<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Na "escrow" računima Vlade RS malo više od 2 miliona KM

Na „escrow“ računima Vlade Republike Srpske na kojem je bio novac dobijen po osnovu privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine bivše SFRJ, sa 31.12.2023. godine bilo je 2,291,292 KM.

24. juni 2024, 1:01

Ono što je zanimljivo jeste da na računu na kojem su sredstva od privatizacije ima samo 380.000 KM.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske 2023.godinu, a koji će se naći pred poslanici u utorak 2..jula pokazuje kako Vlada ima obavezu da na račune vrati 17.0 miliona KM korištenih za projektovanje, izgradnju i opremanje Nove bolnice u Bijeljini i to sa obavezom povrata sredstava na escrow račune do 31.01.2025. godine, zatim obaveza vraćanja 14,5 miliona КM  “Robnim rezervama RS“, međutim nad ovim preduzećem je otvoren stečajni postupak. Iako se 

Inače na ovim računima, 2007. godine bilo je oko 1,5 milijarde KM.