<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Stanišić i Simatović krivi i za udruženi zločinački poduhvat, presuđeni za sedam općina u BiH

NA 15 GODINA ZATVORA

31. maj 2023, 1:31

Rezidualni mehanizam Međunarodnog krivičnog suda izmijenio je prvostepenu presudu protiv Stanišića i Simatovića i proglasio ih krivim za zločine u sedam općina u Bosni i Hercegovini, uključujući i udruženi zločinački poduhvat.

Nakon uzimanja u obzir žalbe Tužilaštva Simatović i Stanišić su osuđeni na po 15 godina zatvora. Prvostepenom presudom Simatović i Stanišić su bili osuđeni na 12 godina zatvora i to samo za zločine u Bosanskom Šamcu.

Presudom Žalbenog vijeća, ukinuta je prvostepena presuda i Stanišić i Simatović su dobili veću kaznu, te su u presudu uključeni i zločini u ostalim općinama u Bosni i Hercegovini za koju se teretili Stanišić i Simatović.

Simatović i Stanišić su drugostepenom i konačnom presudom osuđeni za zločine u zločine u Bijeljini, Zvorniku, Doboju, Trnovu, Bosanskom Šamcu i Sanskom Mostu.

Žalbeno vijeće je prihvatilo žalbu tužilaštva i zaključilo da su odgovorni za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao nasilno uklanjanje nesrpskog stanovništva kroz cijelo trajanje rata u BiH. Apelaciono vijeće je, kako pojašnjava novinar BIRN-a iz Haga, zaključilo da je SDB plaćala Arkanovce koji su 1995. činili ubistva

Žalbeno vijeće odbilo je sva četiri osnova Stanišićeve Odbrane na presudu Pretresnog vijeća kojom je osuđen na 12 godina zatvora. Žalbeno vijeće odbacilo je i navode iz žalbe Simatovića, prenijeli su novinari BIRN-a iz sudnice.

"Žalbeno vijeće je uvažilo dio žalbe tužilaštva, zaključivši da je Pretresno vijeće pogriješilo što g. Stanišića i g. Simatovića nije osudilo po osnovu odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat. Pretresno vijeće je zaključilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat i da je imao zajednički zločinački cilj da se nasilno i trajno ukloni većina nesrba sa velikih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kroz počinjenje ubistava, deportacija, nečovječnih djela. (prisilno premještanje) i progona za koje se terete u optužnici. Pretresno vijeće je također zaključilo da su Stanišić i Simatović doprinijeli zajedničkom zločinačkom cilju u vezi sa zločinima u Bosanskom Šamcu, ali ih je oslobodilo odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat na osnovu toga što nije dokazano da su ni jedan ni drugi dijelili namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj", navodi se u presudi.

Žalbeno vijeće je Simatovića i Stanišića označila osim što su odogovrni za zločine u sedam općina u BiH, krivim i za ubistvo počinjeno na Daljskoj planin u Hrvatskoj.

"Žalbeno vijeće je utvrdilo da je Pretresno vijeće pogriješilo kada je ocijenilo druge doprinose g. Stanišića i g. Simatovića zajedničkom zločinačkom cilju. Žalbeno vijeće je također zaključilo da su oni dijelili namjeru za postizanje zajedničkog zločinačkog cilja. Shodno tome, proglasio je g. Stanišića i g. Simatovića odgovornim kao članove udruženog zločinačkog poduhvata za zločine koje su počinile različite srpske snage u Bosni i Hercegovini 1992. godine u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju i Sanskom Mostu i za zločine počinjene u 1995. u Trnovu i Sanskom Mostu. Proglasilo ih je odgovornim i za ubistvo počinjeno na Daljskoj planini u Hrvatskoj u junu 1992. godine. Žalbeno vijeće je povećalo kazne g. Stanišiću i g. Simatoviću na 15 godina zatvora. Odbio je ostatak žalbe Tužilaštva", stoji u presudi.

Presudu su donijele sudije Graciela Gatti Santana, Lee G. Muthoga, Aminatta Lois Runeni N’gum, Yusuf Aksar, te Claudia Hoefer.