Kanali komunikacije, javna uprava građani

Blog #Argument, www.bitovik.org.rs

Argument / 07. Oktobar 2021

Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Kanali komunikacije, javna uprava građani

Na Regionalnoj konferenciji, o modernizaciji javne uprave, izdvojile su se četiri celine: digitalizacija, transparentnost, odgovornost i celoživotno učenje. Izostala je građanska participacija kroz konsultativni proces i javne rasprave. Uočljive su bile pohvale, na račun javne uprave, koje su u obrnutoj proporciji u odnosu na stvarnost u kojoj živimo. Činjenica je da ne postoji sklad između političke moći i javne uprave, politička moć je previše dominantna.

Javne kampanje i javna uprava. Da, ako ih vlast ne podrži na adekvatan način, kao vakcinaciju, onda je efekat mali. Vlast koristi marketinške agencije za potrebe svog biračkog tela a ne opšteg interesa. One to rade zbog novca a ne rešavanja problema u zajednici.

Kako javne usluge da dođu do građana? Teško. Sve je više nenadležnosti i bahatosti, a manjka dostupnosti, u odnosu javna uprava građani. Tako je i sa projektima koje građani ne prepoznaju i jedan su od razloga zašto su evropske integracije u stagnaciji.

Tu je odgovornost i civilnog društva koje se odvojilo od svoje ciljne grupe, građana.

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.