<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Značajan broj novih članova i isplata iz Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda

U Banjoj Luci organizovano neformalno druženje članova uprave Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom s predstavnicima medija

28. novembar 2023, 4:41

Foto: Gordana Drobnjak

Banja Luka, 28.11.2023. - Evropski dobrovoljni penzijski fond trenutno broji više od 42.000 članova kojima se redovno uplaćuje dobrovoljni penzijski doprinos. Trend kontinuiranog rasta je vidljiv, te je i u ovoj godini više od 2.000 novih članova počelo da štedi u EPF-u. Uz očekivani kontinuirani rast broja novih članova, očekivao se i povećan broj isplata, pa je od početka godine više od 1.500 članova isplatilo sredstva sa svojih računa u EPF-u. Ukupna vrijednost isplata je više od 1,3 miliona KM.

Više od 50 prezentacija članovima i potencijalnim članovima EPF-a organizovano je tokom 2023., posebno unutar institucija obuhvaćenih Penzijskim planom Vlade Republike Srpske. Ove su aktivnosti doprinijele rast prosječnih uplata za 13,44%. EPF će nastaviti s ovim aktivnostima kako bi se doprinijelo boljem razumijevanja prednosti i načina funcionisanja ove vrste štednje. 

Ove informacije, kao i planove za naredni period, su uz doručak i neformalni razgovor sa predstavnicima medija danas u Banjoj Luci podijelili direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak, izvršni direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Zdravko Zečević i član Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Miloš Grujić. Jedan od povoda okupljanja je bila i šesta godišnjica početka rada Društva.

"U uslovima povećane inflacije i nedostatka sredstava, razumljivo je da se građani opredijeljuju da povlače sredstva tamo gdje su ih štedili, a da pritom nemaju nikakvih troškova po tom pitanju,” istakla je direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak.

“Mi smo posebno ponosni na činjenicu da smo, od osnivanja EPF-a do danas, izvršili više od 3.700 isplata za članove koji su stekli pravo na raspolaganje akumuliranim sredstvima. Ukupan iznos isplaćenih sredstava je više od 2,6 miliona KM. Posebno je važno da istaknem da su sve isplate bile brze i efikasne, odnosno da su članovima isplaćivana akumulirana sredstva u najkraćem mogućem roku od momenta dobijanja uredno zaprimljenog i potpunog zahtjeva za isplatu. Kao i u ranijem periodu, imamo prijatna iskustva naših članova koji su zadovoljni brzinom i načinom isplata. Primijetno je i da više od 40% članova koji su isplatili svoja sredstva, nastavljaju da štede u EPF-u i veliki broj njih se opredijeljuje da poveća svoje mjesečne uplate pa i to potvrđuje da smo postigli značajne rezultate kad su u pitanju povjerenje i razumijevanje štednje u fondu”, naglasila je Drobnjak. 

EPF nastavlja da bude jedan od najznačajnih institucionalnih investitora na Banjalučkoj berzi koji kontinuirano, u skladu sa zakonskim ograničenjima i investicionom politikom, ulaže u hartije od vrijednosti, te je značajan pružalac likvidnosti na sekundarnom tržištu obveznica.

"Što se tiče novih članova, od početka godine je uključeno više od 2.000 novih članova kroz pet novoformiranih i drugih, već postojećih penzijskih planova. Veliku zahvalnost dugujemo svim poslodavcima sa kojima pregovaramo oko mogućnosti organizovanja penzijskih planova. Posebno onima koji nas prepoznaju kao partnera od povjerenja i koji odluče da investiraju u svoje zaposlene na ovaj način, kao i radnicima koji nam ukažu povjerenje sufinansiranjem svoje dobrovoljne štednje", rekao je Zdravko Zečević, izvršni direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

“Naša želja je da, pored uključivaenja novih članova, dođemo do svih ili velike većine postojećih članova, i da im kroz razgovor i prezentacije predstavimo sve prednosti štednje i pripadajuće poreske olakšice. S tim u vezi, sigurno ćemo nastaviti i sa ovim vidom komunikacije sa našim članovima”, kaže je Zečević i dodaje da još uvijek ima dosta posla u tom smislu jer je do sad samo 7% institucija u Republici Srpskoj pokriveno prezentacijama.

Foto: Zdravko Zečević

Fokus aktivnosti Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda će i dalje biti na kontaktiranju i upoznavanju poslodavaca o prednostima koji im se nude. Kako u smislu poreskih olakšica, tako i u pravcu dodatnog investiranja u zaposlene s ciljem povećanja njihove motivacije i stvaranja što ugodnijeg mjesta za rad. Svako vrijeme nosi svoje izazove i neizvjesnosti, ali će motivacija i fokus Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom i svih zaposlenih u Društvu ostati na širenju svijesti o potrebi štednje, informisanju javnosti o dobrovoljnoj štednji i njenim prednostima, te pružanju usluga svojim članovima.

Društvo ulaže vrijeme i resurse u širenje svijesti o potrebi štednje, informisanje javnosti o dobrovoljnoj štednji i njenim prednostima, te pruža dodatne edukacije i informacije tokom cijele godine. Više informacija je dostupno na  [email protected] ili putem telefona +387(0)51 492 824. Dostupna je i besplatna info linija 0800 50 110.