Корпоративни идентитет организације М.тел

Women_87 / 01. септембар 2012

Увод

 

            Свака организација има сљедеће компоненте:

    Идентитет – скуп особина с којима се организација представља, Имиџ – утисак који оставља својим начином рада и пословања, Репутацију.

Идентитет једне организације обухвата њена хисторија, филозофија, етички кодекси, визуелна вриједност, стратегија, њени запослени, акционари. Односно, изглед и начин на који се организација представља у јавности.

            Циљ корпоративног идентитета јесте да ствара позитивну слику, комуникацију и разумијевање између саме организације и њене циљне јавности. Корпоративни идентитет гради се кроз презентације, паковања, промотивни материјал, возила, униформе, уређење екстеријера и ентеријера. Нјегова основна и најбитнија карактеристика јесте та да мора да буде јединствен, препознатљив, специфичан, да се лако памти и да се јасно разликује од других идентитета организација. Корпоративни идентитет чине: име и логотип, боја, заштитни знак и маскота, застава, слоган, еб-презентација, визит карта, пословне просторије и излози, униформе, понашање и култура запослених, паковање амбалажа, кеса, торби итд., изглед возила.

            Да би организација добила своје мјесто на конкурентном тржишту, мора да креира корпоративни имиџ и да гради репутацију како би себи обезбиједила позиционираност.

Корпоративни имиџ представља утиске конзумената на основу схватања корпоративног идентитета, док корпоративну репутацију јавност формира на основу угледа, увјерења, склопа вриједности и искуственог доживљаја организације у потпуности.

 

Повећање успјешности пословних резултата остварује се корпоративном комуникацијом уз помоћ које се настоји створити добар однос између организације и њене циљне јавности.  Да би потрошачи користили услуге наше организације, поред набројаног, треба да се базирамо и на сљедеће:

    Да производи или услуге које нудимо буду квалитетне и да бринемо о купцима Да будемо друштвено одговорни путем спонзорства, еколошки освјештени, активни Да комуницирамо путем оглашавања, кампања, годишњих извјештаја, брошура…

 

Робна марка, као елемент корпоративног идентитета, јесте назив, знак или дизајн уз помоћ којег се производ и/или услуга разликује од конкуретних производа и/или услуга.

Робна марка, ствара визуелну комуникацију, препознатљивост и позиционираност  и одржавање производа на тржишту, и на основу робне марке утиче се на стварање повјерења, наклоности и симпатија јавности која се, опет, остварује путем доброг имена, логотипа, боје, симбола, форме, слогана.

Када остваримо све наведено, каснијим увођењем нових производа, организација и њена репутација постају ефикасније, корисније и појачава се финанцијски резултат.

 

 

Анализа корпоративног идентитета организације М:тел

 

      Корпоративни бренд М:тел послује на босанскохерцеговачком тржишту, те нуди најсавременија телекомуникациона рјешења из области мобилне и фиксне телефоније,  интернета и преноса података. С обзиром на то да М:тел прати свјетске трендове и уводи најновија технолошка достигнућа, данас преко 1.600.000 корисника користи њихове услуге. Организација послује друштвено, одговорно и њихово пословање усмјерено је ка корисницима и њиховим потребама за комуникацијом, запосленим лицима и акционарима. Акценат на друштвену одговорност, као једна од важнијих стратешких циљева, стављају на спонзорства и хуманитарне акције.

 

Корпоративни дизајн

           

            Корпоративни дизајн формира визуелну и физичку слику организације. Визуелну слику чине логотип, боје, типографија итд., а физичку чине култура, морал, заједница итд. Графички дизајнери приликом дизајнирања визуелног идентитета великих организација у обзир треба да узимају комбинације боја, њихов значај и њихову повезаност са услугама које организација нуди. Корпоративна боја наглашава филозофију и стратегију организације и као таква треба да оставља снажан утисак.

            Логотип организације М:тел је црвене боје. Назив је бијеле боје и смјештен је у црвеном «квадратићу», а у продужетку је слоган који увијек иде уз логотип: имате пријатеље!, такође црвене боје. Црвена боја означава топлину и моћ уједно, док бијела чистоћу, уредност и елеганцију.

 

 

Када се стопе ове карактеристике у једно добија се одличан и ефектан визуелни идентитет који оставља снажан утисак. Слоган има моћан психолошки утицај на човјека због ријечи пријатељи (јер, пријатељи су они који су увијек уз вас) који је временом ојачао бренд. Сваки бх грађанин препознаје М:тел организацију на основу њиховог визуелног идентитета.

            М:тел укључује облик дизајна у све своје стратегије у циљу постизања успјеха. Примјењују га на сваком меморандуму, подсјетници, производу, публикацији, згради организације, маркетингу, билбордима, еб-страницама итд.

            Типографија одражава слику и вјеровање организације. М:тел користи класични стил дизајна – Тимес Не Роман и слоган  са италиц фонтом.

            Текстови на еб-страници су читљиви, кориштен је такође класични стил Тимес Не Роман. Страница је у тоновима црвено-бијеле боје. Главни наслови су црвене боје, подлога бијеле, текстови сиве или црне. Све је одлично укомпоновано-фонтови исти у одређеним групама прегледника. На страници су већином текстови попраћени фотографијама због олакшаног схватања како за људе у глобалу тако и  за дјецу и особе са инвалидитетом. Такође, на страници се могу наћи све информације о организацији – профил компаније, мисија и визија, друштевно одговорно пословање, менаџемент, контакт особе и њихове улоге унутар организације.

            М:тел објекти већином су у стакленим зградама, тако да се види унутрашњост у којој преовладава бијела боја, са додацима црвене, што је усклађено са визуелним идентитетом и интеријер чине угодним. Самим тим што су објекти, просторије, униформе и остали дијелови организације у складном и аутентичном односу појачавају корпоративни идентитет и озбиљност у пословању. Одјећа/униформа запослених такође је у складу са визуелним идентитетом.

 

 

При изградњи корпоративног идентитета, репутације и имиџа, јако битну улогу заузима заједница. Свака група запослених, од радника на шалтеру до директора, треба да буде љубазна и приступачна, те да својим начином рада и приступом одушеве клијенте. М:тел испуњава и тај елемент корпоративног идентитета, јер имају и теже ка усклађеном односу међу запосленима.

 

Корпоративна комуникација и корпоративно понашање

 

            Како би организација лакше остварила односе с јавношћу и успјехе, требало би да тежи на разумијевању јавности. Да бисмо добили наклоност и подршку јавности морамо да водимо здраву комуникацију и његујемо односе са околином. Корпоративна комуникација обухвата односе с јавношћу, рекламу, корпоративно понашање, етику и друге вриједности.

            М:тел је изградио повољне односе с јавношћу, оглашавање. Организација учествује путем спонзорства на великим спортским и културним дешавањима, стипендирању студената електротехничких факултета на нивоу Босне и Херцеговине у износу од 300.00 и 400.00 КМ мјесечно. На еб порталу .мтел.ба доступни су сви битни подаци и вијести за медије, као и број телефона, име и презиме контакт особе. Такође, М:тел награђује своје постојеће и нуди награде и попусте својим будућим корисницима. Праћење празника као што су Нова година, Божић, Валентиново, Ускрс итд. уз многобројне награде и погодности, остварује добру комуникацију са јавношћу. Теже ка усавршавању постојећих услуга и праћењу и увођењу свјетских нових технолошких достигнућа.

            М:тел на разне начине успоставља комуникацију, што је и основни процес успјеха сваке организације: лицем у лице, путем телефона и интернета, наступима у медијима, путем састанака, говора, припремања информативних и промотивних материјала итд.

 

 

М:тел  је организација која је друштвено одговорна: улаже у добротворне сврхе, еколошке теме, помаже образовним програмима, културним пројектима, проводе програме потпоре и донација за дјецу и младе, особе са инвалидитетом.

 

Закључак

 

            С обзиром на то да је М:тел формирана велика организација и дјелује на цијелом босанскохерцеговачком тржишту, самим тим организација је успјела формирати квалитетан систем вриједности. М:тел је, почев од својих засполених и комуникације унутар организације, до комуникације са односима с јавношћу и осталим својим улагањима, награђивањимам стратегијом, културним и етичким вриједностима створио завидан имиџ и репутацију. Односе са околином усклађују јаком корпоративном културом, гдје запослени имају добре и чврсте пословне везе те константно комуницирају са циљним групама. Својим хуманитарним акцијама, еколошком свијешћу и бризи и запошљавању особа са инвалидитетом само учвршћују постојање своје организације и њен однос са околином, градећи тако квалитетан корпоративни идентитет. 

            Добром корпоративном комуникацијом стварају свијест у широкој јавности о постојању, дјеловању и успјесима организације и залажу се за сталну заступљеност у свим медијима, јер су свјесни да име постаје препознатљиво са квантитетом његове употребе у јавности и медијама.

            Уједначен визуелни идентитет – исти логотип, исти дизајн и стил на визит картама, меморандумима, саопштењима, брошурама, улазним вратима – доказују озбиљност и досљедност у пословању.


Од истог аутора

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.