<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Republika Srpska ukupno zadužena preko 6 milijardi maraka, u 2021. godini se zadužila 862 miliona KM!

Stanje javnog duga Republike Srpske na dan 31.12.2021. godine iznosi 5.088,01 miliona KM, što predstavlja 41,39% BDP-a2, dok je ukupan dug Republike Srpske 6.162,38 miliona KM, tj. 50,13% BDP-a.

30. maj 2022, 10:57

Ove brojke navedene su u Informaciji o dugu sa stanjem na kraju 2021. godine koji će se naći pred poslanicima na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je zakazana za 31. maj.

Strukturu javnog duga RS čine dug Republike Srpske u iznosu od 4.402,90 miliona KM, dug jedinica lokalne samouprave u iznosu od 490,30 miliona KM, dug fondova socijalne sigurnosti u iznosu od 194,81 milion KM, te dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u iznosu od 1.074,37 miliona KM.

Prema objavljenoj Informaciji stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 6.162,38 miliona KM, prema porijeklu duga, odnosi se na spoljni dug u iznosu od 4.167,52 miliona KM, od čega dug Republike Srpske iznosi 2.968,62 miliona KM, dug jedinica lokalne samouprave iznosi 124,53 miliona KM, dug javnih preduzeća i IRB-a iznosi 1.074,37 miliona KM, te unutrašnji dug u iznosu od 1.994,86 miliona KM, od čega dug Republike Srpske iznosi 1.434,28 miliona KM, dug jedinica lokalne samouprave iznosi 365,77 miliona KM, te dug fondova socijalne sigurnosti iznosi 194,81 milion KM.

Na dan 31.12.2021. godine, ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 6.094,87 miliona KM, tj. 49,58% BDP-a, dok javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.020,50 miliona KM, tj. 40,84% BDP-a.

U 2021. godini je, po osnovu zaduženja Republike Srpske i indirektnog zaduženja Republike Srpske, stvoreno obaveza u ukupnom iznosu od 862,22 miliona KM, od čega spoljnog zaduženja 803,78 miliona KM te unutrašnjeg zaduženja 58,43 miliona KM.

Skoro 690 miliona KM (687,06 miliona KM) čini zaduženje Republike Srpske za finansiranje budžetske potrošnje, odnosno po osnovu obveznica emitovanih na međunarodnom tržištu, te kredita Svjetske banke i Evropske komisije. 116,72 miliona KM je po osnovu investicionih projekata, od čega se na obaveze jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća i IRB-a, tj. indirektan spoljni dug Republike Srpske odnosi 56,08 miliona KM.

Kada je riječ o unutrašnjem zaduženju od skofo 60 miliona KM u 2021. godini 44,86 miliona KM otpada na emisije obveznica javnom ponudom, te 13,57 miliona KM po osnovu verifikacije obaveza regulisanih Zakonom o unutrašnjem dugu Republike Srpske. Ukoliko se tom iznosu doda iznos od 115,32 miliona KM, po osnovu trezorskih zapisa koji su emitovani i dospjeli u istoj godini, unutrašnje zaduženje (bruto princip) iznosi 173,75 miliona KM, stoji u Informaciji.

Za servisiranje duga Republike Srpske i indirektnog duga Republike Srpske u 2021. godini je iz budžeta Republike Srpske plaćeno 661,30 miliona KM.