Najtraženiji obrazovni profili u vanrednim školama

Razlozi iz kojih se polaznici odlučuju na vanredno školovanje su brojni. Neko je morao da prekine školovanje iz privatnih razloga, a sada želi da dovrši započeto. Nekom je za napredovanje na poslu potreban viši stepen stručne spreme, itd.

Vladimir111 / 12. Juli 2019

Vanredno školovanje je vid edukacije u čijem trajanju učenik ne prisustvuje nastavi, nego dolazi samo na polaganje ispita. Gradivo priprema sam, uz konsultacije sa profesorima, shodno nastavnom planu i programu. Pravo na vanredno školovanje imaju lica starija od 17 godina. Oni i ne mogu biti redovni učenici, te im se vanredno školovanje naplaćuje shodno cenovniku škole.

Kada je u pitanju vanredno školovanje, polaznici se najčešće odlučuju za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Prekvalifikacijom stepen obrazovanja ostaje isti, a menja se profesionalno usmerenje polaznika. Dokvalifikacijom se unapređuje stepen obrazovanja – polaznik polaganjem razlike ispita dobija diplomu četvrtog odnosno petog stepena.

Dokumenta koja su potrebna za upis na vanredno školovanje su sledeća:

  • Overene fotokopije svedočanstava svih prethodno završenih razreda,
  • Overena fotokopija diplome,
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), 
  • Overena fotokopija lične karte (ako je lična karta sa čipom treba da bude očitana), i
  • Overena fotokopija vozačke dozvole (potrebna je za sledeće obrazovne profile: vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja i instruktor vožnje)

Razlozi iz kojih se polaznici odlučuju na vanredno školovanje su brojni. Neko je morao da prekine školovanje iz privatnih razloga, a sada želi da dovrši započeto. Nekom je za napredovanje na poslu potreban viši stepen stručne spreme. Mnogi se suočavaju sa problemom pronalaska radnog mesta, te prekvalifikacijom biraju struku koja je perspektivnija i isplativija.

Ako ste razmišljali o vanrednom školovanju kao zalogu za budućnost, sigurno se pitate koji smerovi su najtraženiji. U nastavku teksta donosimo vam listu najperspektivnijih zanimanja, sa kojima nećete dugo čekati na radno mesto.

Instruktor vožnje

Smer instruktor vožnje je peti stepen obrazovanja u trajanju jedne školske godine. Uslov za prekvalifikaciju je da ste završili srednju saobraćajnu školu, u trajanju od tri ili četiri godine. Na primer, ako ste tehničar drumskog saobraćaja ili vozač motornih vozila, ispunjavate prvi uslov. Naredni su da imate najmanje 21 godinu starosti, vozačku dozvolu B kategorije, bar dve godine iskustva u poslovima drumskog saobraćaja i lekarsko uverenje.

Svake godine stasavaju nove generacije koje jedva čekaju polaganje za vozačku dozvolu. To je razlog što vozačke škole niču kao pečurke nakon kiše, a svaka ima veliki broj upisanih polaznika, naročito u većim gradovima. Ako ste razmišljali o zvanju instruktora vožnje, podržavamo ideju. Posao je dinamičan, zanimljiv, odgovoran i ispunjavajući.

Vozač motornih vozila

Ako volite vožnju i motorna vozila možda je ova profesija pravi izbor za vas. Vozač motornih vozila vrši prevoz putnika i robe, upravljajući svim vrstama motornih vozila. Dobro je upoznat sa svim pravilima saobraćaja, saobraćajne psihologije i osnovama transportnog prava. Uvek mora biti u toku sa stanjem na putevima i mora imati odličnu prostornu orijentaciju.

Vozač motornih vozila ima sledeća zaduženja: podrazumevano vožnja, zatim održavanje vozila, popravke kvarova, nadgledanje utovara i istovara robe, kao i bezbednost robe tokom transporta.

Školovanje za smer vozač motornih vozila traje tri godine. Polaznik se obučava kroz opštu i praktičnu nastavu i stiče dozvole za upravljanje motornim vozilima B i C kategorije. Ukoliko želite da se prekvalifikujete za smer vozač motornih vozila, imajte u vidu da osobe sa diplomom ovog smera imaju status profesionalca, stoga se zapošljavaju mnogo lakše od „amatera“.

Ekonomski tehničar

Smer ekonomski tehničar izuzetno je tražen, pre svega zbog široke lepeze delatnosti za zapošljavanje. Učenici su nakon diplomiranja osposobljeni za rad u bankama, raznim kompanijama, investicionim fondovima, osiguravajućim društvima, ministarstvima itd. Naravno, ne treba zanemariti mogućnost pokretanja vlastitog preduzeća.

Učenici stiču obimna znanja u oblasti ekonomije, marketinga, računovodstva, knjigovodstva, poslovne korespodencije i informatike. Pored redovne nastave, učenici prisustvuju i praktičnoj nastavi u državnim i privatnim preduzećima, gde u praksi primenjuju stečena znanja.

Put do diplome ekonomskog tehničara nikad nije bio lakši, nego vanrednim školovanjem.

Konobar

Ugostiteljskih objekata je svakim danom sve više. Verovatno ste i u svom kraju primetili da svaki lokal koji se izdaje pre ili kasnije postane restoran ili kafić. Svakom ugostiteljskom objektu potrebni su kvalitetni konobari. Danas se na tržištu rada može naći solidan broj konobara, ali malo je profesionalnih. Naravno, profesionalni konobari imaju prednost pri zapošljavanju iz mnogo razloga.

Od konobara se očekuje održavanje inventara i briga o gostima od momenta kada uđu u lokal, do momenta kada iz lokala izađu. Konobar mora biti pedantan, uredan, prijatan, nenametljiv, kulturan. Poželjno je da zna bar jedan strani jezik, što zbog gostiju, što jer se sa ovim zanimanjem može proputovati ceo svet. Samo školovani konobari imaju uvid u male tajne svog zanata, zbog kojih na napojnicama mogu zaraditi više od mesečne plate.

Vanrednim školovanjem do diplome konobara možete doći brzo i jednostavno. Možete birati između trećeg i petog stepena. Peti stepen vam daje zvanje konobara specijaliste.

Elektrotehničar računara

Život bez računara u 21. veku je nezamisliv, stoga je zvanje elektrotehničar računara izuzetno traženo, a mogućnosti pronalaska radnog mesta su velike. Školovanjem na ovom obrazovnom profilu polaznici se obučavaju za rad na softverima i hardverima. Učenici su obučeni za rad u Windows-u, MS Office-u, programima za crtanje električnih šema, programskim jezicima, rad sa bazama podataka itd.

Elektrotehničar računara može pokrenuti samostalni posao, raditi kao sistem administrator, na poslovima servisera računara. Postoji i mogućnost daljeg školovanja na fakultetima elektrotehničkog ili informatičkog smera.

Zvanje elektrotehničar računara spada u četvrti stepen obrazovanja, a do ove tražene diplome možete doći vanrednim školovanjem, prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom.


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.