<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Poslodavci se fokusiraju na ljudska prava, izrađen i ESG vodič

05. april 2024, 2:35

Predstavljanje projekta (Bloomberg Adria)

Svi koji radimo u industriji puno vremena odvajamo na kreiranje proizvoda, odabir mašina, definisanje materijala i u principu zaboravljamo one koji su najbitnija karika, a to su ljudi, poručio je predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Republike Srpske Predrag Zorić u četvrtak u Banjaluci.

Etičkim kodeksom koji su poslodavci izradili postavljen je temelj kakav jedan poslodavac treba da bude, a kroz projekat "Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH" Unija poslodavaca RS i Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH u iduće dvije godine nastavljaju raditi na unapređenju poslovne zajednice.

"Neophodno je puno razumijevanje svih zaposlenih. Jačanje zaštite ljudskih prava danas ima smisla jer realizacija biznis ideja zavisi isključivo od ljudi. Sve ostalo se da kupiti novcem", poručio je Zorić, piše Bloomberg Adria

Direktor Unije Saša Aćić rekao je da je neophodna sinergija djelovanja svih ljudi u zajednici da bi afirmisali prave vrijednosti – ljudsko lice poslodavaca.

"U okviru projekta istražićemo u kolikom segmentu se poštuju ljudska prava u našim kompanijama i nadamo se da ćemo dobiti realnu sliku. Nakon toga, napravićemo trening program koji će pohađati zaposleni u domaćim kompanijama", pojasnio je Aćić.

Poslodavci i zaposleni će biti edukovani o relevantnim međunarodnim standardima kao što su UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPBHR), o smjernicama UN-a o poslovnom sektoru i ljudskim pravima, o Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima pri radu, kao i s Poveljom o poštovanju ljudskih prava, kako bi razumjeli svoje obaveze i odgovornosti u zaštiti ljudskih prava tokom poslovnih aktivnosti.

Planirane projektne aktivnosti će poticati razvoj odgovornog poslovanja, podstičući kompanije da preuzmu aktivnu ulogu u zaštiti ljudskih prava ne samo unutar vlastitih okvira već i u svojim lokalnim zajednicama i šire.

Kroz projekat žele da unaprijede percepciju javnosti o poslodavcima, odnosno da afirmišu privatni kapital i dobre vrijednosti u zajednici. "Možemo u tom segmentu napraviti značajne iskorake", poručio je Aćić.

ESG vodič za kompanije

Cilj projekta je i podizanje nivoa znanja zaposlenih po pitanju društvene odgovornosti i Unija takođe želi da u kompanije integriše ESG principe, kroz koje su obuhvaćena i ljudska prava (S-social). Zbog toga su s Advantis brokerom pripremili i ESG vodič za kompanije iz RS koje ne kotiraju na berzi.

Direktor Advantis brokera Branko Kecman rekao je da je neophodno širenje znanja o ESG konceptu u BiH i regiji. "Kroz ESG vodič smo prenijeli sva znanja iz prethodne četiri godine i nadam se da će ga članovi Unije maksimalno koristiti. Nećemo na ovome stati, nastavićemo i dalje da edukujemo članove Unije i druge kompanije o svim prednostima ESG-a", kazao je Kecman.

Babić: ESG je prilika, mogućnost, izazov

Goran Babić, direktor NLB Banke Banjaluka, istakao je da posljednjih godina ESG postaje sve češća tema među privrednicima.

"ESG i održivost su u Evropskoj uniji, na koju smo mi naslonjeni, znatno ranije počeli da budu vrlo važan segment poslovanja svih kompanija. Otvaranjem pristupnih pregovora s EU, za očekivati je da će ESG koncept postati mnogo bitniji i važniji i kod nas. Priča o održivosti je poboljšanje životnih uslova svih nas i omogućavanje resursa za buduće generacije. To je vrlo važno i nije fokus samo na ekologiji, mnogo je više aspekata, tu je i etički kodeks i da pokažemo šta je vrijednost poslodavaca prema radnicima i široj zajednici, kao i dio koji se odnosi na upravljanje", objasnio je Babić.

Dodao je da je prvi korak koji će svaka institucija, ne samo banke, morati da prođu, promjena svijesti o važnosti ESG procesa. "ESG nam daje mnogo više šansi i prilika za razvoj nego što nam oduzima", dodao je, a kao pozitivne efekte naveo je smanjenje karbonskog otiska i zagađenja i korišćenje energije iz obnovljivih izvora.

Nenadić: Želimo povećati kapacitete i perspektivu kompanija u BiH

Prethodno je projekat u Sarajevu, u srijedu, predstavilo i Udruženje poslodavaca u FBiH.

"Želimo povećati kapacitete i perspektivu kompanija u BiH i poboljšati načine na koje provode nadzor kada je riječ o zaštiti ljudskih prava u provedbi svojih aktivnosti ili njihovih lanaca snabdijevanja. Kroz ovaj projekat želimo unaprijediti provedbu, ali i sadržaj zakonodavstva u vezi sa zaštitom ljudskih prava u poslovanju, u vezi s usklađivanjem s EU smjernicom o društveno odgovornom poslovanju, Smjernicama UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te poticanjem dinamike reformi koje BiH treba provesti na svom putu ka punopravnom članstvu u EU", kazao je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Dodao je da su brojni stručni i drugi izazovi pred BiH na ovom putu, a očekivanja su da će realizacijom ovog projekta poslodavci svoja znanja i stečena iskustva u konačnici ugraditi u kvalitet svojih proizvoda i usluga, što će poboljšati konkurentnost kompanija na tržištu.

Kako je istaknuto, u okviru realizacije projekta biće osnovana Akademija za društveno odgovorno poslovanje, kao obrazovni program za kompanije o uključivanju ljudskih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje.

Osim toga, planirano je i razvijanje mobilne aplikacije (APP), kao online resursnog centra za podršku kompanijama u provođenju nadzora u zaštiti ljudskih prava.

"Vjerujemo da ćemo provodeći sve planirane aktivnosti projekta smanjiti negativan uticaj poslovnih aktivnosti na ljudska prava, uključujući pitanja vezana uz okolinu, radnu snagu i društvo i visoko ih pozicionirati te povećati zagovaračku snagu za realizaciju predložene politike", naglasila je Mersiha Jusić, sekretarka UPFBiH, tokom prezentacije Projekta.