Statistika u RS: Cijene skuplje za 13,2%, poskupili prevoz, hrana, stanovanje...

Današnje cijene u odnosu na maj prošle godine...

22. juni 2022, 2:55

Zavod za statistiku Republike Srpske objavio je podatke za maj. Prema tim podacima, cijene proizvoda i usluga u maju 2022. u odnosu na maj prethodne godine više su za čak 13,2%, odnosno za 1,5% u odnosu na april.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, u maju 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, viši je za 1,5%. U odnosu na maj 2021. godine, ukupan indeks potrošačkih cijena u prosjeku je viši za 13,2%.

Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje u maju 2022. godine u odnosu na april 2022. godine, indeks odjeljka Prevoz viši je za 2,3%, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 2,1%, indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo viši je za 1,9%, indeks odjeljka Stanovanje viši je za 1,4%.

Indeks odjeljka Restorani i hoteli viši je za 1,2%, indeks odjeljka Ostala dobra i usluge viši je za 1,1%, indeks odjeljka Rekreacija i kultura viši je za 0,6% , dok je indeks odjeljka Zdravstvo viši za 0,1%.

Indeksi odjeljaka Alkoholna pića i duvan, Komunikacije i Obrazovanje ostali su

nepromijenjeni. Indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 0,3%.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u maju ove godine iznosila je 1.105 KM, u odnosu na maj 2021. i nominalno je veća za 1,0%, dok je realno manja za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječna neto plata nominalno je veća za 12,6%, a realno je manja za 0,5%. Prosječna bruto plata isplaćena u maju 2022. godine iznosila je 1 667 KM.