<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Država daje po 200 eura studentima i učenicima

Od 15. marta studenti i učenici tehničkih škola u Njemačkoj će početi da dobijaju dugo iščekivanu pomoć u iznosu od 200 eura.

11. mart 2023, 8:54

Za troškove električne energije pomoć će dobiti oko 3,5 miliona studenata i učenika.

Za neke bi isplata novca trebalo da započne već ovog petka što će biti testna faza, prenosi Feniks magazin.

Da bi dobili fiksni iznos od 200 eura za troškove energije, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

Pravo na novac imaju svi koji su 1. decembra 2022. upisani na fakultet ili su tada bili na tehničkom fakultetu. U tehničkim školama, na primer, školuju se vaspitači, tehničari ili poslovni ekonomisti.

Potrebno je prebivalište ili "uobičajeno boravište" u Njemačkoj.

Pomoć bi trebalo da dobiju i vanredni studenti, polaznici dualnih studija, strani studenti te oni koji trenutno odlaze na semestar.

Paušalna stopa cene energije ne bi trebalo da se oporezuje ​​niti odbija od bilo kakvih socijalnih naknada.

U četiri koraka do jednokratne uplate od 200 eura

Zahtev za jednokratnu isplatu moguće je izvršiti u četiri koraka putem portala Einsalgung200.de. Potrebno je unijeti šifru. Studenti i studenti tehničkog smera dobijaju pristupnu šifru od svoje ustanove za obuku. Pristupni kod je lični ključ za pristup aplikaciji.

Dokazati identitet. Ovlašćene osobe moraju se registrovati s BundID-jem koji mogu kreirati sami.

Ispuniti onlajn prijavu. Za prijavu moraju biti spremni samo podaci o računu (IBAN) i izjava mora biti potvrđena. Prijavu je već moguće podneti onlajn.

Primiti jednokratnu uplatu. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, prijavljeni će dobiti obaveštenje putem mejla s odobrenjem i 200 evra na navedeni račun.

Nedavno su se pojavile kritike da svi pogođeni moraju da otvore korisnički račun kod savezne vlade, takozvani BundID račun, kako bi se jasno identifikovali prilikom prijave.

Sada je pojašnjeno da onlajn funkcija osobne iskaznice ili “Elster sertifikata”, koji se koristi za online poreske prijave, nije apsolutno potrebna, ali da se takođe može kreirati jednostavan BundID račun s korisničkim imenom i lozinkom.

Mnogi univerziteti još nisu poslali pristupne kodove za jednokratna plaćanja.

Semafor koalicija već je dogovorila posebno plaćanje u septembru 2022. Praktično sprovođenje pokazalo se teškim i traje više od pola godine. Brzi prenos 200 evra osujećen je, između ostalog, činjenicom da podaci o računima svih dotičnih studenata i učenika tehničkog nisu bili dostupni centralno.