Da li je moguće tužiti grad zbog pada u otvoreni šaht?

Ulice širom Srbije poput klopke su kada je reč o neobezbeđenim šahtovima, kojima su podjednako ugroženi pripadnici mlađe i starije populacije.

Vladimir111 / 07. Septembar 2021

 

Ulice širom Srbije poput klopke su kada je reč o neobezbeđenim šahtovima, kojima su podjednako ugroženi pripadnici mlađe i starije populacije. Naime, veliki broj šahtova je nepravilno zatvoren ili nije zatvoren uopšte. Ukoliko na potencijalnu opasnost dodamo vremenske uslove poput kiše ili magle, doba dana kada je vidljivost umanjena, ne čudi što je broj povreda izazvanih padom u otvoreni šaht pozamašan.

Padom u šaht mogu se zadobiti lakše ili teže telesne povrede, a većina ljudi nakon pada ostaje zbunjena kome se mogu obratiti kako bi naknada štete zbog pada u šaht bila regulisana. Koga tužiti? Opštinu, ulicu, žitelje stambene jedinice ili ustanovu ispred koje se šaht nalazi? 

U slučajevima kada zadobijete povrede padom u šaht, materijalnu naknadu treba tražiti od grada u kojem se nezgoda desila. Međutim, u takvim slučajevima je bitno da ispoštujete proceduru, kako biste prilikom tužbe dostavili svu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na naknadu štete. Sprovešćemo vas korak po korak kroz proceduru koju treba da prođete kako bi naknada štete zbog pada u šaht bila ostvarena.

Zatražite pomoć u najbližoj medicinskoj ustanovi

Ukoliko se nemili pad odigra, bitno je da u što kraćem vremenskom roku potražite pomoć u nadležnoj medicinskoj ustanovi, čak i ako su vaše povrede lakše. Prilikom posete lekaru navedite sve pojedinosti pada i naglasite gde se povreda desila, kako bi lekar u svom medicinskom izveštaju naveo da su povrede zadobijene padom u neobezbeđeni šaht. Navodi iz medicinskog izveštaja igraju bitnu ulogu u daljem toku postupka, te je stoga bitno da budu verodostojni i celoviti.

Fotografišite mesto gde ste pali

Verujemo da vam vađenje mobilnog telefona, kako biste napravili fotografiju, neće biti prvo na umu nakon pada u šaht, dok ste zbunjeni i dezorijentisani, a sasvim moguće i trpite bolove usled povreda. Međutim, kako bi naknada štete zbog pada u šaht bila ostvarena, poželjno je da fotografišete mesto događaja. Na taj način ćete u sudskom postupku dokazati da je šaht bio neobezbeđen i kao takav opasan po sve prolaznike na datoj lokaciji.

Prikupite svedoke

Ako je neko lice (ili više njih) prisustvovalo vašem padu i mogu da posvedoče da ste pali u neobezbeđeni šaht, uzmite njihove podatke i zamolite ih da posvedoče na suđenju. Svedoci su relevantan dokaz da se nemili događaj odigrao onako kako tvrdite, a prilikom donošenja odluke o naknadi štete biće saslušani od strane sudije, kako bi se potvrdilo da su vaše povrede zadobijene upravo padom u neobezbeđeni šaht.

Postupak naknade štete zbog pada u neobezbeđeni šaht

Nakon što ste prikupili sve dokaze - medicinsko izvešće o zadobijenim povredama, fotografije neobezbeđenog mesta na kojem se pad odigrao i svedoke koji su voljni da svedoče o nemilom događaju, obratićete se advokatu koji će sastaviti tužbu. Prilikom pada u otvoreni šaht tužićete grad za naknadu štete. Tužba se šalje sudu koji je nadležan za mesto gde se pad odigrao.

Vi, kao oštećeno lice, ćete se na sudu pojaviti svega jednom, kako biste dali izjavu, a ceo proces suđenja i donošenja odluke o naknadi štete odigraće se u dva do tri ročišta. Naknada štete zbog pada u otvoreni šaht može da bude materijalna i nematerijalna.

Šta je naknada materijalne štete prilikom pada u otvoreni šaht?

Prilikom pada u neobezbeđeni šaht može se desiti da oštetite odeću i obuću koju u tom trenutku nosite, kao i bilo koju drugu ličnu imovinu. Možete zadobiti lakše ili teže telesne povrede - ogrebotine, podlive, prelome i slično. Naknada materijalne štete podrazumeva novčanu naknadu koja treba da vam obezbedi plaćanje troškova lečenja ili izgubljene lične imovine. Ukoliko se desi da zbog pada niste u mogućnosti da odlazite na posao i zarađujete, naknada materijalne štete zbog pada u šaht treba da vam nadoknadi i izgubljenu zaradu.

Šta je naknada nematerijalne štete prilikom pada u otvoreni šaht?

Šteta koju oštećeno lice trpi ne mora nužno biti materijalna. Nematerijalna šteta predstavlja pretrpljeni strah, bolove koje lice trpi zbog zadobijenih povreda. Ukoliko nakon povreda lice ima ožiljke kao trajne podsetnike na nemili događaj, može potraživati naknadu nematerijalne štete zbog naruženosti. Duševni bolovi zbog umanjenih mogućnosti za učestvovanje u životnim aktivnostima takođe spadaju u naknadu nematerijalne štete.

Ko plaća sudski postupak naknade štete zbog pada u otvoreni šaht?

Zakon o parničnom postupku navodi da lice koje tuži grad ne mora nužno snositi sudske troškove ovog postupka. Njih može po okončanju sudskog postupka snositi tuženo lice, odnosno u ovom slučaju grad. 

Oštećeno lice treba da odabere advokata koji će ga zastupati u ovom sudskom postupku, a naknada advokatu se plaća po tarifi o naknadama troškova za rad ili interim dogovorom o procentu od naknade štete, nakon okončanja sudskog postupka.


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.