<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Jedan od najbogatijih privrednika u BiH napušta Banjalučku berzu

Rerkordna godina za ovog biznismena bila je 2021. kada je prijavio promet od nepunih 350 miliona maraka od čega je 5,8 miliona KM bila dobit.

08. februar 2023, 9:17

Nakon što je u potpunosti preuzeo akcije preduzeća "Nova Sirovina" iz Banjaluke, biznismen iz Prnjavora Drago Malinović odlučio je da ovo preduzeće povuče sa Banjalučke berze.

Tako će preduzeće koje se bavi prikupljanjem i preradom sekundarnih sirovina u buduće poslovati kao društvo ograničene odgovornosti, a Malinović će biti njegov jedini član sa stopostotnim udjelom u vlasništvu.

"Na sjednici skupštine akcionara emitenta Nova sirovina a.d. Banja Luka donesena je odluka o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću. Članom 9. st. 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva između ostalog propisano je da će berza, nakon dobijanja odluke o promjeni pravne forme, odlučiti da li će zaustaviti trgovanje do okončanja postupka", obrazloženo je u odluci direktora Berze.

Da podsjetimo, u oktobru prošle godine sve akcije manjinskih akcionara "Nove sirovine“ prenesene su na Malinovića.

Početkom 2022. sproveden je postupak preuzimanja, a na vanrednoj skupštini akcionara u septembru usvojena je odluka o prenosu akcija na kontrolnog akcionara. Za svaku akciju, akcionarima je plaćeno 0,32 KM.

Pored ove firme, Malinović je i vlasnik preduzeća "Komerc – mali" koje posluje u Prnjavoru, a kroz koje je stekao i ogromno bogatstvo.

Rerkordna godina za ovog biznismena bila je 2021. kada je prijavio promet od nepunih 350 miliona maraka od čega je 5,8 miliona KM bila dobit. Zapošljavao je 46 radnika.