Дискриминација на основу сексуалне оријентације и родног идентитета је забрањена

О стању ЛГБТ особа у бх друштву за БУКУ смо разговарали са Нином Мишковић, шефицом кабинета у Министарству за људска права и избјеглице БиХ

Maja Isović / 30. мај 2015

Из Сарајевског отвореног центра недавно су рекли да Босна и Херцеговина до сада није проактивно радила на борби против хомофобије и трансфобији, нити је подузела одговарајуће мјере како би свим ЛГБТ особама омогућила уживање једнаких права са другим грађанима/кама БиХ.

Они су тада истакли да су државе окружењу у многим питањима напредније од БиХ. У Хрватској се већ десет година успјешно организује годишњи протестни марш – Парада поноса, а истосполним паровима је омогућено склапање животних заједница.

“Словенија је отишла много даље те је изједначила хетеросексуалне и хомосексуалне бракове. Црна Гора је прва држава у нашој регији која је усвојила стратегију и акциони план за побољшање квалитете живота ЛГБТ особа, а групу предводи особно премијер Црне Горе. У Србији се проводи стратегија и акциони план за сузбијање дискриминације, који укључује мјере везане за ЛГБТ особе. Албанија, такођер, у различитим министарствима ради на питањима заштите права ЛГБТ особа”, саопштено је раниеј из СОЦ-а.

СОЦ је поводом 17. маја - Међународног дана борбе против хомофобије и трансфобије, позвао све институције државе БиХ и ентитета, конкретно – Министарство за људска права и избјеглице БиХ и ентитетска министарства – да отпочну интензивнији рад када су у питања права ЛГБТ особа.

“Сматрамо да не бисмо требали допустити да Босна и Херцеговина буде изолован случај у европској породици држава које гарантирају једнака права свим својим грађанкама и грађанима, укључујући и ЛГБТ особе”, рекли су из ове организације.

О стању ЛГБТ особа у бх друштву за БУКУ смо разговарали са Нином Мишковић, шефицом кабинета у Министарству за људска права и избјеглице БиХ. Она је рекла да је законски, дискриминација на основу сексуалне оријентације и родног идентитета је забрањена.

“Иако је уставима у БиХ и међународним документима којих је БиХ потписница утврђена забрана дискриминације, доношењем Закона о забрани дискриминације и Закона о равноправости сполова у БиХ, дефинирани су и њезини облици, утврђена забрана дискриминације у свим подручјима живота и механизми за заштиту од дискриминације.
Дискриминацијом у смислу овога Закона сматра се свако различито поступање укључујући свако искључивање, ограничавање или давање предности утемељено на стварним или претпостављеним основама према било којој особи или скупини особа на темељу спола, сполног изражавања или оријентације, као и свака друга околност која има за сврху или посљедицу да било којој особи онемогући или угрожава признавање, уживање или остваривање на равноправној основи, права и слобода у свим подручјима јавнога живота”, рекла је за БУКУ Нина Мишковић.

Она истиче да Закон прописује да свака особа која сматра да је дискриминирана може тражити заштиту својих права у судским и управним поступцима.

“У свом нормативном дијелу, у члану 2. Устава БиХ наводи се опћи принцип недискриминације који подразумијева осигурање уживања права наведених у тексту без обзира на спол, расу, језик, вјеру, политичко и друго мишљење, национално или социјално поријекло, повезаност с националном мањином, имовином, рођењем или другим статусом. Уживање права осигурано је на цијелој територији државе, а све владе, административни органи и судови у БиХ дужни су примјењивати стандарде о заштити људских права”, објашњава она.

 

Фото: Илустрација

Додала је да је 2003. године Парламентарна скупштина БиХ донијела Закон о равноправности сполова који је први законски акт који директно наводи забрану дискриминације на основу сексуалне оријентације и индиректно за родни идентитет, а дискриминација се забрањује и у јавној и у приватној сфери. “Ради праћења примјене овог закона, у оквиру Министарства за људска права и избјеглице БиХ, формирана је Агенција за равноправност сполова БиХ. Парламентарна скупштина БиХ 2009. године донијела је Закон о забрани дискриминације БиХ којим се на системски начин рјешава питање забране дискриминације.  Централна институција надлежна за заштиту од дискриминације је Институција омбудсмена за људска права БиХ”, објашњава Нина Мишковић. Истиче да су области у којима се забрањује дискриминација сличне као што је то случај у Закону о равноправности сполова. Осим стандардних области забране дискриминације, као што су запошљавање, рад, образовање, медији, јавни живот и слично, дискриминацијом се сматра и ако појединац није услужен у кафићу, клубу, продавници, ако је према појединцу некоректно поступао полицајац, тужилац или судија.   “У БиХ нема званичних статистичких података о дискриминацији на основу сексуалне оријентације и родног идентитета. И поред тога што је Законом о забрани дискриминације БиХ успостављен оквир за остваривање истих права и могућности свим особама у БиХ, државне структуре за заштиту људских права и промоцију једнакости нису запримиле притужбе на дискриминацију по основу сексуалне оријентације, односно родног идентитета”, каже наша саговорница. Она истиче да у Агенцији за равноправност сполова БиХ која проводи испитивање кршења одредби Закона о равноправности сполова у БиХ на захтјев појединаца, група грађана или на властиту иницијативу, нема запримљених  предмета који се односе на дискриминацију особа на основу сексуалне оријентације, а у оквиру Министарства за људска права и избјеглице БиХ нема запримљених предмета који се односе на дискриминацију особа на основу сексуалне оријентације. “Мали број забиљежених случајева напада и дискриминације у директној је повезаности с отвореношћу заједнице. Породични закони у ФБиХ, РС и БД прописују брак и ванбрачну заједницу као заједницу мушкарца и жене те ЛГБТ особе немају право на закључивање брака и усвајање дјеце”, каже Мишјовић и истиче да Бих не регулише могућност медицинске промјене спола. Међутим, додаје, када се уради промјена пола, трансродне особе могу законски промјенити име, јединствени матични број и личне документе. Истиче да је дефиниција појма „мржња“ уврштена у општем дијелу Кривичног закона РС-а ( члан 147. став 25.) и Кривичном закону БДБиХ (члан 2. став 37.), у ФБиХ приједлог за уврштавање у Кривични закон је у парламентарној процедури усвајања те су уведени квалификовани облици  одређених кривичних дјела, када су та дјела почињена из мржње, а елемент предрасуде изражен као мржња је усклађен са дефиницијом у општем дијелу закона. Измјенама се такођер прописује да у случају да је кривично дјело почињено из мржње, суд то мора узети као отежавајућу околност  и мора изрећи тежу санкцију уколико већ не постоји одредба за квалификовани облик тог конкретног кривичног дјела. “Закон о забрани дискриминације и Закон о равноправости сполова у БиХ дефинирају и забрањују дискриминацију на темељу сполног изражавања или оријентације и уређују сустав заштите од дискриминације. Законом о забрани дискриминације осигурано је да свака особа која сматра да је дискриминирана заштиту својих права може тражити у судским и управним поступцима. Терет доказивања у предмету расправе је на прекршитељу који је дужан доказати да није прекршио принцип једнаког поступања или забране дискриминације. Према Закону о забрани дискриминације тужитељ у тужби за заштиту од дискриминације може тражити објаву у медијима пресуде којом је утврђена повреда права на једнако поступање на трошак туженика у случају када је дискриминација почињена путем медија (тисканих, принтаних и електроничких), односно било које врсте медија”, објашњава шефица кабинета из Министарства за људска права и избјеглице БиХ. Истиче да важећи закони у БиХ не садрже одредбе које дискриминишу лезбејке, хомосексуалце, транссексуалце и бисексуалце. На крају каже да је према евиденцијама које се воде у БиХ до сада забиљежен мали број пријављених случајева дискриминације утемељене на сполном изражавању или оријентацији. “Министарство за људска права и избјеглице БиХ ће у наредом период приступити изради измјена и допуна Закона о забрани дискриминације БиХ с циљем побољшања  положаја ЛГБТ особа у бх. друштву”, закључује Нина Мишковић из Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

 

Текст настао у сарадњи са Сарајевским отвореним центром, у склопу МАТРА програма Амбасаде Краљевине Низоземске.

 

Везан текст:

Санкционисати нападе на ЛГБТ особе: Истополни сексуални односи дозвољени су законом

 

 

 

 

 


Бука препорука

Друштво

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.