<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Najviše bh građana ne živi u Njemačkoj, već u ove dvije zemlje

U šest država svijeta živi skoro 1,3 miliona emigranata rođenih u Bosni i Hercegovini, pokazuju statistički podaci.

14. septembar 2023, 11:09

Zbog teškoća u praćenju emigracije s kojima se suočavaju sve zemlje u svijetu i nemogućnosti uspostave baza podataka o emigraciji, uobičajeno je da se za podatke o emigraciji koriste podaci o imigraciji i popisu stanovništva koje vode statističke agencije u zemljama prijema.

Podaci o emigrantima, odnosno iseljeništvu iz Bosne i Hercegovine, prema evidenciji i popisima stanovništva zemalja prijema, mogu se razvrstati u tri osnovne skupine: državljani BiH, osobe rođene u BiH i osobe bh. porijekla, što uključuje i njihove potomke

Tačni statistički podaci o ukupnom broju emigranata rođenih u BiH, bez obzira na njihovo sadašnjedržavljanstvo, u 53 zemlje svijeta iznosi 1.836.961, od čega u zemljama Evrope i Sjeverne Amerike živi 95% emigranata iz BiH, stoji u Migracionom profilu ya 2022. godinu.

Međutim, procjena ukupnog broja osoba bh. porijekla u svijetu je oko 2,2 miliona. Ovaj broj uključuje osobe rođene u BiH koje su napustile svoju zemlju i procijenjeni broj njihovih potomaka rođenih u zemljama prijema bez obzira koje državljanstvo imaju, a ne uključuje tzv. staru emigraciju.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice raspolaže samo djelimičnim podacima o broju potomaka, a procjene broja osoba bh. porijekla u svijetu su sačinjene na osnovu tih podataka i podataka i procjena kojima raspolažu diplomatsko-konzularna

predstavništva BiH, te agencije za statistiku i zavodi za popis stanovništva zemalja prijema.

"Posmatrajući porast ukupnog broj osoba bh. porijekla u periodu od 1990. do 2020. godine za određene države prijema (18 država) primjetni su određeni trendovi koji ukazuju koje države građani Bosne i Hercegovine najčešće biraju kao svoje odredište. Pored već utvrđenih trendova odlazaka u Njemačku, Austriju i Sloveniju, uočljivo je da se bh. emigranti odlučuju i za odlazak u zemlje Skandinavije – Švedska, Norveška i Finska koje imaju kontinuiran porast broja osoba bh. porijekla, odnosno onih koji su rođeni u Bosni i Hercegovini" objavljeno je u dokumentu Ministarstva bezbjednosti Bosne i Herceogivne za prošlu godinu.

Najveći broj emigranata rođenih u Bosni i Hercegovini, prema referntim podacima UN-a za 2020. godinu živi u Hrvatskoj ( 381.100), Slijede Srbija sa 342.526, prema istom izvoru, zatim Njemačka 333.000, prema Federalnom statističkom uredu iz 2021. godine, pa Austrija sa 172.373 prema podacima Statističkog ureda Austrije.

U Sloveniji živi 122.235 bh emigranata a u Sjedinjenim Državama 104.136.

Kada posmatramo ostatak Evropske unije, svakako je potrebno istaći da određen broj građana BiH bira Ujedinjeno Kraljevstvo i Republiku Irsku kao zemlje svog odredišta, obzirom da ove zemlje u prijeratnom periodu nisu tradicionalno bile odredište emigranata iz Bosne i Hercegovine.

Od prekookeanskih zemalja treba istaći Kanadu i Australiju gdje je u zadnjih 30 godina vidljiv kontinuiran rast broja osoba koje su porijeklom iz Bosne i Hercegovine

Status bh. iseljenika riješen je velikim dijelom kroz sticanje državljanstva zemlje prijema, stalnu ili privremenu dozvolu boravka.

U većini država već duži niz godina nema registrovanih osoba iz Bosne i Hercegovine sa izbjegličkim statusom. Većina njih se integrisala u zemljama prijema. Prema posljednjim podacima UNHCR-a25 u svijetu je u junu 2022. godine registrovano 18.176 osoba iz Bosne i Hercegovine sa izbjegličkim statusom.

Broj državljana Bosne i Hercegovine, sa stalnim ili privremenim boravkom, prema dostupnim podacima za četrnaest država prijema, iznosi 494.132, a kako je to predstavljeno u tabeli 35. Ovaj broj predstavlja bh. državljane koji imaju samo državljanstvo Bosne i Hercegovine i koji nisu stekli državljanstvo države prijema, niti imaju dvojno državljanstvo.