Korporativni identitet organizacije M.tel

Women_87 / 01. Septembar 2012

Uvod

 

            Svaka organizacija ima sljedeće komponente:

  1. Identitet – skup osobina s kojima se organizacija predstavlja,
  2. Imidž – utisak koji ostavlja svojim načinom rada i poslovanja,
  3. Reputaciju.

Identitet jedne organizacije obuhvata njena historija, filozofija, etički kodeksi, vizuelna vrijednost, strategija, njeni zaposleni, akcionari. Odnosno, izgled i način na koji se organizacija predstavlja u javnosti.

            Cilj korporativnog identiteta jeste da stvara pozitivnu sliku, komunikaciju i razumijevanje između same organizacije i njene ciljne javnosti. Korporativni identitet gradi se kroz prezentacije, pakovanja, promotivni materijal, vozila, uniforme, uređenje eksterijera i enterijera. Njegova osnovna i najbitnija karakteristika jeste ta da mora da bude jedinstven, prepoznatljiv, specifičan, da se lako pamti i da se jasno razlikuje od drugih identiteta organizacija. Korporativni identitet čine: ime i logotip, boja, zaštitni znak i maskota, zastava, slogan, web-prezentacija, vizit karta, poslovne prostorije i izlozi, uniforme, ponašanje i kultura zaposlenih, pakovanje ambalaža, kesa, torbi itd., izgled vozila.

            Da bi organizacija dobila svoje mjesto na konkurentnom tržištu, mora da kreira korporativni imidž i da gradi reputaciju kako bi sebi obezbijedila pozicioniranost.

Korporativni imidž predstavlja utiske konzumenata na osnovu shvatanja korporativnog identiteta, dok korporativnu reputaciju javnost formira na osnovu ugleda, uvjerenja, sklopa vrijednosti i iskustvenog doživljaja organizacije u potpunosti.

 

Povećanje uspješnosti poslovnih rezultata ostvaruje se korporativnom komunikacijom uz pomoć koje se nastoji stvoriti dobar odnos između organizacije i njene ciljne javnosti.  Da bi potrošači koristili usluge naše organizacije, pored nabrojanog, treba da se baziramo i na sljedeće:

  1. Da proizvodi ili usluge koje nudimo budu kvalitetne i da brinemo o kupcima
  2. Da budemo društveno odgovorni putem sponzorstva, ekološki osvješteni, aktivni
  3. Da komuniciramo putem oglašavanja, kampanja, godišnjih izvještaja, brošura…

 

Robna marka, kao element korporativnog identiteta, jeste naziv, znak ili dizajn uz pomoć kojeg se proizvod i/ili usluga razlikuje od konkuretnih proizvoda i/ili usluga.

Robna marka, stvara vizuelnu komunikaciju, prepoznatljivost i pozicioniranost  i održavanje proizvoda na tržištu, i na osnovu robne marke utiče se na stvaranje povjerenja, naklonosti i simpatija javnosti koja se, opet, ostvaruje putem dobrog imena, logotipa, boje, simbola, forme, slogana.

Kada ostvarimo sve navedeno, kasnijim uvođenjem novih proizvoda, organizacija i njena reputacija postaju efikasnije, korisnije i pojačava se financijski rezultat.

 

 

Analiza korporativnog identiteta organizacije M:tel

 

      Korporativni brend M:tel posluje na bosanskohercegovačkom tržištu, te nudi najsavremenija telekomunikaciona rješenja iz oblasti mobilne i fiksne telefonije,  interneta i prenosa podataka. S obzirom na to da M:tel prati svjetske trendove i uvodi najnovija tehnološka dostignuća, danas preko 1.600.000 korisnika koristi njihove usluge. Organizacija posluje društveno, odgovorno i njihovo poslovanje usmjereno je ka korisnicima i njihovim potrebama za komunikacijom, zaposlenim licima i akcionarima. Akcenat na društvenu odgovornost, kao jedna od važnijih strateških ciljeva, stavljaju na sponzorstva i humanitarne akcije.

 

Korporativni dizajn

           

            Korporativni dizajn formira vizuelnu i fizičku sliku organizacije. Vizuelnu sliku čine logotip, boje, tipografija itd., a fizičku čine kultura, moral, zajednica itd. Grafički dizajneri prilikom dizajniranja vizuelnog identiteta velikih organizacija u obzir treba da uzimaju kombinacije boja, njihov značaj i njihovu povezanost sa uslugama koje organizacija nudi. Korporativna boja naglašava filozofiju i strategiju organizacije i kao takva treba da ostavlja snažan utisak.

            Logotip organizacije M:tel je crvene boje. Naziv je bijele boje i smješten je u crvenom «kvadratiću», a u produžetku je slogan koji uvijek ide uz logotip: imate prijatelje!, takođe crvene boje. Crvena boja označava toplinu i moć ujedno, dok bijela čistoću, urednost i eleganciju.

 

 

Kada se stope ove karakteristike u jedno dobija se odličan i efektan vizuelni identitet koji ostavlja snažan utisak. Slogan ima moćan psihološki uticaj na čovjeka zbog riječi prijatelji (jer, prijatelji su oni koji su uvijek uz vas) koji je vremenom ojačao brend. Svaki bh građanin prepoznaje M:tel organizaciju na osnovu njihovog vizuelnog identiteta.

            M:tel uključuje oblik dizajna u sve svoje strategije u cilju postizanja uspjeha. Primjenjuju ga na svakom memorandumu, podsjetnici, proizvodu, publikaciji, zgradi organizacije, marketingu, bilbordima, web-stranicama itd.

            Tipografija odražava sliku i vjerovanje organizacije. M:tel koristi klasični stil dizajna – Times New Roman i slogan  sa italic fontom.

            Tekstovi na web-stranici su čitljivi, korišten je takođe klasični stil Times New Roman. Stranica je u tonovima crveno-bijele boje. Glavni naslovi su crvene boje, podloga bijele, tekstovi sive ili crne. Sve je odlično ukomponovano-fontovi isti u određenim grupama preglednika. Na stranici su većinom tekstovi popraćeni fotografijama zbog olakšanog shvatanja kako za ljude u globalu tako i  za djecu i osobe sa invaliditetom. Takođe, na stranici se mogu naći sve informacije o organizaciji – profil kompanije, misija i vizija, društevno odgovorno poslovanje, menadžement, kontakt osobe i njihove uloge unutar organizacije.

            M:tel objekti većinom su u staklenim zgradama, tako da se vidi unutrašnjost u kojoj preovladava bijela boja, sa dodacima crvene, što je usklađeno sa vizuelnim identitetom i interijer čine ugodnim. Samim tim što su objekti, prostorije, uniforme i ostali dijelovi organizacije u skladnom i autentičnom odnosu pojačavaju korporativni identitet i ozbiljnost u poslovanju. Odjeća/uniforma zaposlenih takođe je u skladu sa vizuelnim identitetom.

 

 

Pri izgradnji korporativnog identiteta, reputacije i imidža, jako bitnu ulogu zauzima zajednica. Svaka grupa zaposlenih, od radnika na šalteru do direktora, treba da bude ljubazna i pristupačna, te da svojim načinom rada i pristupom oduševe klijente. M:tel ispunjava i taj element korporativnog identiteta, jer imaju i teže ka usklađenom odnosu među zaposlenima.

 

Korporativna komunikacija i korporativno ponašanje

 

            Kako bi organizacija lakše ostvarila odnose s javnošću i uspjehe, trebalo bi da teži na razumijevanju javnosti. Da bismo dobili naklonost i podršku javnosti moramo da vodimo zdravu komunikaciju i njegujemo odnose sa okolinom. Korporativna komunikacija obuhvata odnose s javnošću, reklamu, korporativno ponašanje, etiku i druge vrijednosti.

            M:tel je izgradio povoljne odnose s javnošću, oglašavanje. Organizacija učestvuje putem sponzorstva na velikim sportskim i kulturnim dešavanjima, stipendiranju studenata elektrotehničkih fakulteta na nivou Bosne i Hercegovine u iznosu od 300.00 i 400.00 KM mjesečno. Na web portalu www.mtel.ba dostupni su svi bitni podaci i vijesti za medije, kao i broj telefona, ime i prezime kontakt osobe. Takođe, M:tel nagrađuje svoje postojeće i nudi nagrade i popuste svojim budućim korisnicima. Praćenje praznika kao što su Nova godina, Božić, Valentinovo, Uskrs itd. uz mnogobrojne nagrade i pogodnosti, ostvaruje dobru komunikaciju sa javnošću. Teže ka usavršavanju postojećih usluga i praćenju i uvođenju svjetskih novih tehnoloških dostignuća.

            M:tel na razne načine uspostavlja komunikaciju, što je i osnovni proces uspjeha svake organizacije: licem u lice, putem telefona i interneta, nastupima u medijima, putem sastanaka, govora, pripremanja informativnih i promotivnih materijala itd.

 

 

M:tel  je organizacija koja je društveno odgovorna: ulaže u dobrotvorne svrhe, ekološke teme, pomaže obrazovnim programima, kulturnim projektima, provode programe potpore i donacija za djecu i mlade, osobe sa invaliditetom.

 

Zaključak

 

            S obzirom na to da je M:tel formirana velika organizacija i djeluje na cijelom bosanskohercegovačkom tržištu, samim tim organizacija je uspjela formirati kvalitetan sistem vrijednosti. M:tel je, počev od svojih zaspolenih i komunikacije unutar organizacije, do komunikacije sa odnosima s javnošću i ostalim svojim ulaganjima, nagrađivanjimam strategijom, kulturnim i etičkim vrijednostima stvorio zavidan imidž i reputaciju. Odnose sa okolinom usklađuju jakom korporativnom kulturom, gdje zaposleni imaju dobre i čvrste poslovne veze te konstantno komuniciraju sa ciljnim grupama. Svojim humanitarnim akcijama, ekološkom sviješću i brizi i zapošljavanju osoba sa invaliditetom samo učvršćuju postojanje svoje organizacije i njen odnos sa okolinom, gradeći tako kvalitetan korporativni identitet. 

            Dobrom korporativnom komunikacijom stvaraju svijest u širokoj javnosti o postojanju, djelovanju i uspjesima organizacije i zalažu se za stalnu zastupljenost u svim medijima, jer su svjesni da ime postaje prepoznatljivo sa kvantitetom njegove upotrebe u javnosti i medijama.

            Ujednačen vizuelni identitet – isti logotip, isti dizajn i stil na vizit kartama, memorandumima, saopštenjima, brošurama, ulaznim vratima – dokazuju ozbiljnost i dosljednost u poslovanju.


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.