<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

VELIKA POBJEDA GRAĐANA U RS: Otimanje imovine mora prestati!

Ustavni sud Republike Srpske presudio u korist građana

16. maj 2023, 12:18

Neformalna grupa građana -Pokret za restituciju Trebinje, koja se od 2014. godine bori za zaštitu prava građana kojima je kroz razne procese nacionalizovana imovina posle II svjetskog rata, ovih dana ima veliki razlog za slavlje.

Naime, Ustavni sud Republike Srpske usvojio je njihovu Apelaciju i osporio odluku o parcelaciji i prodaji poljoprivrednog zemljišta u trebinjskom naselju Volujcu, te utvrdio da je odluka grada Trebinja u tom slučaju neustavna čime je i osporena prodaja tog zemljišta od strane grada Trebinja. 

“Usvajanje Apelacije je veliki vjetar u leđa svemu što radimo. Čekamo još zvanični izvještaj od građevinskog inspektora pošto je i Apelacija išla preko njega i onda ćemo vidjeti koje će mjere poduzeti, hoće li biti sankcija i prema kome. A razlog zbog koga smo reagovali jeste taj da se Urbinastičkim planom, to zemljište vodi kao poljoprivredno i ne može nikako preći na građevinsko, a oni su to uradili, na skuštini usvojili i kasnije prodavali”, priča za BUKU član Pokreta za restituciju Trebinje Srbo Škero dodajući da je riječ o zemljištu članova Pokreta za restituciju, a koje je 1963. tadašnja vlast donoseći Zakon o arondaciji, oduzela radi okrupljavanja zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Sporno je, ističe Škero, što je aktuelna vlast u Trebinju odlučila da zemlju koja nikada nije prodata nego ustupljena na korištenje prenamijeni u građevinske parcele, a potom proda, dok bi logika bila da se vrati bivšim vlasnicima.

Napominje da se praktično radi o istom slučaju kao što je i poljoprivredno zemljište u trebinjskom naselju Pridvorci gdje su nedavno počeli pripremni radovi za izgradnju nove bolnice.

Podsjeća da Pokret nije protiv gradnje bolnice, ali jeste protiv da se gradi na toj lokaciji.

Kod gradnje bolnice sporno je sve. Prvo lokacija. Inače, bolnica kao klinički centar je 2020. godine planirana na lokaciji Draženska Gora, 5 km južno od grada, prema Dubrovniku. Može se lako naći idejno rješenje tog KC koje su lokalne vlasti ispromovisale 2020. godine. Ovo zemljište, gdje sada grade bolnicu je obradivo zemljište koji je do prošle godine korišteno u te svrhe. Vlašnistvo je bilo 1/1 države, ali je RUGIP po zahtjevu Pravobranilaštva RS, nezakonito pretvorio zemljište u zemljište posebne namjene – gradilište. Time se direktno krši postojeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu i odluke donesene Ustavnim sudom BIH. Znači vlasništvo je bilo BIH do 31. maja 2022.godine, nakon toga krajem godine prelazi u vlasništvo bolnice. Prebacivanje vlasništva je, naravno, urađeno nezakonito jer su prekršena dva zakona- Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom i Zakon o poljoprivrednom zemljištu”, objašnjava Škero podjećajući da su do sada uspjeli da ponište Odluku Skupstine grada Trebinja o izradi Regulacionog plana – Nova bolnica Trebinje. Pred Ustavnim sudom RS i Ustavnim sudom BIH predali su apelacije. A nakon odgovora iz Ustavnog suda RS, ubrzo očekuju i odgovor Ustavnog suda BIH obzirom da su obje apelacije vlasnistvo nad zemljištem i kršenjem Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Na pitanje šta na sve njihove tvrdnje  kažu predstavnici vlasti Škero kaže da uopšte ne žele komunicirati sa članovima Pokreta, te da su za sve ovo vrijeme samo jednom imali sastanak sa predsjednikom Skupštine Grada Trebinja, ali bez ikakvih konkretnih rješenja.

Organizovali su, dodaje i sastanak sa predstavnicima pozicije u lokalnom parlamentu,  Narodnoj Skupstini RS i Parlamentarnoj skupštini BIH i uredno im uručili pozive, ali se niko nije pojavio.

“Te sastanke smo organizovali dva puta. Znači, lokalna vlast ne želi komunikaciju s nama”, zaključuje Škero napominjući da im je najveću pomoć dao Centar Civilnih Inicijativa uz čiju su pomoć organizovali niz protestai sastanaka.

Što se tiče narednih koraka Škero kaže da će isti biti vezani za odluku Ustavnog suda BIH, a ovih dana su predali i Zahtjev za donošenje odluke o privremenoj mjeri i obustavi svih radova na predmetnom zemljištu dok traje proces pred Ustavnim sudom BIH.

“Nadamo se da će slučaj rješavati  na prvoj narednoj sjednici”, ističe naš sagovornik.