<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Stano: EU ozbiljno zabrinuta novim zakonom u RS, pozivamo poslanike da ne idu dalje sa nacrtom

Izjava portparola Evropske unije Petera Stano povodom usvajanja Nacrta zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija u RS, koji je danas usvojila NSRS

28. septembar 2023, 6:26

EU je ozbiljno zabrinuta zbog nedavnih zakonodavnih inicijativa i najava u entitetu Republika Srpska (RS) koje su u suprotnosti sa EU putem Bosne i Hercegovine, uključujući nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija označavanje NVO kao „stranih agenata“ koje je sada u prvom čitanju usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

Konačno usvajanje zakona bilo bi u direktnoj suprotnosti sa ponovljenim obavezama rukovodstva Republike Srpske za unapređenje evropskih integracija Bosne i Hercegovine, a posebno sa ključnim prioritetom 11 o civilnom društvu i ključnim prioritetom 12 o slobodi izražavanja i medija.

"Pozivamo delegate u Narodnoj skupštini RS da preispitaju i ne idu dalje sa ovim nacrtom zakona" stoji u saopštenju Petera Stana

Poštovanje ljudskih prava, sloboda izražavanja, sloboda medija i pluralizam, kao i okruženje koje omogućava organizacijama civilnog društva da slobodno djeluju, ključni su stubovi demokratskog društva. Izražavamo žaljenje zbog nedavnog stupanja na snagu izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, kojima se ponovo uvode krivične kazne za klevetu, koje su nametnule nepotrebna i nesrazmjerna ograničenja nezavisnim medijima i civilnom društvu, te predstavljaju za žaljenje i neosporan veliki korak unazad u zaštiti osnovna prava.

Oni su protiv očekivanja koja su pratila davanje statusa kandidata za članstvo u EU i protiv interesa svih građana Bosne i Hercegovine, uključujući i one sa prebivalištem u entitetu Republika Srpska.

"Ovi koraci su takođe protiv osnovnih principa EU. EU očekuje od svih vlasti da konstruktivno rade na rješavanju ključnih prioriteta Mišljenja Evropske komisije, koji su neophodni da Komisija preporuči otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom"