Говорите у октобру или шутите за сва времена

ZemljaKulinova / 11. септембар 2012

Да су избори у октобру то већ и врапци знају. Знамо и ко је кога и за колико преварио, ко је најдаље пљунуо, зашто су њихови гори од наших (без обзира на то ко су њихови, а ко наши) и сличне ствари од големе важности за просјечног становника просјечне општине/опћине. Оно што, бојим се, већина не зна је за шта ми то (не за кога) у ствари гласамо у октобру. У наставку је извод из Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, те линк на Закон о локалној самоуправи Републике Српске.

 

ИИИ. САМОУПРАВНИ ДЈЕЛОКРУГ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Члан 8.

Јединица локалне самоуправе има властите надлежности установљене уставом и законом и има право бавити се свим питањима од локалног значаја која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена у надлежност неке друге власти на основу устава и закона.

Она ће бити самостална у одлучивању о питањима из властитих надлежности, које не могу бити ограничене или ускраћене од федералних или кантоналних власти, осим у случајевима и у оквирима утврђеним уставом и законом.

У властите надлежности јединице локалне самоуправе посебно спадају:

- осигурање и заштита људских права и основних слобода у складу са Уставом; - доношење буџета јединице локалне самоуправе; - доношење програма и планова развоја јединице локалне самоуправе и стварање увјета за привредни развој и запошљавање; - утврђивање и провођење политике уређења простора и заштите човјекове околине; - доношење просторних, урбанистичких и проведбених планова, укључујући зонирање; - утврђивање и провођење стамбене политике и доношење програма стамбене и друге изградње; - утврђивање политике кориштења и утврђивање висине накнада за кориштење јавних добара; - утврђивање и вођење политике располагања, кориштења и управљања грађевинским земљиштем; - утврђивање политике управљања и располагања имовином јединице локалне самоуправе; - утврђивање политике управљања природним ресурсима јединице локалне самоуправе и расподјеле средстава остварених на основу њиховог кориштења; - управљање, финансирање и унапређење дјелатности и објеката локалне комуналне инфраструктуре:

  • водоснабдијевање, одвођење и прерада отпадних вода,   • прикупљање и одлагање чврстог отпада,   • одржавање јавне чистоће,   • градска гробља,   • локални путеви и мостови,   • улична расвјета,   • јавна паркиралишта,   • паркови;

- организирање и унапређење локалног јавног пријевоза; - утврђивање политике предшколског образовања, унапређење мреже установа, те управљање и финансирање јавних установа предшколског образовања; - оснивање, управљање, финансирање и унапређење установа основног образовања; - оснивање, управљање, унапређење и финансирање установа и изградња објеката за задовољавање потреба становништва у области културе и спорта; - оцјењивање рада установа и квалитета услуга у дјелатности здравства, социјалне заштите, образовања, културе и спорта, те осигурање финансијских средстава за унапређење њиховог рада и квалитета услуга у складу са потребама становништва и могућностима јединице локалне самоуправе; - анализа стања јавног реда и мира, сигурности људи и имовине, те предлагање мјера према надлежним органима за ова питања; - организирање, провођење и одговорност за мјере заштите и спасавања људи и материјалних добара од елементарних непогода и природних катастрофа; - успостављање и вршење инспекцијског надзора над извршавањем прописа из властитих надлежности јединице локалне самоуправе; - доношење прописа о порезима, накнадама, доприносима и таксама из надлежности јединице локалне самоуправе; - расписивање референдума за подручје јединице локалне самоуправе; - расписивање јавног зајма и одлучивање о задужењу јединица локалне самоуправе; - предузимање мјера за осигурање хигијене и здравља; - осигуравање увјета рада локалних радио и ТВ станица у складу са законом; - осигуравање и вођење евиденција о личним стањима грађана и бирачких спискова; - послови из области премјера и катастра земљишта и евиденција о некретнинама; - организирање ефикасне локалне управе прилагођене локалним потребама; - успостављање организације мјесне самоуправе; - заштита животиња.

Осим уколико закон не одреди да неку надлежност треба сматрати повјереном, надлежност, установљена или предвиђена законом, сматра се властитом надлежности јединице локалне самоуправе.

Закон о локалној самоуправи републике Српске можете у цијелости погледати на слиједећем линку: хттп://.бихгап.ба/документ_не/полиц публикације/Закон о локалној самоуправи Републике Српске.пдф

 

Прочитајте мало ове надлежности и размислите колико сте задовољни оним што имате у својој општини. За ово нема других заслужних нити кривих осим локалних власти. Не може општини из Републике Српске бити крив нико из Федерације за нефункционисање ствари из њене надлежности. Исто тако не може нико из Републике Српске бити крив било коме у Федерацији  за његове проблеме на локалном нивоу. Не блокира Бања Лука улице у општини Стари град Сарајево ради асфалтирања у шпици туристичке сезоне. Блокирају их локалне власти јер треба замазати очи народу пред саме изборе и натјерати их да забораве да се три и по године није радило ништа, те да запамте само да имају нови асфалт који им дарује локална власт (додуше од народних пара).

Не демонстрирају шетачи у Бања Луци против Федералних, државних или дејтонских закона. Лјуди демонстрирају јер им се не свиђа како ЊИХОВА локална власт управља ЊИХОВИМ градом.

Ако и ви имате било какву примједбу на функционисање горе наведених ствари у својој општини онда је октобар вријеме да то кажете. Гласајте и мијењајте оне који су вас слагали. Нјима је то највећа казна. Лјуде без скрупула можете пљувати, вријеђати, указивати им на неморал њихових поступања и непоступања, плашити их драгим Богом и Судњим даном, плашити их Законом и Судом, ништа неће имати ефекта. Али ако изгубе власт отвориће им се и уши и очи. Зато ако сте незадовољни гласајте за друге чак и када би сви били исти (а нису и не могу сви бити исти), јер добро је послати поруку свим нивоима власти – господо ми смо ваши послодавци и ви ћете бити отпуштени ако не будете радили свој посао како треба.

Реците у октобру или шутите за сва времена, јер шта ће вам право гласа кад не знате шта ћете с њим.


Од истог аутора

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.