Slavka Brezo: Našim porodiljama treba da obezbijedimo 1000 KM godinu dana

Demografska politika je strateško pitanje zemlje. Natalitet je temelj sveobuhvatnog razvoja.

28. septembar 2022, 2:20

Slavka Brezo: našim porodiljama treba da obezbijedimo 1000 KM godinu dana

Demografska politika je strateško pitanje zemlje. Natalitet je temelj sveobuhvatnog razvoja.

Slavka Brezo rođena je 28.03.1972. godine u Prači. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Od 2015 - 2019. godine obavljala funkciju direktora JU Dječiji centar "Buba-mara" Pale. Aktuelna je direktorica Kulturno-sportskog centra Pale i odbornica u Skupštini opštine Pale. Predsjednica Opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale i članica Glavnog odbora. Nositeljka je Ujedinjene Srpske za NSRS u svojoj lokalnoj zajednici.

BUKA: Obrazovanje nam je loše, pokazalo je i PISA testiranje. Vaša stranka je nekoliko puta optužena da obrazovni kadar zapošljavanja po političkoj liniji. Možete li i želite li se boriti protiv toga?

Smatram da je za obrazovanje u proteklom periodu urađeno puno. Jedna od važnijih stvari za koje se izborila naša ministrica gospođa Natalija Trivić je preko šest miliona KM za besplatne udžbenike za svu djecu od prvog do četvrtog razreda, za djecu iz višečlanih porodica i za djecu koja su pobjeđivala na republičkim takmičenjima . Navedena mjera treba da se posmatra kao podrška porodicama u okviru populacione politike, ali kao i podrška našim talentovanim mladim ljudima koji su budućnost Republike Srpske. Takođe, u protekle tri godine plata prosvjetnim radnicima se povećavala šest puta. Smatram da su prosvjetni radnici lideri obrazovanja i ako ulažemo u njih možemo vjerovati u buduće generacije. Kada je u pitanju Sarajevsko-romanijska regija u narednom periodu dobićemo potpuno novu, savremeno opremljenu školu u Istočnoj Ilidzi.

BUKA: Žena ste, majka ste. U određenim dijelovima BiH porodilje imaju 1000KM godinu dana bez obzira na status. Hoćete li na takvom rješenju insistirati u Republici Srpskoj?

Demografska politika je strateško pitanje zemlje. Natalitet je temelj sveobuhvatnog razvoja. Našim porodiljama treba da obezbjedimo 1000 KM godinu dana. Takođe, u mnogome treba da se ogledamo na politiku koju vodi Srbija kada su u pitanju porodilje i mladi bračni parovi. Još jedna od mjera koja bi se trebala uvesti je učešće države prilikom kupovine prve nekretnine za mlade bračne parove. Znamo da neriješeno stambeno pitanje u mnogome koči parove za proširenje porodice. Ujedinjena Srpska je politička stranka koja je prvi put uputila inicijativu Vladi Republike Srpske, a koja je zatim usvojena, prema kojoj svaka žena na osnovu broja djece treba da ostvari pravo na prijevremeni odlazak u penziju, što podrazumjeva da bi ostvarila pravo na punu penziju kao da je radila puni radni vijek 40 godina.

BUKA: Kako biste riješili problem visoke inflacije i lošeg standarda građana?

Kako riješiti problem inflacije i olakšati građanima je teško pitanje. Diferencirana stopa PDV koja bi ukinula PDV za neku robu kao što su prehrambeni artikli, ljekovi i školska oprema bi u mnogome pomogla. Diferencirana stopa od 0, 12 i 22 bi bila dobro rješenje. Potrebno je raditi na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i podsticanju investicija, koje su preduslov za modernizaciju, nastavak privrednog rasta, otvaranje novih radnih mjesta, dalji rast plata, što znaci i viši životni standard za naše građane. Kao primjer možemo navesti opštinu Stanari, gdje Ujedinjena Srpska ima svog načelnika. U protekle dvije godine otvorena je fabrika sa preko stotinu radnih mjesta, a druga se pravi. Treba napomenuti da je najniža plata radnika u toj fabrici 1.000 KM.

BUKA: Jeste li za zabranu gradnje malih hidroelektrana?

Moramo da vodimo računa o zaštiti životne sredine. Kada su konkretno u pitanju male hidroelektrane, mišljenja sam da o tome treba da odlučuje lokalno stanovništvo.

BUKA: Kako biste zaustavili odlazak mladih i medicinskog kadra?

Kao što sam već naglasila, potrebno je preduzeti niz mjera kako bismo zadržali mlade u našoj zemlji. Neke od tih mjera su stvaranje novih radnih mjesta, učešće države u kupovini stambenih jedinica za mlade bračne parove, dovlačenje stranih investicija i pojednostavljenje administrativnih procedura za strane investitore. Ujedinjena Srpska predlaže da se formira informacioni centar pri vladi Repubike Srpske koji bi brzo rješavao administrativne procedure za strane investitore.

BUKA: Ujedinjena Srpska je bila suspendovana sa izbora zbog govora mržnje. Je li vrijeme za promjenu narativa?

Ujedinjena Srpska je učestvovala u izborima 2020. godine. Sud BiH je donio odluku po tom pitanju i sve ostalo je suvišno komentarisati.

BUKA: Veliki problem u Republici Srpskoj je ilegalna sječa šume. Kako biste taj problem riješili?

 Sječa šume mora da bude strogo kontorlisana. Moramo da više radimo na drvnoprerađivačkoj industriji. Problem je što izvozimo drvo kao sirovinu a uvozimo finalne drvne proizvode.

BUKA: Koji su Vaši prioriteti u NSRS, osvojite li mandat?

Prioroteti su: natalitetna politika, otvaranje novih radnih mjesta, viši životni standard, dovlačanje stranih direktnih investicija.

BUKA: Penzije u Republici Srpskoj su izuzetno male. Jeste li glas penzionera i ima li šanse da se njihov status popravi?

Ujedinjena Srpska je na incijativu penzionera napravila program bržeg tretmana bez lista čekanja u bolnicama, banjama, administrativnim centrima jer penzioneri imaju previše godina da bi čekali ili molili za svoja prava. Penzije se moraju povećati i uvijek ću biti uz penzionere.