Да ли је могуће тужити град због пада у отворени шахт?

Улице широм Србије попут клопке су када је реч о необезбеђеним шахтовима, којима су подједнако угрожени припадници млађе и старије популације.

Vladimir111 / 07. септембар 2021

 

Улице широм Србије попут клопке су када је реч о необезбеђеним шахтовима, којима су подједнако угрожени припадници млађе и старије популације. Наиме, велики број шахтова је неправилно затворен или није затворен уопште. Уколико на потенцијалну опасност додамо временске услове попут кише или магле, доба дана када је видљивост умањена, не чуди што је број повреда изазваних падом у отворени шахт позамашан.

Падом у шахт могу се задобити лакше или теже телесне повреде, а већина људи након пада остаје збуњена коме се могу обратити како би накнада штете због пада у шахт била регулисана. Кога тужити? Општину, улицу, житеље стамбене јединице или установу испред које се шахт налази? 

У случајевима када задобијете повреде падом у шахт, материјалну накнаду треба тражити од града у којем се незгода десила. Међутим, у таквим случајевима је битно да испоштујете процедуру, како бисте приликом тужбе доставили сву потребну документацију за остваривање права на накнаду штете. Спровешћемо вас корак по корак кроз процедуру коју треба да прођете како би накнада штете због пада у шахт била остварена.

Затражите помоћ у најближој медицинској установи

Уколико се немили пад одигра, битно је да у што краћем временском року потражите помоћ у надлежној медицинској установи, чак и ако су ваше повреде лакше. Приликом посете лекару наведите све појединости пада и нагласите где се повреда десила, како би лекар у свом медицинском извештају навео да су повреде задобијене падом у необезбеђени шахт. Наводи из медицинског извештаја играју битну улогу у даљем току поступка, те је стога битно да буду веродостојни и целовити.

Фотографишите место где сте пали

Верујемо да вам вађење мобилног телефона, како бисте направили фотографију, неће бити прво на уму након пада у шахт, док сте збуњени и дезоријентисани, а сасвим могуће и трпите болове услед повреда. Међутим, како би накнада штете због пада у шахт била остварена, пожељно је да фотографишете место догађаја. На тај начин ћете у судском поступку доказати да је шахт био необезбеђен и као такав опасан по све пролазнике на датој локацији.

Прикупите сведоке

Ако је неко лице (или више њих) присуствовало вашем паду и могу да посведоче да сте пали у необезбеђени шахт, узмите њихове податке и замолите их да посведоче на суђењу. Сведоци су релевантан доказ да се немили догађај одиграо онако како тврдите, а приликом доношења одлуке о накнади штете биће саслушани од стране судије, како би се потврдило да су ваше повреде задобијене управо падом у необезбеђени шахт.

Поступак накнаде штете због пада у необезбеђени шахт

Након што сте прикупили све доказе - медицинско извешће о задобијеним повредама, фотографије необезбеђеног места на којем се пад одиграо и сведоке који су вољни да сведоче о немилом догађају, обратићете се адвокату који ће саставити тужбу. Приликом пада у отворени шахт тужићете град за накнаду штете. Тужба се шаље суду који је надлежан за место где се пад одиграо.

Ви, као оштећено лице, ћете се на суду појавити свега једном, како бисте дали изјаву, а цео процес суђења и доношења одлуке о накнади штете одиграће се у два до три рочишта. Накнада штете због пада у отворени шахт може да буде материјална и нематеријална.

Шта је накнада материјалне штете приликом пада у отворени шахт?

Приликом пада у необезбеђени шахт може се десити да оштетите одећу и обућу коју у том тренутку носите, као и било коју другу личну имовину. Можете задобити лакше или теже телесне повреде - огреботине, подливе, преломе и слично. Накнада материјалне штете подразумева новчану накнаду која треба да вам обезбеди плаћање трошкова лечења или изгубљене личне имовине. Уколико се деси да због пада нисте у могућности да одлазите на посао и зарађујете, накнада материјалне штете због пада у шахт треба да вам надокнади и изгубљену зараду.

Шта је накнада нематеријалне штете приликом пада у отворени шахт?

Штета коју оштећено лице трпи не мора нужно бити материјална. Нематеријална штета представља претрпљени страх, болове које лице трпи због задобијених повреда. Уколико након повреда лице има ожиљке као трајне подсетнике на немили догађај, може потраживати накнаду нематеријалне штете због наружености. Душевни болови због умањених могућности за учествовање у животним активностима такође спадају у накнаду нематеријалне штете.

Ко плаћа судски поступак накнаде штете због пада у отворени шахт?

Закон о парничном поступку наводи да лице које тужи град не мора нужно сносити судске трошкове овог поступка. Њих може по окончању судског поступка сносити тужено лице, односно у овом случају град. 

Оштећено лице треба да одабере адвоката који ће га заступати у овом судском поступку, а накнада адвокату се плаћа по тарифи о накнадама трошкова за рад или интерим договором о проценту од накнаде штете, након окончања судског поступка.


Од истог аутора

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.