Društvene mreže: svi na jednom mjestu

Napisali: Mensur Seferović i Vedrana Vujović

vujovicseferovic / 14. Juni 2020

Od početka ALPI programa, kako smo obrađivali određene društveno-političke teme, tako smo i o njima pisali. Istraživali smo i radili o lažnim vijestima i dezinformacijama, migrantskoj krizi, ali i sigurnosti građana u online i offline svijetu. U vrijeme pandemije koronvirusa, kada je „cijeli svijet stao“, mi smo odlučiti naše aktivnosti nastaviti i dalje: lokalni i regionalni Zoom sastanci doveli su do povećanih aktivnosti na internetu; esej, članci, zajedničke izjave, istraživanja, obuke samo su neke od njih. Možemo zaključiti da smo svi mi za vrijeme pandemije bili više nego inače aktivniji na internetu, konkretno na društvenim mrežama, da su one postale mjesto primarnog informisanja, a te da u konačnici mogu biti koristan alat za preventivno djelovanje i spašavanje života u vrijeme pandemije.

 

Često smo svjedoci  rasprava o tome ulaze li velike tehnološke kompanije pretjerano u našu privatnost i koje podatke o nama prikupljaju. Google i Facebook su objavili da imaju nove proizvode koji za cilj imaju pomoći zdravstvenim organizacijama u boljem razumijevanju širenja bolesti koronavirusa.

Google je svojim korisnicima ponudio opciju COVID-19 Community Mobility Reports. Izvještaji koriste podatke s pametnih telefona ljudi koji su aktivirali uslugu povijest lokacija, a cilj im je ustanoviti u kojoj se mjeri građani pridržavaju vladinih ili državnih preporuka o samoizolaciji, odnosno boravku u svom domu.

Google  garantuje da su njihovi podaci anonimni, a između ostalog pokazuju i frekvenciju kretanja, mjesta na kojim se ljudi okupljaju i slično. Informacija su dostupne za čak 131 državu, a otvorene su svim građanima. Kada izaberete svoje preferencije moći ćete downloadati pdf dokument sa podacima, a dostupne su i informacije za Bosnu i Hercegovinu.

 

Ova 2020. godina i pandemija koja je sa njom došla, su svima nama pomrsile planove, a vrijeme koje je iza nas bi mnogi voljeli zaboraviti. U proteklom periodu, pored svih različitosti među nama, stvorene su dvije grupe u koje se svako od nas može svrstati: na one koji su u (samo)izolaciji i one koji su na „prvoj liniji“.  U prvoj skupini su oni koji su dobili otkaz ili su prije pandemije bili nezaposleni, i one koje rade od kuće. Druga skupina je na „prvoj liniji“ i u stalnoj borbi a to su trgovci, farmaceuti, doktori i medicinsko osoblje, policija itd.

Zašto ovo naglašavamo? Jer su obje grupe veoma prisutne na društvenim mrežama, te i jedni i drugi svakodnevno informišu javnost – iz svoje perspektive – o tome kako provode dane, odnosno kako preventivno djelovati i ponašati se da bi se zaustavilo širenje koronavirusa.

 

Na društvene mreže možemo gledati kao na vatru; one nas mogu ugrijati ako ih koristimo umjereno, ali istovremeno ako ih previše koristimo mogu nas i jako opeći. Pored kreativnih i  edukativnih izazova na društvenim mrežama postoji i veliki broj ponuda za pomoć i volonterizam,  npr. ako je riječ o tome da se ode u kupovinu za starije ljude. Iako su se društvene mreže do sada često u udarnim vijestima nalazile zbog govora mržnje, čini se da sada postoje uglavnom pozitivne stvari za izvještavanje o njima.

Shvatili smo da samoizolaciju možemo iskoristi kao  priliku za vlastiti rast, obrazovanje i povezivanje s drugima što je naravno u ovim trenucima privilegija. Od iznimne važnosti je  društvene mreže učiniti što više korisnima za sve nas, a kako bi umanjili štetu i zloupotrebe koje su svakodnevno prisute na društvenim mrežama, potrebno je educirati djecu, mlade, ali i odrasle osobe kako da ih odgovorno koriste.

 

Smatramo da je važno kontinuirano educirati građane u zajedinici i pravilno iskoristit potencijal društvenih mreža da bi se umanjilo širenje lažnih vijesti i panike, odnosno prihvatiti kao online alat kojim ćemo olakšati život, a ne učiniti ga težim. U nesigurnim vremenima današnjice važno je težiti sigurnosti: ličnoj i kolektivnoj. Na interntu koji je svima dostupan, to ćemo postići kritičkim razmišljanjem i pravilnim korištenjem svih online alata. Na taj način ćemo doprinijeti kvalitetnijem životu sadašnjih i pozitivnom razvoju budućih generacija koje tek dolaze.

 

 

Blog je nastao kao rezultat međustranačke saradnje Intituta za napredno liderstvo u politici (ALPI) u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta.


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.