<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

TAZE DIPLOME - POVOLJNO Uskoro ćemo i umirati zbog kupljenog zvanja bez znanja

SVE ZA PARE

Svjedočanstvo iz srednje škole ili fakultetska diploma, seminarski, magistarski, pa čak i doktorski rad, mogu se kupiti na "crnom tržištu", to kod nas nije nikakva novost. 

29. januar 2019, 11:16

    
Pandorina kutija, otvorena nakon što je novinarka magazina Žurnala stekla diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog Mosta za svega par dana i za svega 2500 KM, pokazala je kako stoje stvari u ovoj zemlji.  Niko, zapravo, ne zna koliko lažnih „doktora“, „učitelja“, „ministara“ i drugih zanimanja slobodno hoda ovom zemljom.


Lavina pokrenuta nakon ovog slučaja pokazala je poslovičnu zabrinutost domaćih institucija, a najavljene su i konkretne mjere.

Naime, Federalna vlada je sredinom januara odlučila da pročešlja diplome svojim zaposlenicima.
Tako će se na tapetu naći radnici federalnih organa uprave, federalnih institucija, zavoda, agencija, direkcija i drugih organa čiji je osnivač Federacija BiH. Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani funkcioneri, državni službenici i namještenici u ovim institucijama. Na ovaj način, Vlada Federacije BiH odgovorila je na brojne zahtjeve ukupne javnosti s ciljem analiziranja aktuelnog stanja i uvođenja zakonitosti u oblast obrazovanja i funkcionisanja javnog sektora. U Parlamentarnoj skupštini BiH je od svih zaposlenika zatraženo da dostave diplome o stečenoj stručnoj spremi, a provjeravaće se diplome dodjeljivane u visokoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.


Najnovija vijest kaže kako su članovi Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH potvrdili za agenciju Fenu da će kroz zakonske okvire nastojati osigurati mehanizme da se prepozna svaka lažna diploma.

Članovi su uvjereni da će se, nakon postupka provjere vjerodostojnosti, ništavnim staviti sve što je nelegalno stečeno prodajom i kupovinom diploma.


Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević izjavio je da resorno ministarstvo razmatra pokretanje inicijative u okviru koje bi bila provjerena vjerodostojnost diploma zaposlenih u institucijama.


Biće zanimljivo pratiti rezultate revizije po pitanju diploma zaposlenih u institucijama Federacije BiH i hoće li biti nekih konkretnih mjera ukoliko se utvrde neregularnosti. Zanimljivo da se politički priča podigla tek sada, a ne svih ovih godina, usprkos naporima nevladinih organizacija i pojedinih medija koji su o tome informisali javnosti.

Stanje u Republici Srpskoj


Da li se najavljenim revizijama počelo odmotavati klupko? 

Provjerili smo u nadležnim institucijama u Republici Srpskoj kakvo je stanje kada je riječ o falsifikovanim dokumentima, te u kojoj mjeri su podnošeni izvještaji protiv lica za ova krivična djela.

Republička prosvjetna inspekcija u redovnim kontrolama vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj kontroliše da li se nastavni proces organizuje i realizuje u skladu sa zakonom, a od čega zavisi i zakonitost sticanja diploma.


U skladu sa zakonom datim ovlaštenjima, prosvjetna inspekcija uvidom u dokumentaciju vaspitno-obrazovnih ustanova kontroliše da li se evidencije vode uredno, da li se upis učenika i studenata provodi na propisani način, da li se ispiti polažu u utvrđenim rokovima, te da li su organi ustanove formirani na zakonit način.


U ovoj instituciji napominju kako kontrolu vjerodostojnosti i zakonitosti sticanja diploma za pojedinačna lica vrše po zahtjevu ustanova, odnosno poslodavaca, uvidom u dokumentaciju i evidencije vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj je diploma stečena, naravno ukoliko se ista nalazi u Republici Srpskoj. Prosvjetna inspekcija Republike Srpske nije ovlaštena da vrši kontrolu u vaspitno-obrazovnim ustanovama u ostalim dijelovima BiH, niti naravno u drugim zemljama ukoliko je lice obrazovanje završilo van Republike Srpske.


 Prosvjetna inspekcija nema ovlaštenja istražnih organa, a u skladu sa Zakonom o inspekcijama, inspekcijski pregled se vrši neposrednim uvidom u opšte i pojedinačne akte i dokumentaciju subjekta kontrole i predstavlja osnovni metod utvrđivanja činjeničnog stanja u postupku inspekcijskog nadzora.


INSPEKTORAT RS:  Dostavljeni podaci policiji za 8 lica


U proteklim godinama inspekcija nije utvrđivala nepravilnosti kada je riječ o sticanju školskih isprava u obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj, te stoga nije bilo slučajeva u kojima bi nalagala poništavanje školskih isprava. Takođe, ovom organu nisu se obraćala fizička lica ili druge institucije sa predstavkama da raspolažu saznanjima da vaspitno-obrazovne ustanove u Republici Srpskoj omogućavaju pojedincima nezakonito sticanje diploma. 


 „Međutim, susretali smo se sa slučajevima da u evidencijama škole ne postoje podaci, niti evidencije o licu na čije ime glasi „fiktivna“ diploma, te da obrazovna ustanova nikada nije ni izdala takvu ispravu. Zbog osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo falsifikovanja školskih isprava, u ovim slučajevima obavještavamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske radi preduzimanja daljih mjera iz njihove nadležnosti“,  ističe Dušanka Makivić, portparolka Inspektorata RS.


Republička prosvjetna inspekcija ne može dati kvalifikaciju da je diploma falsifikovana. Navedenu kvalifikaciju može dati samo nadležni organi nakon provođenja zakonom propisanog postupka (vještačenja). 


„Prema podacima za 2018. godinu, republička prosvjetna inspekcija je na osnovu dostavljenih zahtjeva, izvršila uvid u zakonitost sticanja dokumenata obrazovanja za 17 lica, te su zbog osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo falsifikovanja školskih isprava, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske dostavljeni podaci za osam lica“, ističe naša sagovornica.

Za provođenje istražnih radnji u smislu nadziranja, praćenja, saslušavanja svjedoka i dokazivanja da je počinjeno krivično djelova falsifikovanja javnih isprava, te procesuiranje lica koja se organizovano bave ovim nedozvoljenim radnjama, nadležni su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Okružna tužilaštva.


„U proteklim godinama mogli smo vidjeti da su nadležni organi vršili pretrese stambenih objekata fizičkih lica u kojima su pronašli i oduzeli različite predmete koji se koriste za falsifikovanje javnih isprava, a fizička lica su privođena i protiv istih su pokrenuti postupci“, dodaje Makivić za BUKU.

MUP RS: 39 izvještaja protiv 39 lica


MUP Republike Srpske saopštio je za portal BUKA kako je u toku 2018. godine, na području Republike Srpske, evidentirano 39 krivičnih djela „Falsifikovanje isprave“ iz člana 347. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a  koja se odnose na falsifikovanje diploma. 


„Za navedena krivična djela, nadležnim tužilaštvima podneseno je 39 izvještaja, protiv 39 lica“, navodi Mirna Miljanović, načelnica Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a RS.

AKCIJA „DOKUMENT“ – Zatvor za Eduarda Đukića


Jedna od najpoznatijih usmjerena protiv falsifikatora jeste akcija „Dokument“, a koja je bila rezultat višemjesečne istrage koja je vođena sa ciljem pronalaska dokaza za rasvjetljavanje krivičnih djela „Falsifikovanje isprave“ i „Posebni slučajevi falsifikovanje isprave“ .


Tokom navedene akcije, na osnovu naredbe Osnovnog suda Prnjavor,  izvršen je pretres stambenih objekata na dvije lokacije na području opština Prnjavor i Derventa, a zbog sumnje da je izvršio pomenuta krivična djela uhapšen je Eduard Đukić. Tokom pretresa pronađeno je i izuzeto ukupno 170 različitih predmeta koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku i to poimenice - 91 matrica za izradu diploma, pečati, diplome, mobilni telefoni, štampači, prazne hartije sa pečatom, svjedočanstva o završenim srednjim i osnovnim školama, različita uvjerenja o imovinsko-pravnim odnosima,  o zdravstvenom stanju, ugovori o radu, vrijednosti nekretnina i drugi dokumenti pogodni za falsifikovanje
Optužnicu protiv njega potvrdio je Osnovni sud u Prnjavoru, kojom ga tereti za krivična djela falsifikovanje isprave, prevaru, izradu, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na upotrebu sredstava za falsifikovanje isprave.


Prema optužnici, on se tereti da je štampao lažne bjanko diplome raznih srednjih škola i fakulteta u svojoj kući u Prnjavoru. Zatim je uz pomoć digitalne opreme skenirao originalni pečat isječen sa pravih diploma, a potom ga kopirao na odštampane lažne diplome koje je po potrebi popunjavao. 


Prema informaciji koju smo dobili iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, ova je institucija podigla optužnicu protiv njega dana 08.12.2016. godine zbog produženog  krivičnog djela Falsifikovanje isprave iz člana 377. stav 2. KZRS u sticaju sa krivičnim djelom Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na upotrebu sredstava za falsifikovanje isprave iz člana 380. stav 1. KZRS i produženim krivičnim djelom Prevara iz člana 239. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZRS.


„Postupajući po podignutoj optužnici Osnovni sud u Prnjavoru, dana 09.10.2017.godine, donio je presudu kojom je optuženom izrečena osuđujuća presuda- jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvdesetosam (28) mjeseci“  rečeno je za BUKU u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.


„Tužilaštvo je u toku prošle 2018. godine, kada je riječ o krivičnom djelu „Falsifikovanje isprave“  imalo ukupno u radu 265 prijava“, rekla je za BUKU Maja Đaković Vidović, Rukovodilac odnosa sa javnošću Okružnog tužilaštva u Banjaluci.


Prema njihovim informacijama dostavljenim portalu BUKA, u 126 predmeta Tužilaštvo je podiglo optužnicu,  u 17 predmeta je donesena naredba o nesprovođenju istrage, a u 81 predmetu donesena je naredba o obustavi istrage. 


„U toku prošle godine za počinjeno krivično djelo Falsifikovanje isprave  nadležni sudovi donijeli su  u 173 predmeta osuđujuće presude“, rekla je za BUKU Maja Đaković Vidović.

 

Devalvacija znanja


Stefan Blagić, predsjednik Udruženja Restart Srpska, kaže kako je sramotno da se u BiH diploma može kupiti na svakom koraku, ali kada smo se suočavali sa naglom hiperprodukcijom npr. menadžera, niko se nije ni osvrtao. 


“Međutim, došli smo u fazu gdje danas-sutra postoji mogućnost da nas liječi neko ko je falsifikovao ili kupio diplomu, što znači da se direktno ugrožavaju ljudski životi. Paradoks je što svakodnevno čitamo i slušamo o tome kako nam najbolji đaci/studenti odlaze iz zemlje, jer od ovih sa lažnim diplomama ne mogu da dobiju zaposlenje”, dodaje on.


Interesantno je i to da se pravosudne institucije nisu dovoljno intenzivno bavile navedenim problemom, sve dok u javnost nije isplivala afera vezana za kupovinu diplome srednje medicinske škole u Sanskom Mostu. 

“Kako će se sve to završiti, ne znam, ali činjenica da je postojala prijava Tužilaštvu BiH upravo za ovaj slučaj nekoliko mjeseci ranije, a da Tužilaštvo nije reagovalo, potpuno obeshrabruje. Smatram da bi prvo svi državni funkcioneri trebalo da stave svoje diplome na provjeru i na uvid javnosti, jer ne možemo očekivati da se ozbiljno uhvate u sistemski koštac sa problemom čiji su uzrok oni sami”, kaže Stefan Blagić za BUKU.

 

Dejan Lučka, iz Banjalučkog centra za ljudska prava, naglašava da na našem području odavno imamo parolu da se znanje i stručnost ne cijene kako bi trebalo, osim, ponekada, u poslovima koji su čisto fizičke prirode. 


„Sada stručnjaka i u tim, majstorsko-fizičkim poslovima manjka, jer su zbog loših uslova rada otišli tamo gdje im je bolje. Dotle, za mnoga zanimanja polako dobijamo estradizaciju znanja i devalviranje bilo kakve normalne priče o onima koji umiju i znaju. Dok se floskulno priča o poboljšanju uslova i ulaganju u obrazovanje, borbi protiv korupcije i rješavanju krucijalnih problema, javno se diplome dijele lijevo i desno, daje se i propagira kič i šund i sipa se što više zabave za milione. Polako je stil jeftine zabave ušao u krvotok potencijala države, pustošeći duh života i pobune naše budućnosti, a lako dobijanje diploma je postalo stvar koju društvo više i ne osuđuje, u smislu: zašto bi se mučio kada imaš lakši način, a ta diploma vrijedi kao i ona za koju se mučiš i mozgaš“, rekao je Lučka.

 

On navodi da sve to dobijamo zahvaljujući djelanju i izjavama političara, praksi u mnogim državnim ustanovama i preduzećima i svakodnevnim interakcijama između ljudi. 


„U mejnstrim medije, na odgovorne pozicije i na mjesta koja treba da prave neku bolju budućnost puštaju se ljudi kojima su najveći uspjesi to da znaju da budu servilni ili da dobro unovče svoj dar za pravljenje šoua, dok se takva matrica servira i svim ljudima kod nas. Radi kako ti se kaže, iskoristi veze i vezice, ne lasaj, napravi i ti šou kada treba, a znanje ostavi po strani“, kaže Lučka i dodaje: 


„U takvoj atmosferi je falsifikovanje diploma srednjih škola i fakulteta lagano postalo javna tajna, dok se sa falsifikovanim diplomama naveliko hvale njihovi nosioci, često sa podsmijavanjem gledajući i „kritikujući“ one koji su svoje obrazovanje stekli na pošten način. U tu kategoriju se mogu ubrojati i one „obrazovane“ ustanove koje su osnovane sa ciljem da brzo uzmu novac i da ljudima kroz kratak period obezbijede legalnu diplomu. Kao što jedan moj kolega, koji je dobro upućen u materiju, voli da kaže, 'mi smo nevjerovatna zemlja, jer ovdje u BiH imamo legalno trgovanje sa diplomama i znanjem'. Iskreno, ljude koji su na takav, nelegitimno-legalan način došli do diploma ne treba osuđivati. Njima je sistem bez kontrole i sa dvostrukim standardima dao mogućnost da tako nešto urade. Pravi krivci za takvo stanje su oni koji godinama razgrađuju obrazovni sistem, dok sa druge strane grade kvaziobrazovne organizacije. Sve sa ciljem sticanja profita, dok o javnom interesu i boljitku niko od njih i ne misli“, navodi naš sagovornik.


Prema njegovim riječima, to nije slučaj samo sa falsifikovanim diplomama, nego i sa samim obrazovanjem, znanjem i naukom. 


„Rođačke veze u obrazovanju, od onog najnižeg do visokog funkcionišu kao u najkorumpiranijim državama Afrike. Svakodnevno se uništava studentski standard, ne dajući prilike da se Bolonjska deklaracija stvarno uvede u sistem obrazovanja. U dobrom broju slučajeva još uvijek se koriste udžbenici koji su bili zastarjeli i prije dvadeset godina. Predmeti, koji su nasušno potrebni našem obrazovaju, kao što su Programiranje i Preduzetništvo ne nalaze plodno tlo, niti volju da na pravi način budu unijeti u sistem obrazovanja. Kod akademaca imamo i nadugačko i naširoko plagiranje, počevši od studenata, preko asistenata pa do profesora. Takođe, imamo i 'naučne skupove' na kojima se ponove već hiljadu puta izrečene floskule ne dajući niti jednog, bar malog, doprinosa nauci. Zato mnogobrojni univerziteti skoro da i nemaju ljudi koji pišu članke za časopise sa sci liste, koji nešto znače u nauci“, kaže Lučka.


Takođe, dok se znanje i diplome devalviraju, mi imamo i nevjerovatan odliv kadra različitih obrazovnih profila. Majstori, električari, ljekari, medicinsko osoblje, vozači, visokoobrazovani koji su potrebni zemljama EU, kao što su to programeri i inženjeri. Svi oni odlaze, sa jednom glavnom mišlju – znanje i umijeće koje imamo ovdje ne nalazi na dobar prijem, i idemo tamo gdje će nas cijeniti. 


„Tako će onima koji se „ne evakuišu“ iz BiH, primjera radi, na kraju ostati medicinsko osoblje sa falsifikovanim diplomama ili onim dobijenim kroz dva mjeseca nekakvog kursa, pa će takvo liječenje izgledati kao rijaliti u kojoj glavu ulogu igra Miroljub Petrović. Kad ljudi počnu umirati zbog dopuštanja masovnog falsifikovanja ili nelegitimno-legalnog uzimanja diploma, onda ćemo se držati za glavu i osuđivati, dok se budemo pitali kako je to moguće...“

 

* Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)