Čime upravlja Upravljač u zaštienom prostoru PIO „Subotička peščara“

Blog #Argument, www.bitovik.org.rs

Argument / 14. Oktobar 2021

Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Čime upravlja Upravljač u zaštićenom prostoru PIO „Subotička peščara“

Na osnovu informacija od javnog značaja, dobijenih od JP „Vojvodinašume“ i JP „Palić Ludaš“, nedostaje činjenično stanje posle seče šume i onog što piše u Rešenju o uslovima zaštite prirode i Izveštaju o stručnom nadzoru na prostoru PIO „Subotička peščara“ Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.  Izvođač radova: JP „Vojvodinašume“. Upravljač: JP „Palić Ludaš“.

Preciznije rečeno, nedostaje izveštaj Upravljača (JP „Palić Ludaš“) zaštićenog područja PIO „Subotička peščara“i Izvođača radova: JP „Vojvodinašume“. I Rešenje i Izveštaj Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode sadrže više opšte nego posebne mere. Teško je ustanoviti šta je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode radio na terenu.

Pre započinjanja bilo kakvih radova, izvođač radova je dužan da u saradnji sa stručnom službom Upravljača izvrši snimanje terena sa ciljem:

-vidljivog obeležavanja mikrolokacija zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih vrsta;

-određivanje mogućih trasa kretanja mehanizacije van šumskih puteva;

-označavanje stabala sa dupljama koje treba očuvati.

Pošto je osnivač JP „Palić Ludaš“ Grad Subotica, odgovornost je zaposlenih u JP „Palić Ludaš“, gradonačelnika, predsednika Skupštine Grada, Gradskog veća, odbornika, stručnih službi.

Član 1. Statuta JP „Palić Ludaš“ : „Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača”.

Dok se pitamo čime upravlja Upravljač i čekamo njegov izveštaj, zadatak građana, civilnog društva bio bi da utvrdi činjenično stanje na terenu, šta je ostalo posle seče šume. I od onog što je napisano u Rešenju i Izveštaju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirde.

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.