Poslodavci komentarisali današnje povećanje minimalca na 700 KM

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku da minimalac u Republici Srpskoj od sada bude 700 KM.

26. januar 2023, 2:00

“Vlada je usvojila odluku da 700 KM bude nova najniža cijena rada”, kazala je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Komentar na iznos naniže plate potražili smo od direktora Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saše Aćića.

On je ponovio da smatra da najniža plata ne treba da bude nešto na osnovu čega će se definisati politika plata, ali i da razumije današnju odluku Vlade:  “Razumijemo odluku Vlade Republike Srpske koja se vodila projekcijom rasta inflacije i planiranim povećanjem plata. Međutim, nama je potreban pravilnik o metodologiji utvrđivanja najniže plate, da radimo po tom dokumentu, kao što je slučaj u Federaciji BiH. Nadamo se da će Vlada u narednom periodu donijeti ovaj pravilnik”.

Istakao je i da se nada da će se ubuduće o najnižoj platii raspravljati na osnovu makroekonomskih pokazatelja, a ne na osnovu političkih odluka, jer će svako, pa i ovo današnje povećanje minimalne plate, za određeni broj poslodavca biti veliki pritisak po pitanju daljeg poslovanja I ostvarivanja rezultata.

Podsjetimo poslodavci u Srpskoj su u prethodnom periodu predlagali da najniža plata bude 673 marake, a Savez sindikata RS je traži da to bude 800 maraka.

Vlada RS je danas presijekla i odlučila da minimalna plata bude 700 KM, a od maja prošle godine povećana je sa 590 na 650 maraka.