Republika Srpska mijenja Zakon o dugu, isključuju Narodnu skupštinu RS

Vlada Republike Srpske pripremila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

BUKA / E.P. / 30. Mart 2021

Foto: BUKA

Ovu informaciju ranije je objavio portal Capital.ba

Ono što jeste zanimljivo jesu obrazloženja zbog čega se ide na izmjene zakona. Odnosno nedostatak kvalitetnog obrazloženja. 

U prijedlogu Odluke o prijevremenom stupanju na snagu ovog zakona piše kako "postoje naročito opravdani razlozi da navedeni zakon ranije stupi na snagu"

U obrazloženju razloga za Prijedloga ovog zakona piše se da u izmjene ide usljed uočenih problema u praksi prilikom sprovođenja procedure zaduživanja. U pitanju su, objašnjavaju u Vladi, različite procedure, a kažu kako navodno neće doći do izmjene procedura zaduživanja, već se one samo, kako objašnjavaju, preciziraju i potpunije i jasnije definišu.

" Usljed uočenih problema u praksi prilikom sprovođenja procedure zaduživanja, a u smislu različitih procedura kad je riječ, kako o zaduživanju Republike Srpske za kapitalne investicije, tako i kada se radi o zaduživanju Republike Srpske za potrebe refinansiranja ukupnog duga ili dijela duga Republike Srpske, plaćanja uslovnih obaveza po osnovu garancija Republike Srpske, u cijelosti ili djelimično, u slučaju kada zajmoprimac ne izmiri svoje finansijske obaveze, finansiranje budžetskog deficita u slučajevima kada Ministarstvo finansija procijeni da će planirani rashodi biti veći od iznosa planiranih prihoda, javila se potreba za izmjenom Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, te je potrebno zbog preciziranja i pojašnjenja procedura za i jedan i drugi vid zaduživanja izvršiti izmjenu ovog zakona. Suštinski ne dolazi do izmjene procedura zaduživanja, već se one samo preciziraju i potpunije i jasnije definišu." stoji u obrazloženju zakona.

U obrazloženju zbog čega se ide na stupanje na snagu zakona po hitnom postupku stoji kako predloženim zakonom omogućava se preciznije, jasnije i bliže pojašnjenje procedura zaduživanja Republike Srpske. Istom izmjenom bi se stvorile pretpostavke za efikasniju i ekonomičniju realizaciju zaduživanja." Više detalja nema osim uopštene rečenice da je "data mogućnost, izuzetno, za donošenje zakona po hitnom postupku u slučaju kada se zakonom uređuju pitanja i odnosi nastali usljed okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona bi moglo prouzrokovati štetne posljedice po život i zdravlje ljudi, bezbjednost Republike i rad organa i organizacija, i ako je to u opštem interesu"

Ekonomska opravdanost donošenja ovog zakona sastoji se u potrebi da se omoguće efikasnije i ekonomičnije procedure zaduživanja Republike Srpske

Prema predloženom Zakonu stoji kako "Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade, odlučuje o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju koje može nastati u toku fiskalne godine, kao i o njegovoj namjeni, a pojedinačne odluke o zaduženju do odobrenih iznosa donosi Vlada". 

Jasno je i da predloženim Zakonom se želi minimalizirati uticaj Narodne skupštine RS, ali i izbjeći rasprava koje bi mogla stići do ušiju javnosti. Jasno je da je budžet Republike Srpske u problemu, a u prilog tome govori i jučerašnje šesto po redu zaduženje Republike Srpske

Naime, putem Banjalučke berze prodate su sedmogodišnje obveznice u iznosu od oko 21 milion KM.Ukupna prodajna vrijednost obveznica je 20.922.000, a ukupna vrijednost pristiglih ponuda bila je 52.340.535 KM. Planirani iznos bio je 20 miliona. 

Podsjetimo, u toku 2020. godine Republika Srpska je već održala četiri aukcije trezorskih zapisa i jednu aukciju obveznica.

Poslanici će o ovom prijedlogu raspravljati danas a Prijedlog je dostupan na stranicama Narodne skupštine RS.

 

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.