<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Gradska vlast u Doboju, mimo saglasnosti građana, ponovo Ozren predaje kompaniji „Lykos Balkan Metals“

To su ljudi koji donose odluke i strategije koje se slobodno mogu označiti kao strategija za uništenje sela, gradova i života na prostoru Ozrena, Doboja i Republike Srpske

03. juni 2023, 6:57Na posljednjoj Skupštini Grada Doboja održanoj 25. maja odbornici_e su izglasali_e Odluku o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških, geohemijskih i geofizičkih istraživanja kompaniji „Lykos Balkan Metals“ d.o.o. Bijeljina. Prijedlog odluke se pojavio neposredno prije sjednice Skupštine i nije bio među materijalima koje su dobili odbornici.

Prema riječima pravnice Biljane Rakočević time je povrijeđen poslovnik o radu Skupštine Grada Doboja, koji propisuje rokove za uvrštavanje u dnevni red pojedinih tačaka. U poslovniku  je precizirano da su odluke usvojene na drukčiji način ništavne. Takođe, Zakonom o ekologiji propisano je da se ovakve odluke moraju staviti na javni uvid najmanje 30 dana prije stavljanja na dnevni red odluke, pa je i na taj način upitna zakonitost ove odluke.

Samo je odbornica PDP-a Olivera Nedić glasala protiv ove odluke i Vedran Gligorić, odbornik Socijalističke parije je bio uzdržan.

„Činjenica da sam od 31 odbornika, jedina koja je glasala protiv, potvrđuje opravdanu sumnju naroda da se politički predstavnici u strankama bave isključivo interesima stranke i političkim dogovorima, a uopšte ne predstavljaju građane i njihove interese.“- za Magazin BUKA kaže Olivera Nedić. Ona objašnjava da skupštinska većina radi isključivo po diktatu stranačkih šefova, da materijale ne čitaju, ne pripremaju se za Skupštinu, i da je njima potpuno svejedno kada će dobiti materijal i dnevni red.

 „Oni su saglasni sa svakim dnevnim redom, suštinski ne bi bilo ništa drugačije i da smo imali informaciju o ovim novim tačkama, ali bi bilo drugačije za mene - opozicionu odbornicu, jer bih mogla informisati javnost o tome i možda spriječiti da ovakva sramno odluka prođe.“- kaže Nedić, dodajući da je odnos trenutne vlasti prema prirodnim resursima i ostalom javnom dobru u Doboju maćehinski.

„Njihove odluke to potvrđuju, ne donose se u odnosu na potrebe građana, nego se usklađuju sa potrebama krupnog kapitala i ljudi, koji svoja bogatstva na štetu naroda treba da ustostruče. To su ljudi koji nisu u misiji da služe narodu i njima ništa ne znači prodati rude, vodu, šume, pašnjake pa čak ni ljude, u bescijenje. To su ljudi koji donose odluke i strategije koje se slobodno mogu označiti kao strategija za uništenje sela, gradova i života na prostoru Republike Srpske.“- kaže Olivera Nedić, zastupnica PDP-a.

Ova odluka je davanje saglasnosti Grada Doboja za donošenje Rješenja Ministarstva za energetiku i rudarstvo RS-a o odobravanju detaljnih geoloških istraživanja za dijelove Ozrena koji pripadaju Doboju. Samo godinu dana ranije, zahvaljujući pritisku građana i građanki podozrenskih sela, poništene su date saglasnosti resornog Ministarstva energetike i rudarstva RS-a, vezana za geološka i rudna istraživanja dijela Ozrena koji pripada Opštini Petrovo,  gdje je istraživanja trebala da vrši firma „Medeni brijeg“, kćerka kompanije “Lykos Balkans Metals“.

„Izražavamo osnovanu sumnju da je to nastavak priče od prošle godine o geofizičkim i geohemijskim istraživanjima i da priča oko Ozrena nije završena, no sada su uključeni i Krnjin, Vučijak i Trebava i to je nedopustivo. Imamo prirodu kakva se može sanjati, znamo koliko je toga uništeno i sada neko hoće ovdje da razvija prljavo rudarstvo. To ne dolazi u obzir. Evropska unija to ne dopušta, Srbija se diže protiv rudnika koji su vrlo isplativi jer su nikl i legure metala od koje se prave baterije za električne automobile vrlo cijenjeni i vrlo traženi na tržištu. To je budućnosti, ali mi ne dopuštamo da se to ostvaruje preko naših leđa. Mi nismo kolonija i naše porodice nisu samo statistička greška.“- kažu iz Udruženja Čuvari Ozrena.

Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških, geohemijskih i geofizičkih istraživanja usvojena je dok je u proceduri inicijativa da se kompletna površina planine Ozren proglasi parkom prirode, budući da se na njegovim obroncima nalazi najveća koncentracija Crnog bora u Evropi, velike zalihe pitke vode, mineralnih i alkalnih voda, te ogroman broj tradicionalnih manifestacija i historijskih zdanja, od kojih su neke i pod zaštitom UNESCO-a. Vlada RS-a je u decembru 2021. godine donijela odluku da se dio Ozrena, tačnije 132 hektara površine, proglasi zaštićenom zonom. Ta odluka objavljena je u Službenom glasniku RS 21. u januaru 2022. godine i odnosi se i na prostor koji je i sastavni dio područja Doboja.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Sporazuma Dinarski luk koji ju je obavezao da će do 2021. godine proglasiti 17% svoje teritorije zaštićenom zonom. Prostorni plan RS-a iz 2013. godine je propisao da do 2025. godine Ozren bude proglašen zaštićenom zonom i u tom pravcu je Opština Petrovo u aprilu 2022. godine podnijela zahtjev Ministarstvu za ekologiju, kako bi se počelo sa aktivnostima vezano za proglašenje Ozrena zaštićenom zonom. Čuvari Ozrena su obišli rubne opštine na Ozrenu kao što su Maglaj, Zavidovići, Lukavac i Gračanica i u toku je potpisivanje Memoranduma o saradnji, za Magazin BUKA pojašnjava Biljana Rakočević, pravnica koja je vršila analize zakona za potrebe CCI-ja.

„BiH je potpisnica i Evropskih konvencija o ekologiji iz 1992. godine, kojima se takođe obavezala da će svojih građanima omogućiti zdravu životnu sredinu, a to podrazumijeva čist vazduh, čisto tlo i vodu. Davanjem saglasnosti za geološka istraživanja od strane Grada Doboj ugrožena su osnovna prava građana Doboja o zdravoj životnoj sredini, koja su garantovana ovim konvencijama.“ –kaže Rakočević.

U jeku geoloških istraživanja prošle godine, izmijenjen je i Zakon o geološkim istraživanjma, odnosno poništen je član 9 koji je zabranjivao geološka istraživanja u naseljenim mjestima i uvršten je član 12 kojim je propisano da se odobravaju detaljna geološka istraživanja 100 metara udaljenosti od kuća što je opasno jer se radi o velikim mašina, a čime je povrijeđeno pravo građana na zdrav život.

Za sve to vrijeme, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić tvrdi da su ova istraživanja u svrhu ustanovljavanja prirodnih resursa na ovom području i da neće ugroziti prirodu, iako je studija iz 1969. godine koju je radio Institut Mihajlo Pupin jasno utvrdila koji sve rudni resursi na ovom području postoje, a po navodima aktivista, njome su se i vodili iz kompanije „Lykos Balkan Metals“ kada su došli na Ozren.

Iz Udruženja Čuvari Ozrena najavljuju beskompromisan nastavak borbe i apeluju na sve građane i građanke da im se pridruže: „Pozivamo sve dobronamjerne ljude, patriote, sve političke subjekte, aktiviste i pokrete da nam se pridruže zajedničkoj borbi u kojoj ćemo se suprotstaviti ovome.“