Kako da pasivno znanje engleskog aktiviram u što kraćem roku?

Za tako nešto nisu potrebni udžbenici, nije potrebno da deklamujete glagol to be u sadašnjem vremenu, da dosledno dodajete nastavak – (e)s na treće lice jednine glagola u Present Simple li da razlikujete pridev od priloga.

Милена / 10. Januar 2019
Profesor engleskog koji razume proces učenja znaće kako da za relativno kratko vreme aktivira Vaše pasivno znanje i to će dovesti do fluentnosti u govoru. Za tako nešto nisu potrebni udžbenici, nije potrebno da deklamujete glagol to be u sadašnjem vremenu, da dosledno dodajete nastavak – (e)s na treće lice jednine glagola u Present Simple li da razlikujete pridev od priloga. To je važno, ali ne za onog ko nema fluentnosti u govoru ni u osnovnoj komunikaciji.
 
Korak I - Razbijanje "mitova" u vezi sa učenjem jezika (Ne, nije potreban talenat za jezike da biste imali funkcionalno znanje jezika). Usvajanje delotvornih metoda, tehnika učenja i stava prema učenju (Ne, nije potrebno da svakodnevno satima učite jezik. Učenje ne sme da bude neugodno)
 
Trebalo bi najpre da aktivirate (automatizujete) reči i fraze koje znate šta znače i koje prepoznajete. Ostatak Spiska i Liste se uči kroz odabrani radni materijal. 
 
Korak III - Kratki aktuelni i zanimljivi tekstovi preko kojih ćete usvajati najpotrebnije reči i fraze (Nema eksplicitne gramatike, odmah pričate o tekstu/prepričavate ga ( Primer teksta ) Učite da vozite bicikl tako što ga VOZITE, a ne tako što učite O BICIKLU. Tako je i sa jezikom. Paradoksalno, što god se manje insistira na tačnosti govora, to učenik tačnije govori (zadovoljan svojim komunikativnim veštinama koje ulivaju novo samopouzdanje). "Poliranje" se radi nakon završenih osnovnih radova.
 
Korak IV - Proširivanje vokabulara i jezičkih konstrukcija preko tekstova namenjenih onima kojima je engleski jezik maternji. 
 

Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.