Омбудсмени БиХ за БУКУ: Тек након пандемије ћемо знати јесу ли кршена људска права, али и је ли било "повлаштених грађана"

Проглашењем ванредног стања у БиХ дошло је до низа забрана, које су многе људе навеле на различите дискусије, побуне и ставове о прекомјерном кориштењу силе и кршењу људских права.

Sara Velaga / 21. април 2020

foto: institucija ombudsmena BiH

У јавности су се појавили и коментари грађана који се осјећају подијељени на "грађане првог и другог реда", јер је у протеклом периоду било јасно да постоје и повлаштени чланови друштва, на које се низ рестрикција не односи.

Тим поводом, разговарали смо са омбудсменима БиХ, који су у име ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У БИХ дали интервју за БУКУ.

Јесу ли рестриктивне мјере попут дугих полицијских часова, као протеклог викенда, представљале одређена одступања и кршења закона о људским правима? Како оцјењујете досадашње мјере у погледу заштите људских права?

Темељна људска права, која су загарантирана уставима који су на снази у Босни и Херцеговини, односно на свим разинама власти, као и међународним документима које је Босна и Херцеговина ратифицирала морају се поштивати у свим околностима. Уживање одређених људских права може бити ограничено под точно одређеним увјетима, тако нпр. према међународним стандардима постављеним Пактом о грађанским и политичким правима начелно могуће је ограничити уживање основних права, укључујући слободу кретања, са циљем заштите јавног здравља (члан 12 став 3 Пакта), а у Босни и Херцеговини тренутно је проглашено стање природне несреће/ванредно стање, донесене рестриктивне мјере на свим разинама власти имају за циљ сузбијање ширења ЦОВИД-19 и заштиту стања грађана,  које са собом носе и ограничења у степену уживања људских права и слобода грађана. Код ограничења права, нужно је да буде утврђено вријеме на које се ограничење односи; да оправданост ограничења мора бити преиспитивана, те престанком разлога за увођење ограничења иста се требају укинути.

Омбудсмани су упутили у протеклом периоду одређене препоруке, које за циљ имају заштиту права грађана у овој ситуацији и то: 

Дана 31.03.2020. године јавности су презентоване Препоруке у вези са заштитом људских права рањивих категорија грађана  у којима су Омбудсмени надлежним органима свих нивоа власти у БиХ указали  на потребу повећаног надзора и предузимања што учинковитијих мјера у односу на ризичне и осјетљиве скупине грађана (старије особе, особе са инвалидитетом, дјецу, самохране родитеље), те особе које због кроничних обољења, аутоимуних болести и/или других здравствених тешкоћа спадају у ризичну скупину грађана. 
Надлежним органима је препоручено: 

-    да имају повећану одговорност према рањивим категоријама становништва, 
-    да подузму одговарајуће мјере као што су организирање радног процеса у циљу заштите особа са инвалидитетом,
-    да омогућивање одржавања контакта дјеце са родитељем са којим не живи, без обзира на постојећу забрану кретања за млађе од 18 година и слично, 
-    да осигурају појачан надзор особа старијих од 65 година, у смислу њихових потреба за храном и лијековима и слично, 
-    да најважније препоруке и информације буду доступне на знаковном језику. 

Дана 03.04. 2020. године Омбудсмани су објавили приопћење за јавност под називом ЕНОЦ и права дјеце у вријеме пандемије Цовид-19  у којем су информирали јавност да је Еуропска мрежа Омбудсмана за дјецу посебну позорност посветила правима дјетета у новонасталој ситуацији изазваној избијањем пандемије Цовид 19 и то правима на образовање, здравље, информираност и право на заштиту од насиља и злостављања. Такође, препорука ЕНОЦ је јавности учињена доступном, у потпуности, а Омбудсмани су истакнули да ће и даље ће од домаћих надлежних институција инсистирати на сензибилитету и посебном обзиру када су у питању дјеца.

Дана 07.04.2020. године Омбудсмани су издали Федералном штабу цивилне заштите Федерације БиХ, Републичком штабу за ванредне ситуације Републике Српске, Кризном штабу Брчко дистрикта БиХ и штабовима цивилне заштите: Унско-санског кантона, Тузланског кантона, Босанско подрињског кантона, Средњобосанског кантона, херцеговачко-неретванског кантона, Западно-херцеговачког кантона, Кантона Сарајево и Кантона 10 Препоруку за поступање надлежних у ситуацији појачаног ризика од насиља у обитељи због мјера изолације ради сузбијања пандемије ЦОВИД-19 . 

Предње из разлога што подузимање мјера дистанцирања људи и потицања истих на останак код куће повећавају ризик од насиља у породици. Стрес од потенцијалних финансијских губитака, континуиран боравак чланова једне породице на истом мјесту, додатне обавезе наметнуте члановима породице и смањен приступ свим видовима услуга, имају особито негативан учинак на жене, дјецу и старија лица. 

Надлежним је препоручено да: 

-    раде на подизању свијести о утјецају социјалног дистанцирања и забране кретања на жене, дјецу и старије особе изложене ризику од насиља у обитељи и насиљу у обитељи;
-    успоставе посебне сервисе за особе у ризику од насиља у обитељи, и особе изложене насиљу у обитељи креирањем додатних телефонских линија и стварањем могућности за он-лине подношење пријава насиља у обитељи и о истом континуирано обавјештавају јавност;
-    осигурају, да без обзира на ситуацију узроковану пандемијом ЦОВИД-19 сви надлежни по запримању пријаве о насиљу у обитељи поступају по истој журно и без одгоде.
Истог дана, Омбудсмани су издали приопћење за јавност у свези Савјета Поткомитета за спрјечавање мучења према државама чланицама и националним превентивним механизмима/превентивним механизмима који се односе на пандемију Цовид-19 у којем је истакнуто да је Поткомитет за спречавање мучења (СПТ) упутио савјете према државама чланицама и националним превентивним механизмима/превентивним механизмима који се првенствено односе на мјере које власти треба да подузму у вези са свим мјестима лишења слободе, укључујући притворске објекте, имиграционе притворе, затворене избјегличке кампове, психијатријске болнице и друге медицинске услуге као и у вези са онима који су у званичним мјестима карантена, те мјере које треба да подузму НПМ/ПМ, те су објавили и текст СПТ смјерница у вези са ЦОВИД-19 

Дана 14.04.2020. године Омбудсмани су издали Приопћење за јавност у вези ситуације са ширењем вируса ЦОВИД-19 (Корона)  којим су позвали грађане да се стриктно придржавају упута изданих од стране надлежних тијела и институција, те смање кретање на нужни минимум. 

Упућен је апел надлежним да поведу рачуна и о запосленим у приватном сектору који би морали да примају пуну плату, јер нису криви за новонасталу ситуацију, а не да им послодавци умањују или ускраћују примања.

Дана 15.04.2020. године издата је препорука  Федералном штабу цивилне заштите Федерације БиХ, Републичком штабу за ванредне ситуације Републике Српске, Кризном штаб Брчко дистрикта БиХ и штабовима цивилне заштите: Унско-санског кантона, Тузланског кантона, Босанско подрињског кантона, Средњобосанског кантона, херцеговачко-неретванског кантона, Западно-херцеговачког кантона, Кантона Сарајево и Кантона 10 да све одлуке које доносе објављују у свим средствима јавног информирања и на својим web страницама на потпуно једноставан и схватљив начин, разумљив за све грађане како се не би стварала различита тумачења. 

Омбудсмани и овим путем поново позивају грађане да се придржавају упутстава надлежних органа и да  кретања сведу на нужни минимум. 

Упутства доносе у циљу превентивног дјеловања како не би дошло до даљег повећања броја заражених лица вирусом Цовид 19. 

Уколико се наложених мијера будемо придржавали прије ће доћи до враћања наших живота ранијој свакодневници на коју смо навикли.

Омбудсмени су прије неколико дана донијели одлуку да ураде посебан документ у којем ће се налазити одлуке свих кризних штабова (свих нивоа власти у Босни и Херецеговини, односно ентитетских, кантоналних, градских и општинских кризних штабова), посебно оне одлуке које садрже мјере којима се ограничавају, односно укидају поједина људска права, а свакако с циљем анализе наведених одлука и степена и оправданости мјера ограничавања, односно заштите људских права. 
 

Омбудсмани и овим путем поново позивају грађане да се придржавају упутстава надлежних органа и да  кретања сведу на нужни минимум. 

Јесу ли се грађани обраћали са притужбама о кршењу својих права? 

Институција свакодневно заприма притужбе грађана које се односе на кршења људских права и слобода, па и појединих права и слобода везаних за епидемију корона вирусом. Настављен је рад и током ванредног стања/стања несреће, иако у ограниченим капацитетима. Рад на већ започетим предметима и даље се одвија, с тим да се истовремено региструју нови предмети и евидентирају и нова обраћања странака, на начин како је то функционисало и раније у складу са мандатом и овлашћењима Институције. 

По окончању стања природне несреће/ванредног стања, односно извршеној анализи жалби запримљених у том периоду,  Институција ће посједовати податке о евентуалним кршењима људских права и слобода које су везане уз ситуацију са пандемијом ЦОВИД-19. 
 

Сматрате ли да постоји одређени несклад у донесеним мјерама када су у питању повлаштени чланови друштва и је ли пандемија подијелила грађанство на оне "првог и другог реда"?

Из Вашег питања није јасно о којем нескладу и донесеним мјерама се конкретно ради, ради чега се не може ни дати конкретан одговор. Међутим, битно је истакнути да се све мјере надлежних органа морају односити на све грађане, односно одређене категорије грађана (примјера ради, лица старија од 65 година), али свакако у складу са принципом да за тим мјерама постоје оправдани разлози. Надлежност Омбудсмана није да утврђује да ли је било евентуалних злоупотреба поменутих мјера од стране појединаца, већ разматрање да ли се донесене мјере примјењују на све или селективно према појединцима, којим питањем ће се Институција свакако бавити по престанку ванредног стања/стања несреће.

У сваком случају, сва лица имају могућност подношења жалби Институцији, како би се истражиле и разјасниле све ситуације у којима се одређено лице или група лица сматрају угроженим донесеним мјерама у циљу сузбијања пандемије ЦОВИД-19. Тек након провођења истражног поступка и утврђивања свих релевантних чињеница у конкретном предмету, омбудсмени могу заузети став о повреди права одређеног лица..
 

Какве су ваше препоруке институцијама када је ријеч о доношењу рестриктивних мјера и треба ли се БиХ угледати на државе које ублажавају исте?

Омбудсмани Босне и Херцеговине проф. др Љубинко Митровић, др Јасминка Джумхур и Нивес Јукић, у вези ситуације са ширењем вируса ЦОВИД-19 (Корона), позивају грађане да се стриктно придржавају упута изданих од стране надлежних тијела и институција, те смање кретање на нужни минимум, а све у циљу превазилажења настале ситуације. 

У сваком случају приликом доношења, ублажавања и укидања свих  мјера које се доносе у циљу сузбијања панецемије ЦОВИД-19 треба се водити правилима струке, ситуацијом на терену, уз уважавање људских права и темељних слобода, при чему се посебна пажња треба дати рањивим категоријама грађана. 
 


Бука препорука

Бука деск

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.