<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Neminovno povećanje kamatnih stopa u BiH: Evo šta je najbolje učiniti

Riječ stručnjaka

03. juni 2022, 6:45

Evropa se priprema za značajan rast kamata na kredite. Iz Izvršnog odbora Europske centralne banke nedavno je po prvi put najavljeno da bi za dva mjeseca i evropske monetarne vlasti mogle pokrenuti povećanje kamatnih stopa nakon što su to učinile brojne druge centralne banke. 

Kako će se mogući rast kamatnih stopa odraziti na građane u BiH, za N1 je pojasnio Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH.

Kutle je govorio o procjenama bankara po pitanju rasta kamatnih stopa u BiH napomenuvši kako takav odgovor nije jednostavno ponuditi zbog činjenice da je nekoliko razloga koji mogu utjecati na njihov rast.

Jedan od razloga koji može utjecati na povećanje kamata u BiH jeste situacija sa depozitima.

- Još imamo, uvjetno rečeno, viška depozita u bankama puno veće od potražnje za kreditima, ali u narednom razdoblju, s obzirom da su depoziti bez kamatnih stopa, sve veći broj njih se povlači, investira u neku vrstu stambene gradnje, nekretnine... Dakle, ulaže se i izlazi iz bankarskog sektora. Generalno pitanje se postavlja koliko dugo će ih banke imati, a već sada su knap i s jednom i drugom stranom, tako da potražnja za kreditima morati biti nešto veća od stanja sa depozitima, i samo to po sebi će dovesti do povećanja u narednom razdoblju kamatnih stopa - pojasnio je Kutle.

Ipak, dodaje Kutle, teško je unaprijed reći kakvu će situaciju određeno povećanje kamatnih stopa izazvati u praksi. Predviđa da će rast kamatnih stopa biti blag.

- U narednih dvije godine ne može doći do nekog velikog povećanja kamatnih stopa, ali s obzirom na kretanja koja danas postoje, na rat u Ukrajini za koji se čini da neće brzo završiti – izazvat će i izazvao je dosta problema, jer EU najviše slabi. Taj razlog će se zadržati i povećati inflaciju. Mori nas i inflacija nakon pandemije koronavirusa, a tu je sada i takozvana stagflacija koju već 15 godina izaziva Europska centralna banka - kaže Kutle.

Stoga, onima koji se trenutno oslanjaju na kredite, Kutle poručuje da što prije zamijene kredite s fiksnom kamatnom stopom kako bi bili sigurni točno koliku ratu imaju, kao i da bi znali što ih čeka u narednih pet ili deset godina.