Од данас се мијењају правила за боловање радника у РС

Осигураници Фонда здравственог осигурања Републике Српске од данас, могу да очекују прецизније дефинисање области боловања која се односе на повреде на раду и професионална обољења.

Elvir Padalović / 01. новембар 2019

Од данас се почиње примјењивати и измјена Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад којим је јасније прецизирано када осигураник има право на повезивање дана боловања, а све у циљу још боље заштите права осигураних лица, посебно када су у питању повреде на раду или професионална обољења. 
 
Наиме, осигураници који се налазе на боловању због повреде на раду или професионалног обољења од сутра имају право на повезивање дана привремене неспособности за рад уколико надлежна установа за пензијско – инвалидско осигурање донесе оцјену да лијечење није завршено. 

То значи да за вријеме овог боловања осигураник има право на накнаду плате у износу од 100 одсто, јер је ријеч о професионалном обољењу или повреди која се десила на радном мјесту. Такође, осигураник је и ослобођен плаћања партиципације за све здравствене услуге које се тичу професионалног обољења, или повреде на раду, како је предвиђено Законом о раду РС.  

Раније, прије измјене овог правилника, пракса је била да уколико установа за пензијско – инвалидско осигурање донесе оцјену да лијечење није завршено, дани привремене неспособности за рад се нису повезивали у погледу основа, висине и исплатиоца накнаде плате, него је боловање отварано по другом основу.

"Увођење нових права и све ове измјене су само наставак нашег опредељења да здравствену заштиту чинимо бољом и квалитетнијом. Фонд је у протекле три године значајно унапредио своје пословање, а акценат у раду стављен  је на ефикаснију контролу и управљање свим трошковима.  Намјера је да се кроз максималну рационализацију трошкова омогући ефикаснија здравствена заштита и да се више новца обезбједи за већа права осигураника" саопштено је из Фонда здравственог осигурања.

За пет мјесеци ове године у просјеку се мјесечно налазило око 11.800 радника. На боловањима до 30 дана у просјеку се налазило око 5900 радника, а на боловању дужем од 30 дана око 4.900 радника, речено је за БУКУ у Фонду здравственог осигурања РС.

Овај Фонд рефундира послодавцима плату за раднике који се налазе на боловању дужем од 30 дана, док плата за боловања до 30 дана иде на терет послодавца.

Како нам је речено, најчешћи разлози због којих су радници одсуствовали са посла у овој као и ранијих година су , су повреде и тровања,  болести мишићно-коштаног система,  тумори,  проблеми у трудноћи, те болести система крвотока. Ове групе обољења у укупним боловањима учествују са око 70 одсто.

"Такође, на боловању у Републици Српској  прошле године се у просјеку мјесечно налазило око 16.100 радника. На боловању до 30 дана налазило се у просјеку мјесечно 10.600 радника, а преко 30 дана око 5.500 радника" речено је за БУКУ у Фонду здравственог осигурања.

Према оквирним подацима, Фонду здравственог осигурања РС се дугује око 280 милиона за доприносе.

 


Бука препорука

Друштво

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.