<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Slovenija obustavila priznavanje diploma sa svih visokoškolskih ustanova u BiH

Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i inovacije Republike Slovenije, Centar Enic-Naric, privremeno je obustavilo obradu pojedinačnih prijava za evaluaciju visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, rečeno je za BUKU u ovom ministarstvu

30. januar 2023, 10:21

Ljubljana, foto BUKA

Kako su nam pojasnili, ovo će biti na snazi do prijema nedostajućih, jasnih i konzistentnih informacija o status visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini tokom školovanja nosilaca svjedočanstava o obrazovanju.

"Postupci će se nastaviti nakon dobijanja odgovora i konačnih stavova nadležnih organa u Bosni i Hercegovini" rečeno je za BUKU.

Kako su nam dodatno objasnili u Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH, Slovenija je obustavila postupke priznavanja iz Bosne i Hercegovine a obustava se odnosi na već podnesene prijave za ocjenjivanje visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, za koje u procesu evaluacije obrazovanja još nisu izdata mišljenja o obrazovanju, te na pojedinačne prijave koje će se podnositi u budućnosti. Otkazivanje suspenzije će ENIC-NARIC centar objaviti na web stranici.

"NARIC centar Slovenije je također zatražio dodatna očitovanja od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (o pojedinim odredbama Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni I Hercegovini), kao i od CIP-a u vezi spiska studijskih programa koji su izvođeni prije uvođenja Bolonjskog procesa, odnosno od 1992.-2008. godine. CIP je uputio dopis nadležnim obrazovnim vlastima u kojemu je zatražio informaciju o svim studijskim programa koji su se izvodili u navedenom periodu" rečeno je za BUKU u Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH.

Obustava postupka počela je u Republici Sloveniji 24.10.2022. godine.

"Evidentno je obe države nemaju dovoljno jasne garancije sistema osiguranja kvaliteta posebno u vezi vanjskog vrednovanja visokoškolskih ustanova za čije provođenje su zajednički nadležni Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (nadležnosti definisane članovima 48. i 49. Okvirnog zakona) i nadležne obrazovne vlasti (nadležnosti definisane zakonima o visokom obrazovanju i drugim propisima)" rečeno je za BUKU u Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH.

Podsjetimo, da je BUKA danas objavila kako Republika Hrvatska izdaje negativno mišljenje o svim visokoškolskim ustanovama iz Bosne i Hercegovine osim Sveučilišta u Mostaru, koje je u prethodnom periodu prošlo eksterno vrednovanje od strane AZVO-a ( Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske ).

Donošenjem Zakona o priznavanju u ljeto 2022. godine, Republika Hrvatska je umjesto rješenja o priznavanju, počela izdavati mišljenje koje je neobavezujuće za poslodavce, ali na osnovu njega poslodavac može donijeti odluku o prijemu u radni odnos ili može predstavljati prepreku za ostvarivanje prava iz oblasti radnih odnosa u Republici Hrvatskoj, ako je u mišljenju navedeno da se inostrana kvalifikacija ne može usporediti sa visokoškolskim kvalifikacijama u Republici Hrvatskoj zbog nedostatka sistema osiguranja kvaliteta.

slika

Hrvatska priznaje diplome sa samo jednog univerziteta u BiH

BiH

Elvir Padalović