija o Srebrenici koja je izazvala burne komentare širom BiH, protest u Banajluci,  a koja će se uskoro naći pred Generalnom skupštinom UN-a.

Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor i stručnjak za sigurnost za BUKU je prokomentarisao ove navode, kao i da li su po njegovom mišljenju mogući nemiri i sukobi u Bosni i Hercegovini.

Počećemo s vašim komentarom na poprilično česte izjave analitičara o mogućnosti novih sukoba na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini. Kakva je vaša procjena situacije?

Na samom početku kaže da svi moramo biti svjesni činjenice da je Bosna i Hercegovina geopolitički interesantna mnogim velikim zemljama koje ostvaruju svoje uticaje i interese na ovom području, ali i vlastito pozicioniranje na geostrateškoj karti povlačeći određene poteze preko svojih internih političkih, obavještajnih, paraobavještajnih, kriminalnih i drugih faktora. U tom smislu mi posljednjih 30 godina imamo kontinuirane operacije velikih sila preko unutrašnjih političkih, pojedinih državnih, paraobavještajnih, i kriminogenih aktivnosti koje pod paravanom etničko nacionalnih interesa nastoje destabilizirati ovo područje manipulirajući religijskim osjećanjima a sve s ciljem zaštite vlastitog kriminala.

Nadalje unutrašnji anomoziteti političkih subjekata ostvarili su devalvaciju sistema vrijednosti na način da su godinama nastojali kroz političke narative, povlačenjem konkretnih političkih i državnih poteza u potpunosti se udaljili od državnog a utemeljili etnički narativ. Na takav način uspostavili su sistem mreža unutar državnih struktura koji su etničko političku paradigmu vlastitih stranaka stavljali iznad državnog istovremeno primajući enormne plate i nadoknade za takav ne/rad.

Treći bitan segment u razmatranju sigurnosne situacije u kontekstu nacionalne sigurnosti ogleda se kroz djelovanje odnosno nedjelovanje svih državnih institucija za borbu protiv kriminala, osobito jer upravo posljednje dvije godine imamo brojne primjere povezanosti političara, policajaca, pravosudnih službenika, obavještajnih službenika sa korupcijiom i kriminalom. I kada sve ove osnovne elemente posmatramo pojedinačno i njihovoj međusobnoj vezi i dejstvu nedvojbeno je da se može ukazati da je Bosanskohercegovačko tlo trusno, i da je podložno različitim uticajima koji mogu dovesti do određenih ne/sigurnosnih pojava. Osnovni cilj, pored interesa i kriminalnih benefita, kao i političkih okvira koje omogućavaju prethodna dva faktora koja sam spomenuo jeste izazivanje straha i panike.

Sve to dovodi do konstantnog straha i panike... 

Danas je u BiH, ali i regionu, nezamislivo da jedan dan provedete u životu, a da ne razmišljamo o pitanju rata, da li će se i kada zaratiti, imamo li dovoljno logistike, zašto nam to ponovo treba, oni drugi su krivi? Upravo je to proizvod djelovanja faktora, a to je devalvacija sistema vrijednosti, koja je kroz 30 godina djelovanja devalvirala obrazovanje, devalvirala državne operativne pozicije u smislu rada na polju kriminaliteta, otjerala i tjera obrazovane mlade ljude, generalno mlade porodice.

Da li vjerujete da je moguć oružani sukob?

Uprkos svemu rečenom, mišljenja sam da sve ove pojave imaju svoju kauzalnu vezu ali sa malom vjerovatnoćom da se pretvore u oružani sukob.  Sigurnosne incidente mi imamo stalno, i one dobijaju izuzetan medijski prostor, ali određenu društvenu i profesionalnu reakciju. S druge strane, previše smo mi zaduženi kao građani, i još jedan veoma bitan aspekt koji niko ne treba zanemariti niti zaboraviti a to je da BiH, bez obzira na svoje anomizitete i podjele ima i dalje državnih službenika u agencijama za provođenje zakona koji reagiraju na svaku informaciju, na svako ponašanje, da prate situaciju na terenu i otklanjaju opasnost. Građani trebaju znati da se iza zavjese odvijaju konstantne igre, sa manjim ili većim intenzitetom koje se otkrivaju i neutrališu.

Kako vidite mogući ishod situacije sa Rezolucijom o Srebrenici koja je izazvala burne komentare? Koje posljedice biste očekivali ako se Rezolucija usvoji, ali i ako ne bude usvojena?

Pitanje rezolucije o Srebrenici govori prije svega o nekoliko veoma bitnih činjenica: Genocid kao krivično djelo je potvrđeno u nekoliko međunarodnih presuda, kao i kroz nekoliko presuda nacionalnih sudova. Dosta često se spominje i nastoji devalvirati broj žrtava ubijenih u Srebrnici. Broj ubijenih je veoma bitan element u postojanju krivičnog djela Genocida ali ne i jedini odnosno presudni, zbog čega se često nastoji proistovjetiti sa žrtvama drugih naroda. Da bi sud donio osuđujuću presudu za krivično djelo Genocida, moraju biti ispunjeni mnogi drugi kriteriji, od kojih je jedan možda i najbitniji a to je namjera da se jedna grupa potpuno ili djelimično uništi kroz sistem alternativno propisanih radnji. Dakle, ono što želim kazati jeste da je rezolucija o Srebrenici civilizacijski čin koji je neophodan radi budućih generacija i koja kao takva treba da bude podsjetnik za buduće generacije. Sama ofanzivna akcija koja se odvijala i odvija kroz diplomatsku, obavještajnu, političku dimenziju pokazuje da mnogi još uvijek su ostali u sferi starih ideologija jer negiranje pravosnažnih presuda je posljednja faza Genocida. S druge strane, hajde da budemo samo na trenutak ljudi, i analiziramo djelovanje „naših“ političkih predstavnika u javnom diskursu. Vrijeđale su se žrtve, viktimizirale kroz negaciju vlastitih svjedočanstava i pakla koje su prošle, kriminalizirale, a da su se istovremeno osumnjičeni i presuđeni za ratne zločine proglašavali herojima. Kada je Visoki predstavnik donio izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, mnogi su se aktivno uključili da ga ruše, da ga devalviraju, ne shvatajući da upravo devalviraju vlastitog sebe, kroz nepriznavanje civilizacijskih vrijednosti. Na kraju, rezolucija o Srebrenici nije ono što mnogi žele prikazati da ista nosi etiketu jednog naroda kao genocidnog. Građani trebaju znati da ne postoji kolektivna odgovornost, već isključivo individualna.

Na kraju da sublimiramo situaciju..

Na kraju možemo zaključiti da uvijek postoji mogućnost manjih sigurnosnih incidenata, koji će se djelovanjem institucionalnim mehanizmima suzbiti, ali i da je po mom mišljenju mala vjerovatnoća za izbijanje oružanog sukoba. Na kraju, ako smo išta naučili iz posljednjeg rata jeste da smo ostali na svim zaraćenim stranama bez najmilijih a da su jedino profitirali političari koje gledamo zadnjih 30 godina na istim ili sličnim pozicijama sa enormnim bogatstvom.