<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Znate li koliko se vukova i medvjeda nalazi u BiH i regiji?

Svakih nekoliko dana možemo vidjeti novi snimak medvjeda ili vuka u nekom naselju u BiH, a nisu rijetke i lisice.

28. novembar 2023, 9:45

Ovo potvrđuju i podaci Euronatura, fondacije koja se bavi prirodom u Europi. Prema podacima iz 2021. godine, vukova na Balkanu ima najviše u Europi.

Na dinarsko-balkanskom predjelu, koji uključuje Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, Grčku, Bugarsku i mali dio Srbije, postoji oko 4000 vukova. Slijedi karpatski predio (Ukrajina, Rumunija, Poljska) s oko 3600 vukova, prema procjenama.

S druge strane, po medvjedima je ova regija ‘tek treća’ u Europi. Rusija ih, prema procjenama, ima oko 10 tisuća, karpatska regija oko 7630, dok Balkan ima ‘samo’ 3950.

Naravno, ovo su brojke iz 2021. godine, te je moguće da je situacija drugačija sada. Ipak, ovakve stvari se ne mijenjaju drastično u tri godine, tako da je vjerojatno još naša regija među vodećim u Europi, barem prema ovim parametrima.